Hungary: Archeologists Discover Tomb of Attila the Hun

hun

Budapest| Construction workers building the foundations of a new bridge over the Danube River in the Hungarian capitol, have unearthed a spectacular 5th century sepulchre. The analysis of the monument revealed that it was the burial chamber of a great hunnic leader, most likely  that of King Attila himself.

“This site is absolutely incredible!” explains Albrecht Rümschtein, an historian from the Lorand Eötvös University in Budapest and member of the team of specialists investigating the tomb. “We found many horse skeletons, as well as various weapons and other artefacts, all traditionally associated with Huns. These objects include a large sword made of meteoric iron, which could certainly be Attila’s legendary “Holy War Sword of the Scythians”, allegedly given to him by the god Mars himself. In fact, this definitely seems to be the resting place of the almighty Attila, but further analysis needs to be done to confirm it.”

Nicknamed “the scourge of God” by roman historians, Attila was the ruler of the Huns, a nomadic people originating possibly from Central Asia. He ruled from 434 A.D., until his death in 453 after a feast celebrating his latest marriage to a beautiful and young gothic princess named Ildico. He led many military raids on both the Eastern and Western Roman Empires provoquing what has become knowned as the Barbarian Invasions or the Great Migration, a large movement of germanic populations that greatly accelerated the fall of Rome and the advent of the Middle Ages in Europe. He his considered by most Hungarians, as the founder of the country.

The discovery of this funerary site could bring many clarifications concerning the origins and identity of the hunnic people and of Attila himself, which have both been sources of debate for centuries. The analysis of pieces of pottery and jewelry found on the site, should bring a new light on their cultural origins and trade networks, and help scientists better understand this badly documented people.

 

Related Posts

Comments


 1. originating possibly from Central Asia ? Probably? It’s most definetly from Central Asia. Huns are Turkic.

  • Batchuluun on March 26, 2014 at 3:26 pm said:

   No no, It is not solved the conception. Central Asian people are multiple mixed population but Attila was Mongolic. Everthing are not Turkic. Please further more check out original sources… You can see forward to good historical books. Present day Turks are say to Central Asian people are all Turkic but it is not well investigation.

  • SENSEI on March 26, 2014 at 6:16 pm said:

   Batchuluun! I’m MAGYAR! You say in Hungarian. I am neither Turkish nor Mongol!

  • Kurgan on March 26, 2014 at 7:01 pm said:

   Atilla is Turkic. Mongolians is not Turkic..Huns are Turkic

  • caglark on March 26, 2014 at 9:15 pm said:

   though its well known among caucasions that huns are turkic ( refering to turkic mytholgy anf hist. it is also thorugh that there is no clear info about all those turkic and mongolian matters. it s not clear that if turks are mongolian or mongols are turkic

  • Turks are Hun :)

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 12:32 am said:

   Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot, but they are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives, etc.

  • “The Thrilla in Manilla…..when I knock out Atilla !!

  • Sheridan on March 27, 2014 at 3:34 am said:

   Maybe they can do some DNA testing and settle the Turk/Mongol question. If all the supposed intellectuals are using as evidence is the ancient writings and historical books (which were written by conquerors) we can all start believing in Aliens coming from Nibiru, Annanuki, Hollow Earth, Bigfoot, Elves, Dragons, Giants, Fairies, etc. right?

  • turbek on March 27, 2014 at 4:12 am said:

   haha really was been turkish ppl nomadic there are lived in in central asia Come on tell me then Chinggis is Turk men. dont think like poor baby pls Turk’s Osman there god is Muhamed we Mongolian believe blue sky our blood nomadic from central asia our empire starting Hun

  • Tulga on March 27, 2014 at 4:45 am said:

   If Hun-s are Turks what does Hun means? Even Mongolians are still using that word.
   Do you know what is Khokh Tureg?
   Need to read more before you say it out.

  • tulga on March 27, 2014 at 4:53 am said:

   If Huns are Turkic, what does Hun means in Turkic. We Mongolians are still using that word today.
   Do you even know what does GökTureg mean?
   We still know that.
   Read read read. Then cry out laud

  • Amazedkid on March 27, 2014 at 5:26 am said:

   Hun means “people” in Mongolian. Wow.
   Gar means mobile, moving. Hungarian means “moving people” Okay, I1m convinced. Tulga, I’m eternally grateful for opening my eyes. This actually makes sense.

  • ireedui on March 27, 2014 at 5:53 am said:

   it doesnt look like turkish clothes. its may be mongolian

  • A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás, kalandozások
   A magyar nép eredete és vándorlása
   Népünk őstörténetéről írott emlékeink nincsenek, erről a korról a legtöbb információt a magyar nyelv történeti elemzéséből ismerhetjük meg. Ezenkívül földrajzi ismeretek, régészeti leletek, néprajzi összehasonlítások segítségével tudjuk népünk legrégibb történetét felidézni.
   A magyar nyelv és a magyar nép a finnugor népek családjából származik. Ennek bizonyítéka a közös alapvető szókincs (testrészek, rokoni kapcsolatok, számok nevei), a nyelvszerkezeti sajátosságok (ragok, névutók, birtokos személyragok), és a hangsúlyozás.
   • Az őshaza valószínűleg Nyugat-Szibériában, az Ob folyó alsó folyása melletti, erdős sztyeppe volt. Elsősorban halászat és vadászat adta őseink élelmét. Ekkor még egy nagy közös nép volt, az uráli. (Kr. e VI-IV. sz.)
   • A IV. évezredben már a finnugor népcsoportba tartoztunk, ugyanis a szamojédok kiváltak.
   • A Kr.e. III. évezredben már ugorokról beszélünk, a finn-permiek nyugatra húzódtak. Fejlődésnek indult a halászat-vadászat technikája, új eszközöket kezdtek el használni, csiszolt kőeszközök, nagy edények.
   • Kr. e. 2000 körül az előmagyarok csoportja vált ki, ők melegebb, szárazabb vidékre, délkeleti irányba húzódtak. Itt már a déli szomszédok hatására beindult a termelés (búza, köles), az állattartás. (juh, kecske, ló, tehén) Fokozatosan álltak át a termelő életre a zsákmányolóról. Fémszerszámok használata. (kapa, bronzsarló, őrlőkő) Kr. e. 1500 körül pedig beindult a nomád állattartás is, juhokat, hátaslovakat tartottak. Nagyot fejlődött a bronzművesség, a családok apajogúvá váltak.
   • Kr. e. 800 környékén pedig kialakult a magyarok népcsoportja, hűvösebb, nedvesebb éghajlatú területre költöztek. Ekkor alakult ki a népi öntudat, és természetesen a név is.
   • Kr. e. 500-ban a magyarok már a Dél-Urálban laktak (Cseljabinszk környékén, bár ez korántsem biztos) fejlődött a kereskedelem is, az olcsóbb vas is elterjedt, “fegyveres erők” alakulnak, íj, nyíl, kard, lándzsa, pajzs és páncél használatával. Éleződtek a vagyoni különbségek is.
   • Kr. e. 500 és Kr. U. 550 között őseink átköltöztek Baskíriába. (Magna Hungaria) Ez alatt a Volga, Káma és az Urál által határolt területet értjük. A földművelés jelentősen fejlődött, megismerték a vaspapucsos faekét, és egyre nőttek a vagyoni különbségek. Valószínűleg ott alakult ki a hét törzs. /Nyék, Megyer, Kér, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Keszi/. A törzsszervezet már mesterséges politikai alakulat.
   • A VIII. század közepén Levédiába költöztek, a virágkorát élő kazár birodalom fennhatósága alá kerültek. A kaganátushoz való tartozás adófizetéssel és katonáskodással járt együtt. Sok mezőgazdasági technikákat tanultak, és a kereskedelemmel is megismerkedtek. Így már a letelepülő állattenyésztés is gyökeret ver, baromfit, marhát, sertést tartottak. A “betakarításhoz” csoroszlyás ekét is használtak. Elterjed a szablya is, meghonosodik a rovásírás is, a kazárok által. A kazár kagán egy fejedelmet bízott meg vezetésükkel /kende, kündü/, de a valóságos hatalmat a nép vezető rétegéből kiválasztott gyula tartotta a kezében. Gazdasági helyzetükre kedvezően hatott a kazár birodalom gyors fejlődése is. Az akkori Kelet-Európa legfejlettebb államának hatása jelentősen hatott a nomád állattartó magyarokra, és az állandó megtelepedés felé szorította őket.
   • A IX. század elején belháború rázta meg a Kazár Birodalmat. A magyarok a központi hatalom ellen foglaltak állást, így a kazár-magyar viszony megromlott. A magyarság biztonsági okokból 840-850 körül nyugatabbra húzódott. (Ekkor csatlakozott a 8. törzs, kabar) Így került a Dnyeper, Dnyeszter, Bug és Szeret folyó vidékére, a magyarság által Etelköznek nevezett területre. A szállásterületet egészen az Al-Dunáig és a Dél-Kárpátokig terjesztették ki. Az új szálláshelyen csökkent a földművelés és növekedett a legeltető állattartás szerepe. A törzsek a lemondott Levedi helyett új főfejedelmet választottak, Álmos személyében. A függetlenség megteremtése után a fejedelem erős hatalmat épített ki, szövetséget kötött a többi törzzsel.
   • 862-től őseink egyre többször jártak Nyugaton, ugyanis a fejedelmi hatalom megerősödött, ezért a magyarság többször viselt különböző szövetségekben háborút. Így módjuk volt a Kárpát-medencét mind földrajzi, mind politikai szempontból alaposan megismerni. Az itt talált legelők, szántóföldek kedvezők voltak gazdálkodási szokásaiknak, stratégiai szempontból pedig jól védhető a medence.
   • A 890-es években a magyarok valószínűleg tudatosan készültek a Kárpát-medence megszállására. A megszállás hosszabb folyamat volt, a felderítő, portyázó seregeket csak később követte Árpád hada. A honfoglalók száma közel félmillió volt, míg az itt talált lakosság népessége csak kétszázezer lehetett.
   892-ben a magyarok a keleti frankokkal szövetkezve pusztították Szvatopluk morva birodalmát. 894-ben Bizánc szövetségében megtámadták a bolgárokat. Még ugyanebben az évben Szvatopluk fejedelem hívására ismét a Kárpát-medencébe mentek a magyarok, a keleti frankok birodalmát, a Dunántúlt pusztították. A dunántúli hadjárat idején meghalt a morva fejedelem és a magyar hadak nem tértek vissza az Etelközbe, hanem a Felső-Tisza vidékén várták be az Árpád (Álmos fia) vezette fősereget. A fősereg 895 tavaszán a Vereckei-hágón vonult be a Kárpát-medencébe. Ez volt tulajdonképpen a honfoglalás első lépése. A magyarság zöme ekkor még az Etelközben maradt. A besenyők és a bolgárok megtámadták és menekülésre késztették az Etelközben védelem nélkül maradt magyarságot. a menekülök csak nagy veszteségek árán érkeztek a Kárpátok hágóin keresztül a fősereg után az új hazába. Valószínűleg maradt velük némi katonai védelem, így el tudták kerülni a teljes vereséget. Bizonyos elméletek szerint a besenyőktől és a bolgároktól elszenvedett vereség tisztségébe és életébe került a főfejedelemnek, Álmosnak. Mások szerint az akkori fejedelemnek tilos volt meglátni az új hazát. Legalább 400 ezer magyar jött be a honfoglalással, vagy már éltek itt magyar anyanyelvűek. Az utóbbi László Gyula kettős honfoglalás elméletét látszik igazolni, miszerint 670 körül már bejött egy magyar törzs a Kárpát-medencébe. Ezt igazolja az avarok nagyon kis száma is, mivel azok közben elmagyarosodhattak. Ennek ellenére az itt talált lakosság zömét avarok és szlávok alkották. 895-ben a Dunától keletre eső területeket szállták meg a benyomuló magyar törzsek. 895 és 899 között rendezkedtek be az elfoglalt területeken. 899-ben került sor Pannónia megszállására. 900-ra az egész Kárpát-medence a magyarság megszállása alá került. A megtelepedést erőskezű, tudatos politikai hatalom irányította. A vezető valószínüleg Kurszán kündü volt. A hadak vezére pedig Árpád gyula volt. Később – 904-ben, Kurszán halála után – Árpád lett a nagyfejedelem. Társadalom: A törzsfők egy-egy ország rész urai voltak. A törzsi keretek már erősen bomlottak. A magyar társadalom a honfoglalás után már lényegében osztálytársadalom volt. Alapsejtje a nagycsalád, amely több családból állt. A X. századi magyar társadalmat a személyi függés tartotta össze. A csúcsán a fejedelem állott, alatta az úrnak tisztelt törzsfők és a bőnek nevezett nemzetségfők. Alul a szabad köznépi falvak lakossága és a szolganépek, az ínek voltak. A kettős fejedelemség utolsó formái is eltűntek.
   Vallás
   A magyarság vallása a sámánizmus, a világ gonosz szellemek, a láthatóvilág és az égi világ hármasából áll össze. A három szintet a csodálatos életfa fogja össze. Ez átmenet az egyistenhit felé. A művészet egységes, fejlett volt, számos mohamedán, perzsa, bizánci elemet vettek át. Ezekből a motívumokból és vallási képzeteik ábrázolásából alakították ki páratlan művészeti stílusukat.
   Életmód
   A honfoglalás után a lakosság mind nagyobb része foglalkozott földműveléssel, állattenyésztéssel. A marhatenyésztés került túlsúlyba, de a juhtenyésztés, valamint a ridegen tartott lovak száma is nagy volt. Az ipar is kiterjedt, voltak már vasverő- és fazekasműhelyek, szövőházak. Kóbor fémművesek is járták az országot. Kialakult a vaskohászat és a fémművesség. Őseink kiterjedt kereskedelmet folytattak. Nem szakadtak meg a régi szálak /Kijev/, észak felé új utak alakultak ki /Prága/.
   Kalandozások
   A Kárpát-medencébe érkező magyarságot félelmetes harcmodor jellemezte, a X. század első felét jellemző kalandozások során őseink elsősorban zsákmányszerző célzatta több hadjáratot is vezettek Ny-Európába, Bizáncba. A hadjáratokat egyedül a Keleti Frank Királyság tudta megtörni 933-ban Merseburgnál, és 955-ben Augsburgnál. Ezzel le is csillapodott a magyar kalandozási kedv. Az ittmaradás és a függetlenség érdekében új életformát kellett felvenni. Ebben óriási szerepet játszott Géza fejedelem és fia Szt. István.

  • Shant on March 27, 2014 at 6:25 am said:

   Turks are brutal pieces of shit.

  • salak turkler herseyi turk zannederler on March 27, 2014 at 7:37 am said:

   yawsaklar hun devleti mogol devlettir, sacma sapan konusmayin len!!!!

  • tulga on March 27, 2014 at 8:22 am said:

   amazedkid
   you probably need to read more. Nothing can do with Hungary-it’s an english.
   Again; what does “Hun” mean in Turkish?
   What does “GokTureg” mean in Turkish?
   Read, read read if possible.

  • Huns are Hungarians. Attila1s empire was from midle of Asia, to Euorpe. Hungarians are progenies of Attila, an the huns. And we live in the middle of europe, and we are proad of our primaeval.

  • Mongol’s and Hun’s are from same family. Hun’s are not Mongols and Mongol’s are not Hun’s.Both of them Turkish. On the other hand Chinggis Khaan’s mother (Ulunuke) was Turk and father was Mongol. Mongols and Hun’s are two part of same folk. We all came from middle asia thousand years ago.

  • exdeath on March 27, 2014 at 9:21 am said:

   Guys, you all need to change your tampons. No one gives a rats ass who or what atilla’s ‘ethnicity’ is. It’s like saying,”Germans are all really Gothic” yet the goths split apart into the Ostrogoths, Visigoths, Vandals, etc… They were all ethnicities that intermarried and assimilated into the region they settled. To say that Mongols are Hun’s or whatever is stupid.
   Oh, by the way, in case you didn’t know, ‘hun’ was a name the Romans gave them, just like barbarian to all ‘uncivilized’ non roman peoples.
   Get over your ego’s and ethnocentric babbling.

  • bizyasuren on March 27, 2014 at 9:27 am said:

   сайн явахад садан олон
   sain yavahad sadan olon

  • zsuzsanna on March 27, 2014 at 10:05 am said:

   I’m Hungarian. We Hungarians are from Mongolia. Our ancestors Hunor and Magor. They went from Mongolia to find the place where the Hungarians may homeland. It has become the Carpathians. According to a Hungarian legend of a golden deer led them here.Attila who was a leader of the Hungarians come from them, so the probability that he is Zsuzsanna Mongolian.

  • evazrinyi on March 27, 2014 at 11:19 am said:

   Dear KURGAN!! HUNGARIANS ARE NOT TURKIC!!!!!!!!!!!!I AM HUNGARIAN AND I AM NOT TURKIC!!!!! I am Hungarian!! MAGYAR!!!!!!

  • NOTE: The Huns could not have been Turkic, as they existed before anyone recorded any Turks! So the Turkic and Mongolic languages are derived from ancient Hunnic, or Xiongnu as the Chinese called it. There is a lot of work now by scholars to reconstruct Hunnic, but more information is required. They left behind much writing, but it has not been deciphered yet. Most of this is in China and Mongolia.

  • Harka Klára on March 27, 2014 at 11:44 am said:

   Samu,ezt a finnugor marhaságot Bécsben találták ki és elég szomorú,sőt tragikus,hogy ez mindig fel-felbukkan!!!Az eredeti cél az volt,hogy az örökké lázongó rebellis magyarok halászó, vadászó, kóbor jöttment népségnek érezzék magukat! A finnek is tagadják a rokonságot,azt mondták,”Barátság az van rokonság nincs!” A sváboktól milyen sok szót átvettünk és használunk a mai napig, sokszor teljesen más értelemben és rosszul!Azért még senki nem mondja,hogy germán eredetűek vagyunk!Az meg,hogy 890-ben jöttek először a Kárpát medencébe a magyarok, szintén nem igaz! A pozsonyi csata 806-ban volt!!!! Sose tanultunk róla, de West Point-ban a katonai akadémián(USA) tanítják a mai napig!! A magyarok nem kalandoztak,hanem azt a kincset vették vissza,amit elraboltak, jogos tulajdonukat!!! Elég röhejes elképzelni,hogy kb. 500 ezer ember elindul és kimennek az erdőbe gombászni meg bogyókat gyűjteni!!! A magyaroknak fejlett kultúrájuk volt, alsóneműt hordtak,sámánjaik nagy tudással rendelkeztek, ők gyógyították meg II. (Vak) Bélát is!Nem is volt honfoglalás,hanem visszatérés,hiszen a magyarok itt voltak, Josephus Flavius római történetíró feljegyezte,hogy Móger népe már az özönvíz előtt itt volt!A lényeg,hogy tényleg jó lenne ha valóban Attila sírját találták volna meg!!! Megdöbbentő,hogy kb. 30 évvel ezelőtt még a puszta létét is legendának tartották! Tanítsák meg a magyarokat, saját történelmükre,amire büszkék lehetünk, ugyanúgy mint egyedülálló, csodálatos nyelvünkre! Köszönöm szépen!

  • megvédemSamut on March 27, 2014 at 1:34 pm said:

   Kedves Klára!

   Kérem ne legyen hiszékeny, sajnos a valódi történelem és régészet sokkal unalmasabb az Önre oly nagy hatást gyakorló összeesküvés-elméleteknél. Kezdjük ott, hogy Budapesten jelenleg nem építenek hidat, az ELTÉn pedig nincs Albrecht Rümschtein nevű történész. A finnugor “marhaság” pedig nem “fel- felbukkan”, hanem a jelenleg legelfogadottabb elmélet (a valódi tudósok szerint). A pozsonyi csata 907-ben volt. A kultúra mértékegysége általában nem az alsónemű. Vak Bélát nem gyógyították meg. Josephus Flaviusnál még nem olvastam a kérdéses részt, de ha valóban létezik is, ugyanúgy, mint a legtöbb ókori történetírónál, még a saját korukról tett megállapításait is kellő kritikával kell szemlélni, nemhogy az “özönvíz előtti” állapotokról szólókat. Nem akarom megsérteni, de tessék utánanézni, hogy a történész, akinek hisz történész-e egyáltalán. Tessék elhinni, hogy a sok generációnyi történész és régész nem egy titkos történelemhamisító szekta tagjai voltak, hanem a valóságot kutatták, és Ön az akit egy-egy kevéssé tájékozott kontár félreinformált. Minden jót!

  • Dr Lajos Csiki-Bege on March 27, 2014 at 1:37 pm said:

   Yes our history and culture as Hungarians it is a mystery of Europe. Anyhow our origins are confirmed by more and more discoveries and proven by independent sources. The geopolitical interest of different neighbour nations created a conflict of interpretations, but if someone can read the article below in Hungarian, will have an acceptable picture of our history, started with Attila the Hun, who is recognised as one of the greatest military strategists in the history of the world.

   Kiszely István jeles magyarságkutató a nagy közönségsikernek örvendı elıadás szerkesztett, rövidített változatát olvashatják.
   Ki kell ábrándítanom önöket, mert én nem vagyok történész. Biológus, orvosember vagyok. Soha nem akartam a magyar ıstörténettel foglalkozni. Nagy alapkutatásom az volt, hogy a múltat hozzuk össze a jelennel. A csontkémia, a csontpatológia alapján a csontból meg kellett állapítani, hogy hány éves, milyen betegsége volt, milyen vércsoportba tartozott. Késıbb a nagy mitokondriális DNS kutatást végeztük egy jelentıs nemzetközi kutatócsoporttal. Amíg az egyetemen voltam, a természettudományi karon, untam magam és fölvettem a kínai szakot. Bejártam a kínai követségre: pechemre akkor éppen rossz elvtársaknak minısültek a kínaiak. Mindig azt tettem, amit nem illett tenni, mert tudtam, hogy az lesz
   késıbb a jó. Amikor a kínai követségrıl kiléptem, megpofoztak, megrugdaltak: a végén már pizsamát, fogkefét vittem magammal, így két napig kipihentem magam. Amikor Kína nyitott a világ felé, 1967-ben kaptam egy kínai útlevelet. Eljuthattam oda, ahova európai ember mai napig sem juthat el. Azt a feltárást folytattam, amit Stein Aurélnak, 1915-ben kényszerőségbıl abba kellett hagynia. Azkanában találtam 1200 olyan embert, amilyenek mi vagyunk, magyarok. Ha egy biológustól azt kérdezik, hogy hol keresi a magyarság eredetét, ıseit, akkor válasza egyértelmő: ott, ahol olyan emberek éltek és ma is olyanok élnek, mint mi.
   Ott kell keresni a magyarokat, ahonnan származnak
   A Miskolci Egyetemen történt díszdoktorrá avatásom laudációjában az állt, hogy a magyarság eredetét ott keresem, ahonnan a magyarság származik. Ne nevessenek! A magyarságeredetrıl szóló történelmünk politika volt! Monarchikus politika. A mai napig a magyarságnak a Monarchia politikáját és a Monarchia történelmét tanítják. Kossuthot, Széchenyit, Petıfit,
   Shakespearet szoktam idézni.
   Most mégis egy nyurga kortársunkat idézem: “hazudtunk éjjel, hazudtunk reggel és hazudtunk
   este”. Ennek az embernek teljesen igaza van.
   Hazudtak reggel, éjjel és este. A nappalt kifelejtette. Ez a hazugság határozza meg a
   monarchiabeli magyar történelmet is.
   Kérdezgették fiatalok, hogy mit szólok Szántai Lajoshoz, mit szólok egyik-másik elıadóhoz? Kérem, mindenkit szeretek, mert mindenki ugyanazt mondja, csak más-más oldalról.
   Mi ma azért vagyunk itt, hogy a haza ügyeit megbeszéljük. Széchenyi azért hozta létre a Nemzeti Kaszinót, az országos kaszinót, a Nemzeti Társas Kört és a Kaposvári Kaszinót, hogy legyen egy hely, ahol a haza ügyeit megbeszélik. Azt hiszem, hogy ma Kolozsváron az Erdélyi Napló olyan hely, ahol a haza ügyeit beszélik meg. Ezért is örültem a meghívásnak, hogy a magyarság eredetérıl kolozsvári közönség elıtt beszéljek.
   Egész ıstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan ıstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék. És akkor kitalálták azt a
   
   bohócságot (ma már annak vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy ıseink valahol az Ob folyó alsó folyása mentén, az Uráltól keletre együtt éltek a finnekkel. Hál` Istennek a finnek 2003- ban átírták tankönyveiket. Az új finn történelemtankönyvek így kezdıdnek: “eddig az volt a nézet, hogy a magyarokkal rokonok vagyunk. Mára kiderült: barátság van, de genetika nincs.” Ennyi. İszinték. Akkor került sor a nagy genetikai vizsgálat végére.
   A Monarchia elmélete szerint ıseink átkelnek az Ural-hegységen, majd ott éltek győjtögetı, halászó életmódot. Hogy mennyi ideig, azt nem tudják. Onnan valamilyen oknál fogva ıseink lemennek Levedi törzsterületére, ahol több száz évet kell tartózkodnunk. Nekünk mindent az oroszoktól, a szlávoktól kellett megtanulnunk: a
   mezıgazdaságot, az állattartást, a szılımővelést. A hithő monarchikusok négy, öt, hatszáz éves ott-tartózkodást írnak. Akkor megjelennek délrıl a csúnya arabok, ugye, mert nekünk hátba támadt népnek kellett lenni! (Hál` Istennek az arabok errıl semmit nem tudnak. Tizennégy évet tanítottam Kairóban, meg az arab világban.) Onnan bekényszerülnek a Kárpát-medence elıterébe. Az osztrák történészek nem tudták, hogy mennyi ideig voltak ott a magyarok. Mi pontosan tudjuk: negyvenöt évig. Jöttek a csúnya besenyık, és hátba támadták a magyarok ıseit, akik asszonyainkat, barmainkat hátrahagyva betódultak a Kárpát- medencébe, mert más választásuk nem volt.
   Európában egyedüli népként sokasodtunk harmincszorosára
   Kérem, ha a pudingnak a próbája az, hogy megeszik, a magyar ıstörténetnek a próbája az, hogy ezerszáz év után harmincszorosára megsokasodva tudtunk megmaradni. Meg tudtuk tartani nyelvünket, meg tudtuk tartani élettani tulajdonságainkat, szellemi-, tárgyi kultúránkat, táncvilágunkat, mesevilágunkat, népmővészetünket, hitvilágunkat.
   A honfoglalás idején a mai Franciaország területén hét millió ember élt, és ma Franciaországban csak ötvennyolc millióan vannak. Kilencszeresére sem tudtak sokasodni.
   Mi egy idegen világba érkeztünk. Egy más világból jövet meg tudtunk harmincszorosára sokasodni. Ezt a csodát egyetlen európai nép nem tudta megtenni. Gondolják végig!
   Mi, amikor beérkeztünk Európába, idegenek voltunk és – fogadjuk már el – most is idegenek vagyunk. Minden európai nép indoeurópai: a skandináv, a francia, az angol, az ibériai, az itáliai, a görög, a szláv mind indoeurópai. Mi egy másik világból jöttünk, és ennek a kultúrának minden részét meg tudtuk tartani. Nemrég egy etruszk temetıt dolgoztunk fel Olaszországban, utána az olasz kollégáimmal elmentünk egy pizzériába. Megkérdezi tılem az olasz kollégám, hogy tudom-e, mi a különbség, az olaszok és a magyarok között? Valami közhelyet mondtam. Azt mondta: “amit ön itt lát, az semmi nem olasz. Mi átvettünk mindent. Átvettük a föníciaiaktól, a görögöktıl, az illíréktıl, venétektıl. Itt semmi nem itáliai. Itt ülünk az asztalnál. Ott a Milánói dóm. A gótikát Franciaországból vettük át. Az asztalon itt a terítı. Az elsı szövést a kínaiak végezték el. Itt van a paszta, a tészta,
   ami Itáliának a jellegzetessége. Az elsı tésztát Telekurgesztánban négyezer éve találták fel. Ott, ahol Önök éltek. És mi van a Pizzában? Van tészta. Mi lepényt ettünk. Önök behozták a kovászt. Van rajta paradicsom. Közép-Amerikából vettük át. Van rajt formaggio, sajt. A szarvasmarhát, a juhot és a
   
   kecskét ott háziasították, ahonnan önök származnak. De mi mindent átvettünk, magunkévá tettük és kifejlesztettük. Önök egy sokkal magasabb kultúrából érkeztek, mint amilyen Európa kultúrája, és a történelem folyamán csak vesztettek, csak koptak, csak adtak. Kérem, önök többet adtak a világnak és Európának, mint amennyit kaptak belıle, vagy tılük.” Olasz kollegám szavaira elgondolkoztam. Jézus Mária! Hát ez az olasz ismeri a magyar ıstörténetet. Ismeri azt a csodát, amit mi véghezvittünk?
   A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk
   Nagyon szeretem, hogy itt vagyunk a református kollégium épületében. Nagyon szeretem a református kollégiumok könyvtárát. Török idıkben a török például nem jutott fel Észak- Magyarországra. A német választófejedelmek azt mondták, amennyiben a katolikus monarchia hozzányúl az új valláshoz, akkor vége a monarchiának. Osztrák volt három és
   félmillió, a németek pedig tizenöt-tizennyolcmilliónyian. A sárospataki könyvtárban ugyanúgy megmaradt minden. Négyszázhatvan éves tankönyveket olvasok. Hál` Istennek nem katalogizálták. Nagyon vigyáznak rá, hogy ne katalogizálják, mert akkor a Széchenyi Könyvtár kiemeli, elviszi és csak kutatási engedéllyel kérhetı ki. Elolvasom a négyszázhatvan éves
   tankönyveket és a következı áll benne: a magyarság három hullámban jött be a Kárpát- medencébe. 361-ben, mint hunok, 568-ban, mint avarok és 895. május 10-én, mint Árpád népe. Akikhez 1235-ben hozzáköltöznek a jászok, 1243-ban és `46-ban a kis és nagykunok. A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk. Ebbıl ki szokták emelni Árpád népének a vonulását és a vonulási területét. Ez a magyar ıstörténet. A hunoktól a kunokig ez a népesség belsı Ázsiából hozta magával kultúráját, nyelvét. Bejött.
   Ezzel szemben mit tart Európa és mit tanítanak nekünk a Monarchia gondolatában? Attila pusztítva száguldott Európa, Ázsia és Afrika között és embervért ivott gyermekkorában és kutya szülei voltak meg szarvai. Mi a valóság? A hunokat 361-ben a római császár hívja be a Kárpát-medencébe, Meotisz vidékérıl, hogy kordában tartsák a Duna-Tisza közén lévı szarmatákat és a Tiszántúlon lévı gepidákat. Attila 395-ben Tápiószentmártonban született. Meghalt 453-ban. A maradék hun elmegy Csiglemezıre, a Mezıségre és benépesíti Erdélyt. İk a székelyek. Ezt jól tudjuk.
   A magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorhoz
   Kétféle történelem van. Az egyik történelmet a történész írja. De hát a történész nem miniszterelnök, nem agysebész: a történésznek mindig szüksége van a vajas-kenyerére egy kis szalámira, netán kaviárra. A történész mindig kiszolgálja az adott hatalmat. A másik oldalon van a nép, mi, akik az igaz történelmet írjuk, mert egymásnak adjuk át az ismereteket, a kódolt ismereteket a vasárnapi ebédeknél, a kukoricafosztásnál, a beszélgetéseknél.
   Mit tartottak a székelyek magukról? Csaba királyfi népe! Most végeztük el a nagy mitokondriális DNS vizsgálatot egymillió négyszázezer emberen. Kiderült: a székelyek Attila hunjainak az utódai. Rajta van a világhálón, el lehet olvasni!. Csak amíg a finnek átírták a tankönyveiket, nekünk a Science és a Nature, azaz a világ legjelentısebb tudományos folyóiratait leszedték a
   könyvtárpolcokról, nehogy megtudjunk belıle egyet s mást. Nem én tettem a világhálóra a
   
   mitokondriális eredményeket, hogy a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorokhoz, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belsı-ázsiai török népek. Nem én tettem a világhálóra, mert ha én teszem, akkor azt mondják, hogy Kiszelyi István soviniszta, nacionalista, újabban meg azt mondják, hogy fasiszta vagy antiszemita vagyok. Ez a szlogen, ha az ember magyar akar lenni saját hazájában. Ne beszéljünk mellé! Valahova tartozni kell! Mi ide tartozunk, ezt vállaltuk és vállaljuk.
   Széchenyi írta a naplójában: “minden mag, amit elvetek, ki fog kelni. De úgy kell tennem, mintha idegen kertész mővelné azt, mert engem nem szeretnek az emberek”. Ezt a részt soha le nem fordították a naplójából. Széchenyi németül írta a naplóját. Történészválogatások jelennek meg: hogy jön ahhoz a történész, hogy az én történelmembıl, az egyik legnagyobb magyar ember írásából ı válogasson?! Bocsánat, nem vagyok én amnéziás! El tudom olvasni és meg tudom érteni. A genetikai eredményeket az utrechti, a varsói rektor és a német akadémia elnöke tette a világhálóra tudatosan. İrájuk nem lehet ráfogni, hogy fasiszták és antiszemiták.
   Attila, az elsı évezred legnagyobb embere
   Csodálatos imakönyvet nyomtatott a katolikus egyház a katonai tisztképzısök számára. Nem kenetteljes imakönyvet. Pont olyant, hogy befér a mellény bal zsebébe. Széchenyinek az imája van benne, az aradi 13- nak a kivégzés elıtti imája és Rákóczi Ferencnek az imája. Az utolsó oldalon egy mondat szerepel vastag betővel arról, hogy végszükség esetén, mielıtt meghal, mit imádkozzon a kiskatona. Egy ismerıs katonatiszt, amikor hazajött, azzal fogadott: most volt kinn New York-ban és hozott egy könyvet. A könyv címe: Attila, hun király uralkodásának a titka. Odaát
   kötelezı tankönyv a katonatiszteknek és a közgazdasági hallgatóknak. Sikerkönyv, hárommillió példányban kelt el. Elıszavában a mostani elnök Bush, Bill Clinton, a Chrysler gyár, a Ford gyár igazgatói, a szenátorok beírták, hogy ennek a szellemében uralkodtam, vezettem, ahogyan Attila hun király uralkodott. Megjelent a U.S. News-nak egy különszáma a világ tíz legnagyobb uralkodójáról: az idıszámítás utáni századokból csak Nagy Károly és Attila szerepel. Nálunk azt tanítják, hogy Attila csatát vesztett. Soha nem vesztett csatát Catalaunumnál! Azt mondta Aëtiusnak, a lovastiszt barátjának (mert Attila Aquileiában és Rómában nevelkedett), hogy: “te is vesztenél tizenkétezer embert, én is vesztenék. Nem ütközzünk meg!” És nem azért nem támadta és nem égette fel Rómát, mert félt a pestistıl, hanem mert “te jöttél ki, Róma püspöke, aki apám lehetnél, és te kértél engem.” Az elsı évezred legnagyobb embere volt.
   Most építjük vissza Tápiószentmártonban a palotáját. Priscos Rhetor pontosan leírja. Amúgy megdöbbentı a kerítése, a székely kapu, a nagykapu, a kiskapu, a galambdúc, minden. Most ötmilliárdba kerül, meg van a pénzünk: magyar beruházó, ha értelmét látja, akkor ad pénzt. Kocsi Jánossal, a tápiószentmártoni Kincsem Park tulajdonosával közösen építjük. Idén kezdjük, jövıre kész.
   Háromezer éves magyar szakácskönyv
   A kásaevı európaiaknak megmutatjuk a kultúránkat!

   Azért mondom kásaevı európaiaknak, mert a következı könyvem az Eleink lakomája címmel jelenik, meg. Sikerült fondorlatos módon megszerezni Belsı-Ázsiából száz, háromezer éves hun receptet. A világ elsı szakácskönyvét. Az újgúrok mentették meg hun írással. Akkor, amikor Európa még köleskását evett, mi már tíz főszerrel készítettük a kenget, a pörköltet és a takenget, a gulyást, valamint a csörögét és az öhömöt. Elıször angolul adjuk ki, hogy a kásaevık megismerjék a kultúránkat. Utána magyarul.
   Kérem, a magyar ember nem ért a propagandához. A magyar ember túl szerény, befelé él, nagyon örül, de nem ért ahhoz, hogyan kell magát tálalnia. Meg kellene tanulnunk, de nem tudjuk. Nincs belénk kódólva a seft, az üzlet, a dizájn, a biznisz. Ezek nincsenek belénk kódolva :)
   A következık az avarok, 568-ban jönnek be. Ugyanabból a törzsszövetségbıl szakadnak ki, amelybıl az ıseink. Ugyanolyan kinézésőek, mint mi vagyunk, ugyanaz a motívumviláguk, ugyanaz az írásuk. Ugye az írással, a rovásírással nem volt szabad foglalkozni. Az székelyderzsi, meg a többi csodálatos ısi írásunkat levakarták. Nem volt szabad a tizenkilencedik században propagálni! Elolvastuk a szarvasi tőtartót. Elıször odaadtuk a Magyar Tudományos Akadémiának, annak az akadémiának, amelyben a magyar betőszót már csak idézıjelbe teszem. A tudományost is idézıjelbe teszem… Ilyen-olyan akadémia, de se magyar, se tudományos. Én huszonhét évet szolgáltam a “Magyar” “Tudományos” Akadémiát és 2000-ben otthagytam. Azt mondtam: nem óhajtok egy olyan testületben lenni, amely hazudik, reggel, éjjel, este. Nem óhajtok ıstörténetben irányelveket és a Petıfi-ügyben hazugságokat mondani. Én olyat akarok tanítani, ami igaz.
   Az avarok után, ugyanabból a második türk törzsszövetségbıl bejön Árpád népe. Kiszakadunk a második türk törzsszövetségbıl a negyedik század legelején. Onnan bemegyünk Közép-Ázsiába, arra a területre, amelynek a nevét sem volt szabad kiejteni: Turán. Aki a turáni magyarságról beszélt, az már megint mindenféle -ista volt. Ugyanis Turánban a szobdok, a bahtriaiak, a horejzmiek, délrıl a perzsák lejegyezték a kultúránkat, leírták az öntözéses gazdálkodásunkat, leírták a kereskedelmünket, leírták a hangszereinket. Ezzel szemben a Monarchia történészeinek felfogásában nekünk őzött, hajtott, győjtögetı, halászó népnek kellett lenni!
   Nekünk győjtögetı, halászgató népnek kellett lennünk
   Tolsztov szovjet akadémikus írt egy könyvet 1973-ban Az ısi Chorezm címmel. Leírta a magyarok öntözéses gazdálkodását. Megjelent magyarul, de hamar betiltották, bezúzták, indexre tették (az én példányomat persze nem). Leírta, amit nem volt szabad, mert nekünk győjtögetı, halászó népnek kellett lennünk.
   Gondolják el történészeink magas agyi fejlettségét: mondjuk bejön félmillió ember a Kárpát- medencébe és akkor az asszonyok kimennek az erdıbe csiperkegombát győjtögetni és ebbıl etetnek félmillió embert. Nem tudom, hogyan képzelik.
   De folytassuk. Turán területérıl, mivel ott voltak a szobdok, bahtriaiak, a nagy birodalmak, a Horejzmi Birodalom, átmegyünk a Kaukázus középsı keleti részébe, Európa látókörébe kerülünk. Ott van Örményország, nyugatra Grúzia, délre az azeriek. Világosító Gergely, a nagy örmény szerzı leírja a kultúránkat, a kereskedelmünket, a ruházatunkat. Egyetlenegy akadémikus kutatónk nem volt még Örményorszégban! Nem volt még a jereváni könyvtárban!
   Nekem ırült barátaim vannak csak –, mert ırült emberrel érdemes barátkozni. Az egyik ilyen Ucsek Árpád. Ucsek Árpád a sztálini idıkben pravoszláv térítıként, mint szerb pap térített Örményországban és most Magyarországra jött. İ örmény ember. Elküldtem Jerevánba, hogy jegyzetelje ki, mi az, amit az örmény írók írtak rólunk. (Örményország négyezer éves királyság. Ugyanúgy Grúzia is, hihetetlen magas kultúrával rendelkezı két ország. Itt van az ellentét: ugye, az újgazdag oroszok, és az ısi örmények, grúzok között.) Három oldal könyvtár-jegyzetet írt ki abból, amit az örmény szerzık a magyarokról és a hunokról írnak. Soha egy mondatot le nem fordítottak ebbıl!
   1860-ban Iszpahánban (ez Perzsia délnyugati része, ma Iránnak hívják) elıkerült egy érdekes lelet. Talán emlékeznek erre a helyre: Iszpahánban dúsítanak most az irániak uránt. Ha lenne egy értelmes vezetınk, mi is dúsíthatnánk. Európa leggazdagabb uránbányája Pécs mellett van. Mennyire megijednének a környezı országok attól, hogy Magyarország dúsít. Errefel bezárták az uránbányánkat. Nos: találtak Iszpahánban egy ötödik századi hun-örmény szótárt és nyelvkönyvet. Ennek van egy hatodik századi másolata, a szerzetesek lemásolták Jerevánban és van egy kilencedik századi török fordítása.
   Egy másik barátom, Detre Csaba húsz évig dolgozott Iránban, Perzsiában. Csaba nem a piacra járt, és nem a nıket hajtotta, hanem beült a pravoszláv könyvtárba és kiírta a hun-örmény szótárt. Benne van a teljes magyar nyelvtan, és benne van a teljes magyar szókincs, a 2500 alapvetı szavunk. Ugye, 163 finnugor szavunk van és 2700 török szavunk. Ebbıl két évvel ezlıtt Csomakırösön megjelentettek néhány oldalt az ıstörténeti napok keretében.
   Na, ott vagyunk a Kaukázus közepében, bekerülünk Európa látókörébe, mert Arménia és Grúzia már nagy európai királyság. De mivel nem tudunk a három nagy, örmény, grúz és azeri birodalom miatt tovább sokasodni, fölmegyünk Magna Hungaria területére. Ahonnan a monarchikus ıstörténet indítja az ıstörténetet. Ötven évet tartózkodunk ezen a területen. Ekkor vettük át ezt a százhatvanhárom finnugor szót.
   Hát ötven év alatt mi is átvettünk százhatvanhárom szót az angolból: flopy, meg disc, meg winchester…

  • yener on March 27, 2014 at 1:49 pm said:

   Turks are used to be central Asian and Mongols are Central Asian TODAY. Turks and Mongols has the same ancestors. So fucking get over it. Huns are Mongolian and Turkic.

  • a mongol on March 27, 2014 at 2:53 pm said:

   Hey guys, just come down.
   Mongolians and Turkic people have the same origins, they always lived side by side for thousands of years. Well, it would be more correct to say that the tribes of nomads (the ancestors of today’s Mongol and Turkic people) lived in central Asia for thousands of years, spoken the same language until some 2 thousands years ago. Then, when they were “separated” into two big groups there were some differences appeared e.g., in their dialects which stemmed into two “different” languages. The historians say that, e.g., in xi-xii century (during Chinggis khaan time) both turkic and mongol people spoke in their respective languages and understood each other without any problem.
   Ok, back to 5th century; if above is correct then i strongly believe that the Attila guys were mixture of our fathers’ fathers. So, all of us, like Turkish people, Hungarians, Mongols even Estonians and Fins can say that Attila was one of our fathers 15 hundred years ago.

  • Homo Sapiens on March 27, 2014 at 3:03 pm said:

   Don’t you know folks that Attila was from Mozambique? So, just forget about your fights over stupid matter, and watch over Russia today! They are coming to take over your land like they did in Crimea which was once under Mongols for a couple of centuries, later was taken over by Tatars who is the fake and confused nation thinking that they are ancestors of Mongols which is not true at all. Today’s Tatars are neither related to Turks nor Mongols.

  • Come on. Everybody from Romania know that huns are just renegade Thracians.

  • Laszlo on March 27, 2014 at 4:09 pm said:

   Huns where made of of many groups of peoples and religions, Attila allowed the people to maintain their culture religion and identity, it was very different to how western scholars write about him, Huns had may Christians amongst them, the have discovered Hun Christian crosses in many burial sites. Also the Huns predecessors were the Avar and Magyars.

  • tadaa on March 27, 2014 at 4:51 pm said:

   I can explain many of the Hunnic names with Turkic, and I’m not even a professional !

   Mundzhuk(Attila’s father): from Turkic Monchuk/Munchuk means glass bead or necklace

   Ellac(Attila’s son): from Turkic Illig means a person who has country, its also used as a name at many other Turkic states

   Dengizich(other son): from Turkic Tengiz/Dengiz + chick, means little sea

   Charaton(one of the Hunnic leaders: from Turkic Kara + Ton means black dressed.

  • Oogii on March 27, 2014 at 4:51 pm said:

   Huns are Turkish???? No no no, they are originally from Mongolia. Actually the Huns were divided into East and West. Attila was the West one which was lost to Easterners and evacuated to the West. During his travel he developed huge army and fought with Romans. He was also source of collapse of Roman Empire.

  • Omgserver on March 27, 2014 at 5:03 pm said:

   Huns are Hungarians, Hungarians are Huns. We are neither Mongolian nor Turkic!!!

  • Irene on March 27, 2014 at 6:50 pm said:

   Huns are not Turkic or Mongols. Huns, Magyars, Hungarians… all Sumerians.

  • Ricky Denofor on March 27, 2014 at 7:45 pm said:

   @Batchuluun
   Yes Atilla was Turk. And also all of Asian and Europen Huns are Turkic. Mongols weren’t Turkic thats true but in history, Turks assimilated the Mongol culture into Turkish culture. I think your investigations are not correct.

   @Sensei
   After that you can see Bulgarian, Hungarian, Greece people lived like Ottomans for centuries. Then, because of the Ottoman tolerance politics, they declared independence. Your thought like “I AM MAGYAR” goes out from your people after the French Revolution.

   Although from these all, WE ARE ALL HUMANS.

   Thanks

  • Veselin on March 27, 2014 at 8:31 pm said:

   This is not truth!

  • Cornelius Kappabani on March 27, 2014 at 10:02 pm said:

   @ Sheridan: DNA testing will reveal that they are descendants of Banana! 50% accordance to humans! :)

  • Clara on March 28, 2014 at 2:27 am said:

   Who cares about ancestors?! Let`s back to the Ice Age!!!! Attila`s coffin was sank in the river Tisa!!!!

  • Orchlon on March 28, 2014 at 3:13 am said:

   Of course, Attila Mongolian Grill!!!

  • Orchlon on March 28, 2014 at 3:43 am said:

   Modun Shanyu (King of khuns) – Attila khaan (King of khuns)

  • Dragon on March 28, 2014 at 6:17 am said:

   Hogyan talalhattak meg a Dunanal amikor azt tanultuk hogy a Tiszaban temettek el?!

  • Jeremy McQueen on March 28, 2014 at 7:14 am said:

   ‘Hun’, ‘Tur’, Mongolians all are using these words in our own thousands years Mongolian language. Hunnu, Turkig, they all are from Mongol.

  • Sarge on March 28, 2014 at 9:10 am said:

   Easy to be misunderstood by Mongolians. Hun, means human in Mongolian. It was assumed by many that Attila was Mongolian. He was from no where near that area of control. But, if we go back far enough were all brothers.

  • What if Mongolic peoples where Turkic too? I though the Mongols of Genghis khan where Mongolic and turkic

  • Samu!
   Az apádnak a fasza..

  • The only bridge that was built across the Danube is North of Budapest for the motorway M0 was quie a few years ago. So why now?

   My wife is Oriental, from the far East
   I am aborn Hungarian, so we have named our son Attila (after my father rejecting DzsingiszKhan) to express the
   mixture of Asia and Europe.
   for the past 3 decades we are interested in all the stories about Attila, have read several books and history nad nothing suggest that Attila was buried near the Duna, more likly near the Tisza.

   As for Turkish or Mongolian, neither! Asian, yes! but most likely, like our son, Attila was a mixture.
   As a young man, grew up in Rome, according to some historian, whence knew the war tacktics of the romans and thus was able to figh them sucessfully.
   He possessed leadership that many of our so called leader lack.
   To liken Attila to Hitler or Stalin is monstous!

  • christiane on March 28, 2014 at 1:21 pm said:

   Attila (/ˈætɨlə/ or /əˈtɪlə/; ?–453), frequently referred to as Attila the Hun, was the ruler of the Huns from 434 until his death in 453. He was leader of the Hunnic Empire, which stretched from the Ural River to the Rhine River and from the Danube River to the Baltic Sea.

  • Samunak:
   Komoly tudós ilyen hülyeséget már nem állít, még az MTA nyelvészei is valamiködös közös 6000 évvel ezelőtti uráli ősnyelvről beszélnek, ami azért jó nekik, mert bizonyíthatatlan, de a fizetésüket, éppúgy mint Ön ezért a baromságért, megkapják. Egyébként ha ragaszkodok hozzá, tőlem Ön lehet finnugor, ezekszerint a kedves szülei is azok – megjegyzem, apám szíjjat hasított volna a hátamból, ha ezzel a hülyeséggel fordulok hozzá – szóval kérem közölje az édesanyjával és édesapjával a hírt, miszerint ők, valamint az őfelmenőik is finnugorok. Ami kizárt, mert ilyen nincs. Ergo, Ön meg sem születhetett volna, de létezik. Kérem tisztelettel, ismerkedjen olyan egzakt, félremagyarázhatatlan tudományokkal, mint a genetika, és olvasson ókori forrásokat. Sokkal többet olvasson, mint írjon. A gondolkozást már nem is említeném.

  • Lily in Paraguay on March 29, 2014 at 12:33 am said:

   Recent genetic research shows that many of the great confederations of steppe war tribes were not entirely of the same race, but rather tended to be ethnic mixtures, of the Mongoloid (Turkic, Tungus, Mongolian, Finno-Ugric) and Caucasoid ( Iranian, Caucasian = Caucasoid people from Caucasus Mountains) races.

   The only extant Turkic people thought to be closely related to them are the Chuvash, located close to the Ural Mountains.

   Source: http://news.softpedia.com/news/Attila-039-s-Real-Face-35908.shtml

  • istenfia on March 29, 2014 at 7:47 am said:

   ti mia szarhoz ertettek, a tortenettet csak a magyarok ismerik …

  • If the huns are allegedly “turc”, Turkey does not need to be integrated in the Eu any more, a part is already in Germany the other is in Hungary.

  • Atilla is Turkic. Huns knowns as first united Turkic Tribal Democratic state. The founder of Mongol nation is Genghis Khan. With Genghis khan Mongols and Turkics ‘ve been apart.

  • Khulan Khatan on March 29, 2014 at 10:38 am said:

   Stupid Turks Turkish, always claiming to be the source of everything :-D

  • deniz on March 29, 2014 at 2:10 pm said:

   huns are hun :D

  • Robin on March 29, 2014 at 2:37 pm said:

   He was from East Los Angeles.

  • I am Turkish and not all of us believe that every nation related to central Asia are Turkish descendant. The Great Hun Empire is Turkish which is ruled by Teoman. The European Huns are a different story. They are ruled by Atilla and they are not Turkish. They are not Mongolian. They are Hungarian.

  • Jerik on March 29, 2014 at 5:17 pm said:

   I´m not sure if those people asked IDs or other certificates when rambling and raping all over different countries. So it may not be very clever to fight over the purity of your blood where ever you live and whatever your nationality is…

  • chengis khaan on March 29, 2014 at 5:17 pm said:

   fuck u turks and kazakhs

  • Белла on March 29, 2014 at 6:57 pm said:

   You are wrong!The huns are not turc.Bulgaria also has huns,but the bulgarians are not turcs.The turc are not turkish :)-make a note!
   Atila is mongolian!

  • Are you people all on crack? What’s wrong with you? Never read any history? Probably not, considering you can hardly form coherent sentences. Hungarians Turkic? You utter feckless morons. If they came from south of the Caucasus don’t you think they would be speaking a form of the goat-fucking gibberish spoken there? Hungarian (Magyar) is a unique language, only somewhat tainted by Turkish after suffering Ottoman rule. I don’t think Attila was even aware of Turkey in his lifetime you numbskulls.

  • Baikal on March 30, 2014 at 3:38 pm said:

   Huns are the first confederation of the steppe nomads, the empire has been established in current day Mongolian territory in 200BC. Huns are not Turks at all. They are the ancestors of Mongolians. The terminology Turk is much later than Hun empire, it came out 8 centuries later than the famous Hun empire. The Turks are the descendants of Ashina tribe which was living next to the Chinese Tan dynasty.

  • European on March 31, 2014 at 6:50 am said:

   Central Asia during that time WAS NOT KIPCHAK! The people ot East Europe and Central Asia that time were same – europeans! – Even the word “turkic” is a bad mistake! – There were not any “turks” till some 16-th century! There was not any “mongolian” blood out there in the times of Attila and till today. The people, why were speaking so callde “turkic” languages got other land and names. Even Tadzhikistan and kazahstan were european till 12-th cent. And so on. STOP TO PROVOKE THAT ALL WORLD WAS KIPCHAT! IT WAS NOT!

  • bauchi on March 31, 2014 at 12:20 pm said:

   you are wrong.

  • Mike on April 2, 2014 at 3:49 am said:

   My wife is a direct decedent of Attila the Hun and I have scares and knots to prove it.

  • Attila on April 5, 2014 at 8:07 am said:

   Attila hun volt. A magyarok és a törökök is hunoktól származtatják magukat egyes elméletek szerint, de még a székelyek is. Nincs egyikre sem bizonyíték. Egy hatalmas birodalomban uralkodott Attila, amely az Ázsiai Sztyeppétől kezdve a Nyugat-Római birodalomig terjedt.(Az nagyon nagy :) ). Amely népek ma ezen a területen élnek, származtathatják magukat a hunoktól, de egyikre sincs semmilyen bizonyíték. Régészeti adatok viszont arra utalnak, hogy valószínűleg a Kárpát-Medencében volt a székhelye. De ez sem bizonyított. Mellékesen említeném, hogy a finnugor elmélet egyértelműen nem igaz, de akkor honnan származik a magyar nemzet? Sokak szerint a törökökkel állunk rokonságban. Eszerint tehát a magyarok és a törökök is nyugodtan származtathatják magukat a hunoktól, és mindegyiknek igaza lehet… De erre sincs semmilyen bizonyíték. Mindenesetre személynévként a törökök és a magyarok használják az Attilát ma is, csak míg mi magyarok két t-vel írjuk, addig a törökök két l-el.

  • atilla on April 13, 2014 at 9:26 pm said:

   attila was hun leader the huns was turco-mongol federations all the other turc states! but he is not a gipsy,is certain…turc also is another name of the tatars! the people in turkey are turkomens,not essential turcs…they are ancient turcomens,but they now are turcs! interesting…

  • atilla on April 13, 2014 at 9:27 pm said:

   attila was from turco-mongol federations as the other turc states! but he is certainly was not a GIPSY! i know this very well!

  • Batu Han on April 21, 2014 at 6:01 pm said:

   Y-DNA Haplogroups :
   P
   R
   R1a & R1a1 = West & North West
   R1b & R1b1 = East & South East

   Fin – Ugor Language
   Ural – Altay Language
   All Blood Brothers

  • Imperiu Româneşte on August 8, 2014 at 5:50 pm said:

   No, Hungarians are Huns. They were Turkic Mongols. Hungarians are Magyars, that is Ugric and came from the south of the Ural Mountains. They’re only wannabe “Huns”, but they only accomplish to be foul-mouthed.

 2. chengis khaan on March 26, 2014 at 2:56 pm said:

  Huns are not turkic! Huns are Mongolians!

  • Aybey on March 26, 2014 at 3:40 pm said:

   Huns are Turk

  • Ural Batur on March 26, 2014 at 4:54 pm said:

   Huns are Turkic.Mongols dont know who is Attila.All the Turks are know Attila,he is our father.

  • JÖN TÜRK on March 26, 2014 at 5:22 pm said:

   HUNLAR TÜRKDÜR MACARLAR İSE KARDEŞİMİZ !

  • Julia on March 26, 2014 at 6:20 pm said:

   My guess is your right!

  • Ottoman Empire. on March 26, 2014 at 6:54 pm said:

   ulan Hunlar halis mulis Türktür saçmala.

  • Atilla Türktür on March 26, 2014 at 7:38 pm said:

   Turkey is atilla hun Turkish empire was established. distortion

  • Well, at least we all agree.

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 12:31 am said:

   Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot, because they are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives, etc.

  • turk-arab, mongol-huns

  • Rip Lyl on March 27, 2014 at 5:54 am said:

   Huns are mostly Mongolians. All finns know who is Attila and still we don’t think he is related to Finns. And I can remember from history classes that huns were attacking to china and that great wall of china was built to protect from Huns.

  • Genghis Khan on March 27, 2014 at 6:42 am said:

   HUNS are the Mongolian ancestors! Turks are not HUNS.
   Here is the point why!
   The first of the steppe nomads to make an impact beyond Mongolia were the tribe whom the Mongols now call the “People of the Sun”, the Hunnu or HUNS. They created first steppe empire in 209 BC under Modun, a charismatic leader who took the little shanyu (king)and ruled until his death in 174 BC. Modun created a disciplined and strong cavalry corps personally devoted to him, and used the corps to overthrow… Attila: Following the collapse of the HUN empire in the 4th century AD, various newly independent tribes left the Mongolian homeland, wandering from India to Europe in search of new pastures and new conquests. By the 5th century, one of these branches reached Europe and created new HUN empire that stretched from the Ural Mountains to Germany. Under their most famous leader, Attila the HUN, they threatened Rome and ravaged much of Western Europe, and for the first time in history mounted archers from the Mongolian steppe created an intercontinental reputation for their fierceness and tenacity in battle.

   Way later on, 6th century, compared with both the HUNS before them and the Mongols (Genghis Khaan)after them, the literate Turks sought to blend the traditional nomadic herding life with a sedentary life of AGRICULTURE , urbanization and commerce;consequently they left more physical remains than the others in the ruins of Turkic cities and ceremonial centers.

   HUNS empire existed in 209BC-174 BC but later Turkic empire 552-744. Compare the time…. Turks lost and changed their nomadic lifestyle way in 6th century. Now you guys are agriculture people.

  • Genghis Khan on March 27, 2014 at 6:43 am said:

   HUNS attacked Turkic people during this time. haha

  • China on March 27, 2014 at 6:45 am said:

   HUNS attacked Turkic people during this time. haha

   Turks do not know about their history which is too sad.

  • turkler kurt anani simis galiba!! on March 27, 2014 at 8:19 am said:

   salak turkler feci kurt anani sikmisler ki hala turkce,turklere kufur ediyorsun :DD laaa ne komik bir varliksiniz siz a.m.k :DDD

  • Oh, no! HUNS are HUNS!

  • Attila on March 27, 2014 at 9:05 am said:

   Are you all stupid like this? Hungarians are turk or mongol ?! Please, untill you don’t have anything to proove your point, don’t make nonsense idiot assumptions. Telling something, that hasn’t been prooved, just declares your intelligence. Or otherwise; “why are you talking if you can’t say any good (in this case: real, prooved) thing”

  • Batts on March 28, 2014 at 5:26 pm said:

   Of course, Huns are Mongolians. According to many sources, Turkish people were just a part of Hun state and there were also another nomadic tribes under Huns reign. The matter about Attila was that he just passed away in Hungary. So dying in Hungary does not mean he was Hungarian. Hun empire was divided into North and South. Northern Huns went to the West. That`s all. Period.

  • istenfia on March 29, 2014 at 7:48 am said:

   az anyad aki a torokokhoz tartozik.

 3. Batchuluun on March 26, 2014 at 3:28 pm said:

  Yes Huns are Mongolic and originating from Northern type.

  • kıyma on March 26, 2014 at 9:06 pm said:

   Hun Turk Empire. It’s called at the history :)

  • turbek on March 27, 2014 at 4:16 am said:

   Kiyma thats your turkish history not world history give me proof

  • istenfia on March 29, 2014 at 7:49 am said:

   te egy nagy buta szemely vagy.

  • Baikal on March 30, 2014 at 4:25 pm said:

   Huns are the ancestors of mongols. During hun empire the name and terminology Turk did not even exist. Turk is much later established tribe, Turks are originated from Ashina tribe which lived next to china in 6th century BC.

 4. Huns are Turkic. Until 13th century, Mongolians did not move from today’s Mongolia, Northern China. Please read and get knowledge before screaming… Dummy data :)

  • urianhai on March 26, 2014 at 4:51 pm said:

   huns is mongolia type not turkic

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 12:33 am said:

   Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot, but they are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives, etc.

  • Sam Enkhbold on March 28, 2014 at 3:24 am said:

   We know our history. In 2008 Mongolia selebrated 2220th anniversary of Hun Empire . What did Turkey do in 2008?
   Answer is nothing.

 5. Laszlo on March 26, 2014 at 4:29 pm said:

  Guys, Huns and Turks sharing a same bloodline..After Attila’s death they went with separate ways,most of the Hun tribes returned back to Today’s Hungary a few hundred years later,but there was already a Tribe the “Seker” or Szekely ones which stayed behind after Attila’s Hun Armies pulled back to Asia after Attila Died..They aren’t Mongols but some of the Hun tribes were close to them as Attila’s Empire was deep inside China and today’s Mongolia on the East..

  • Halasz on March 26, 2014 at 11:35 pm said:

   First intelligent – and correct – comment yet. This is not rocket science – it’s in all the current history books.

  • Can you tell anything about “Guys” as in your posting.

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 12:36 am said:

   Correct. I’d just like to add: Of course Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot (from Mesopotamia to Central Asia and the Carpathian Basin). They are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives in art, etc.

  • eoghan mcgregor on March 27, 2014 at 12:45 am said:

   I had also heard that “magyars” were descendants of an old tibetan tribe, who called themselves “magars”… perhaps a coincidence, but curious if there’s any additional thoughts/evidence of such…

  • salak turkler herseyi turk zannederler on March 27, 2014 at 7:36 am said:

   yawsaklar hun devleti mogol devlettir, sacma sapan konusmayin len!!!!

  • louis Feher on March 28, 2014 at 1:41 pm said:

   Me too , great grandfather from what is now the serkely sections of Romania. We are the decedents of the army of Csaba

  • istenfia on March 29, 2014 at 7:52 am said:

   laci ,te ezt hol a faszombol szoptad ki ,mijen buta vagy , ezt tanitjak az iskolaban , a mai napp Magyar orszaggon?

  • check(=google it): Dulo, Vokil, Yuezhi, Utirgurs/Kutirgurs, artificial cranial deformation, Tarim basin mummies, http://promacedonia.org/en/sr/index.html

   IF you cannot make sense of this then…

 6. wtfmogols on March 26, 2014 at 4:57 pm said:

  Guys Huns made by Turkic n Mongolic clans but mostly Turkic. Mongolia is our grandfathers land. Even Turk Khante livin there!(5th n 6th century) Mo-tun Yabgu is Turkic. But Hun Empire made by Turanic nations. Finno Ugoric, Turkic n Mongolic nations livin this empire.

  • Sandi on March 27, 2014 at 5:17 am said:

   Finno-Ugric. :) And here is where the Finnish people and their language come in….I wonder why my ancestors traveled so far north and landed in what is now Finland?

 7. Kür Şad Göktürk on March 26, 2014 at 5:19 pm said:

  Turks, Hungarians and Mongols are related to each other, all of them are located in the Ural-Altaic family. What do you fight? Hungarians, Mongols, Turks were the Tengriist. We are all the descendants of a, Hungarians, Turks, Mongols are integral parts of Turan. Our culture is the same.

  • soultain on March 26, 2014 at 5:52 pm said:

   yes, we are in a brothership. greetings by a HUNgarian ;)

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 12:39 am said:

   Correct. I’d just like to add: Of course Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot (from Mesopotamia to Central Asia and the Carpathian Basin). They are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives in art, etc.

  • Batts on March 28, 2014 at 5:33 pm said:

   @enki utnapisten
   Sumerians? How? Did they migrated to cold Central Asian higher Plateau? And didn`t like and went to Eastern Europe?
   This is not a joking club. So please do not lie to us.

  • istenfia on March 29, 2014 at 7:54 am said:

   a torokok buta muzulmanok , mirol beszelunk akkor.

 8. george on March 26, 2014 at 5:39 pm said:

  huns are turkic, so attila is turkic.

  • The Huns were maybe Turkic or Mongol, but today’s Hungarian are 80 % Slaves living surrounded of them for 1500 years !

  • istenfia on March 29, 2014 at 7:56 am said:

   igazad van, a magyar buta lett , es onzo, aljas sajat fajtajaval. szomoru de igaz…

 9. Roland Solymár Hasszo Schmidt on March 26, 2014 at 5:44 pm said:

  People!! im a hun but dont say please stuped things about our Atilla!! he was Hun not mongol and not turkish we are the oldest nation allorund the world proofs the serbian piramids 24-29000 years hun-szekler scripts inside found ,egyiptian piramids the hierographs meaning only whit hungarian language can be right translated,in etiophia ancient ruins 14000 years old hun-szekler scripts…we have the most same language who still keeps the roots in 65% of the”first usefull language…ˇif anybody interrested there is my mail address anyway Facebook:Roland Solymár Hasszo Schmidt God bless on You all!

  • Naked gun on March 26, 2014 at 5:53 pm said:

   You are an idiot.

  • A Magyar Nyelv on March 26, 2014 at 6:04 pm said:

   No, he is not an idiot! You are. :)
   Just go into the evidences… do a little research.

  • Atilla Türktür on March 26, 2014 at 7:43 pm said:

   Turkish Learn to Read is atilla

  • ChrisO93 on March 26, 2014 at 7:53 pm said:

   Jesus Christ, dude…Romanians have “dacomaniacs”, Bulgarians have the “thracomaniacs”, Turks have panturanism, Russians have panslavism, Scandinavians have pangermanism, and even French do have “celtomaniacs”…Extremists everywhere. They all say the same type of things as you did and have the same type of “evidence”. Ultranationalistic idiots are everywhere, and each one of them believe they hold the truth.

  • nebil on March 26, 2014 at 8:17 pm said:

   You must read Hungarian historian Lazlo Rasonyi. Maybe after you can aware of the stupidity of what you did. Not just Rasonyi, Vambery, Munkácsi, Németh et al.. All they enounce that Huns are Turk. And most of the Hungarian people is origin of the Huns. So they are Turk. Please dont walk around like ignorant.

  • kur sad on March 26, 2014 at 9:41 pm said:

   you dont know what you are speak ..
   you read more about turk

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 12:47 am said:

   @ Chris 093:
   Learn the Magyar language and investigate a bit further about the Magyar Runic writing… you’ll be surprised. Magyars are very closely related to the Sumerians, their first king was Nimród. They key is the language… Of course they are related to the Turanic nations and to the Mongolians, because these tribes had lived and migrated together for thousands of years. But Magyars kept the most of the ancient language of the Sumerians (who has the most ancient language we are aware of..).

  • Robert W. on March 27, 2014 at 5:53 am said:

   He is not your Atilla. He is nobody’s. If he is your Atilla, then he is everybody’s Atilla. The figures and ideas of the past belong to humanity as a whole.

  • Thats me on March 27, 2014 at 10:00 am said:

   yes, yes.. you are an idiot :D
   how many of today hungarians are of “hun” or even “magyar” origin? maybe 5%? :D your language has more then 1000 words from slavic languages.. “your Atilla”.. you are really an idiot :D

  • You are wrong. Your genetic map contain 80 % of Slavic genes, prove it :) . You are living for last 1500 years surrounded of Slavic nations.

  • Your master on March 29, 2014 at 5:09 am said:

   You are an idiot.

  • istenfia on March 29, 2014 at 7:58 am said:

   koszonom igy van, ezt sok ember nem tudja , mert nincsennek informalva,,, csak az a baj hogy a mai magyar a regi tortenetett elfelejtette..

 10. Namelessyet on March 26, 2014 at 6:44 pm said:

  Huns are neither Turkic nor Mongolian but Pashtun.

 11. kisviri on March 26, 2014 at 6:44 pm said:

  Ilyen nevű “professzor” nem is létezik…. :) A nemlétező egyetem nem létező professzora nyilatkozik egy nem létező leletről. Szép volt, gratulálok.

  • gods_scourge on March 27, 2014 at 2:24 pm said:

   Egy nem létező híd építkezéséről :)
   Mindazonáltal szégyelem, hogy magyar vagyok!
   Ahelyett, hogy arra reagálnának, hogy ez a hír kamu, a kép pedig egy kínai ásatásról származik, mindenféle elmebeteg eredetmondákat próbálnak jobb-rosszabb angolsággal rátukmálni a rólunk amúgyis hiányos információkkal rendelkezőkre :(

 12. osmanlı imparatorluğu on March 26, 2014 at 6:49 pm said:

  MHP.
  TURAN.

  • Baikal on March 30, 2014 at 4:33 pm said:

   Mongols are the descendants of Huns. Still Mongolian symbol preserves in it a Hunnu symbol, which is sun moon and fire. This is a symbol of eternity. You can see the Hunnu symbol in current day Mongolian flag.

 13. Osmanlı İmparatorluğu on March 26, 2014 at 6:50 pm said:

  MHP.
  TURAN

 14. Atilla on March 26, 2014 at 6:52 pm said:

  Why can’t hungarians speak/write english? that’s the issue here.

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 12:51 am said:

   Some of us can, but you are right, I see your point, we should publicate much more in English! Eg.: Pap Gábor, Szántai should publicate in English.

  • eoghan mcgregor on March 27, 2014 at 12:53 am said:

   i can speak/write english just fine… but english is limited in certain aspects, it lacks the kind of precision of hungarian, and, as is with all language, it’s easiest to express oneself in the language in which one “thinks”.

   translating “thought” from hungarian to english, well… can be difficult, for the reasons outlined above. :)

  • Sandi on March 27, 2014 at 5:24 am said:

   Attila, Lol! Funny! But seriously, why should anyone HAVE to speak/write english? *shrug* It is like saying, “why can’t Americans speak/write [hungarian/arabic/russian/etc., ad nauseum] ;)

  • joelyn on March 27, 2014 at 10:20 am said:

   It has only been since WW1 that tribal Europe (Slavs) have have begone using a written language. Most of the eastern europeans didnt read or write. They were musicians and artists who documented their history through songs and stories. Some would say even that they had no orginized language even and that they spoke up to 20 differant languages combined because they were nomads.

  • TürkoğluTürk on March 28, 2014 at 10:10 am said:

   I could not agree with your comment here, actually I am not from Hungary, however I should respond; English is a limited language, to express your opinion clearly you have to write a big paragraph, or talk a lot. In contrary Ural-Altaic based tongues have simple expressions mostly maintain one word for many meanings, the meaning of word is comprehensible as you pronounce it or how you use it in sentence. That is why that you would travel from greece (even from Italy) to Japan just speaking in Turkish. Modern Turkic languages still consists of 4K years of experience.

 15. Ottoman Empire. on March 26, 2014 at 6:52 pm said:

  Atilla is TÜrk.
  TURAN.
  Milliyetçi Hareket Partisi heryerde.

 16. Süleyman Hun on March 26, 2014 at 7:08 pm said:

  moğol nedir amk ya .atilla türktür türk kalacak siz sike tapmaya devam edin moğollar

 17. Chris on March 26, 2014 at 7:12 pm said:

  Please do not fight who is more barbarian than the other!

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 12:55 am said:

   “Barbarian”????! Huns/Magyars has the most ancient language and runic writing. They had written heritage when most of the Indoeuropean tribes hardly could talk. Don’t kid yourself and come down to the earth..

 18. Qazaq on March 26, 2014 at 7:16 pm said:

  The Mongols of Genghis Khan also Turks. They can easily be identified by the tribal composition of the Mongols (Mongol-nirun and Mongol-darlekin) 13th century and current Kazakhs, Uzbeks, Karakalpaks, Nogai. They coincide.

  • Elias on March 26, 2014 at 9:50 pm said:

   ah so thats that then… if even the Mongols are not Mongolian then fuck it, I give up!

  • Tureg on March 27, 2014 at 3:02 am said:

   Idiot

  • haha. funny comment ever. everbody knows Mongols and Genghis khan.

  • Current Mongols this forest peoples as Khalkha, Buryat, Oirat, which Genghis Khan’s son Jochi won in 1207. The Mongols of Genghis Khan consisted of tribes such as Kiyat, Mangut, Duklat, Sukan, Yisut, Baarin, Katagan, Kuralas, Khushin and other tribes and Mongols-nirun and Mongols-darlekin who now live among the Kazakhs, Uzbeks, Karakalpaks, Nogai and Crimean Tatars.

   Current Khalkha Mongols forest peoples is replaced Chinese Ming dynasty. Especially the horse you do not battle, it is good for Rangeland goats.

  • turbayar on March 28, 2014 at 2:23 am said:

   Qazaq am originality altain khalh my blood line is taij and am Mongol ma wife original qazaq than tell me and what’s mean khalh and left hand mongol’s what 5 nation called khalh take ma blood do test with chinese. Dumb fuckn russian mix maybe qazaq’s from arabian empire mixed with mongols and ming .Think u r word 5 min if do u have brain and read book

  • Sam Enkhbold on March 28, 2014 at 3:32 am said:

   read a secret history of mongols if you can.

  • Tureg himself an idiot and stupid!!!

  • Qazaq on March 28, 2014 at 3:55 pm said:

   I read Secret history of mongols and Collection of Histories Rashid ad-Din from cover to cover. Since my tribe are nirun Mongols part tale in Secret history of mongols know from childhood, as transmitted orally from father to son for thousands of years.
   Among the Kazakhs have Juchids Ugedeyds and Chagataids. Kazakhs appearing from shrapnel the Golden Horde empire and Mogolistan.

   Mongol in Kazakh means Manngi El – Eternal state.

  • chengis khaan on March 29, 2014 at 5:29 pm said:

   qazakhs are son of bitches! bitches fucked by Euro-Asian every nations!

 19. Lovagias on March 26, 2014 at 7:38 pm said:

  Annyi eszetek van ,mint anyám tyúkjának Atilla <—így kellene írni amúgy meg hülyeség,mert közel sem, ott lehet a nyughelye Buda Pesten!!Ernyit erről ,de majd rájöttök Mindig hülyeségek terjengenek a legjobban

 20. Mayhem57 on March 26, 2014 at 7:45 pm said:

  To all of you arguing Hunnic ancestry, Too much Soup, Not enough Oyster!

  Also, I REALLY hope this IS the Great Attila!

 21. jakjak on March 26, 2014 at 7:48 pm said:

  I can’t find any other outside articles on this at all. Is this legit? I have my doubts…

 22. Atilla on March 26, 2014 at 7:52 pm said:

  Atilla Türk
  Atilla Turk is the origin

 23. serdar özyılmaz on March 26, 2014 at 7:52 pm said:

  Hey guys. I am a tour guide and i speak about ATİLA and HUNS to my guest everyday. Turks and mongolian people lived at the same area so there are similarities. Even scandinavian people and scottish people and red indians move to europe and america from siberia. That is the homeland of turks. Hungarian and bulgarian people are our relatives. Turkish people were nomads and warrior and they moved to many different places on earth and they were asimilated in long period. Many boys have his name in turkey. How many mongolian do have his name ? Hungarian people are our relatives that is why it is the closest language to turkish. One of the turkish football team played a game with a hungarian team afew years ago and hungarian people were saying we are all relatives turks and hungarian at the stadium…………. Most of turkish monuments are located in mongolia today because we lived there for thousands of years. Cengiz han was a mongolian king i accept that but atila was turkish. Even most of soldiers of CENGHIS han were turkish too. What is the population of mongolia today ? only 2 million. Atila was the king of western huns and mete han was the king of eastern huns that is why 50 million turks live in china today. From china to hungary there are 300 million turkish people live. Some turkish people have blonde hair some dark some blue eyes some Brown because we had many marriages with other nations. Atila had asian face type because his family did not have marriage with western people. But that doesnt mean he was mongolian. Atila is a turkish king. In america people scare their children when they made a mistake to warn them. They say ıf you do it again i will give you to atila. So they describe him as a monster. And i defend him as a turkish… Read and learn about TURKS AND HUNS. WE ARE EVERY WHERE

  • melindus on March 26, 2014 at 8:44 pm said:

   Attila Kristlisch war,not Islamisch,also…???

  • Indianashedevil on March 26, 2014 at 9:52 pm said:

   I’m American and have never used that phrase to threaten any child. Threaten to give a child to Atila… Ha. Where are you coming up with your information?

  • sekhmetsfire on March 26, 2014 at 9:55 pm said:

   I’m American and never in my life have I heard the saying “do that again and I’ll give you to Atila.” I’ve lived all over the continental US. I also have kids and would never say something like that to them, it’s pretty screwed up to try and scare your kids.

  • John Warren on March 26, 2014 at 11:33 pm said:

   Before I retired I was a professor of English, I can assure you that threatening to give children to Attila is so rare as to be nonexistent.

   Back prior to the middle of the last century, some in this culture would threaten children with “Gypsies;” however, I can’t recall a single time I’ve seen or heard of Attila mentioned in that context in either face to face contact or in literature.

  • James on March 27, 2014 at 3:37 am said:

   My brother used to threaten me with selling me to Atila, and I always thought of him as a slaver.

  • Serah on March 27, 2014 at 7:29 am said:

   I think he made an error with the ‘America’ he meant Europe, mostly Eastern Europe. John Warren retired professor of English you are funny! Go read a history book & check medieval times, yes they did scare little children back then, threatening to give them to Atilla or the ‘Turks’. Yet to be honest they didn’t need to threaten, the Ottomans recruited young boys from Eastern Europe to their armies & the women to their harem. It wasn’t a threat, it was reality.

  • ATILLA on March 27, 2014 at 1:43 pm said:

   Mongolian population is about 3 million. This is just Mongolia. Mongolian ethnic groups are also live in Russia, China, Afghanistan, Pacistan, India, Tibet, Nepal, Kazakstan. It’s about 15 million. Why mongolians are less than Turks and other countries,it’s war. they fight Min, Russia, Chin and each other all of time.

 24. Sintash on March 26, 2014 at 8:09 pm said:

  Uyghur
  / \
  Hun Turk So don’t be confused when come to Hun is Turk or Mongul Hun and Turk are Uyghur. Here is no link Hungers are Mongul.

 25. Sintash on March 26, 2014 at 8:15 pm said:

  Uyghur
  / \
  Hun Turk

  So don’t be confused when it comes to Huns are Turk or Mongul Hun and Turk are Uyghur. Here is no link that Hungers are Mongul.

 26. Denise on March 26, 2014 at 8:27 pm said:

  And he is still dead. What does it matter Turk or Mongul or Hun. Food in the belly, roof over head, family to love you. Life is short waste it fighting?

 27. Ahmet Firat on March 26, 2014 at 8:58 pm said:

  Sorry to say but at the world history prooves that Hungarians HunTurk origin .Even you like or not Hungarians are Turkish origin not habsburg or others :) . In the same time according of Hungarian arkeologist Atillas grave suppose to be under tisza river .It is better to check this instead you complains about To be Turkish origin

  • Audrey on March 27, 2014 at 3:16 am said:

   That’s why I was wondering if…..As far as I knew he was burried at the Tisza and not Duna….oops

 28. Szekei on March 26, 2014 at 9:13 pm said:

  Huns are not Turkic / Mongol, they were mixed people including europeans, turks, magyars, chechens and so on.

 29. Szekei on March 26, 2014 at 9:15 pm said:

  And Magyars not related to Turkish people. Who is Turkish? The most mixed ethnic group in the World , maybe Turkish people originating half from Europe, half from Caucasus, Asia etc. That would be right.

  • Göktemren on March 26, 2014 at 9:39 pm said:

   Turk(Turkish) is a common name of all turkic tribes. Not just the name of people living in Anatolia. There are many tribes such as Oghuz,Bulghar,Cuman(Kipchaks),Kimek(Yemek),Karluk also Huns…etc. As you see we are not european we are asian and turanic.

  • Szekei on March 26, 2014 at 11:37 pm said:

   Huns are not Turanic, there has been a lot of people from different areas of the Eurasia. Huns are conglomeration of tribes.
   And about Turkic.. it is more linguistic term than ethnic.

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 1:07 am said:

   Of course Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot (from Mesopotamia to Central Asia and the Carpathian Basin). They are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives in art, etc.

 30. Göktemren on March 26, 2014 at 9:21 pm said:

  Attila was the Khan of an confederation. And this confederation was containing turks from asia too. Their culture was turkic like Hyiung-Nu’s, Gokturks and etc. And today Cumans are living in the land of Hungary. That means there is a turkic root.

 31. Actually, all Turks are descended of European Northmen. All who lived anyway.

  • Göktemren on March 26, 2014 at 9:34 pm said:

   We are not. We are Turanic. But proto-turk “As people” had gone to scandinavia and prepared their ethnical shape, that’s what some scientist say. Kazım Mirşan one of turkish linguist read some runic tablets Turkish there, because it was old turkic “Orhun Alphabets” He has many books about it.

 32. Atilla was HUN, HUNS were Turks, Azerbaijanis are also Turks, so Atilla was Azerbaijani ;)

  • Sandi on March 27, 2014 at 5:32 am said:

   Perhaps I am incorrect in what I’ve learned through history and so forth. But, were not the huns and the turks both nomadic people who often overlapped in the lands they utilized with their herds? I was always taught that it was more of a linguistic difference but that the cultures were very similar. They were nomadic and were not confined to any one area but traveled extensively. Am I wrong? And in the end, most cultures have traveled widely from place to place and traversed entire continents over the span of many generations. So aren’t we all ‘cousins’ for the most part? ;)

 33. dekoburak on March 26, 2014 at 9:31 pm said:

  we are all from adam and havva.

 34. Levente on March 26, 2014 at 10:05 pm said:

  Atilla was born in Engadi , that`s today Siria.-wrote down by Proiscos Retor , the only writer who saw alive Atilla, he was on of the byzantian guests at his palace.

 35. Recep Ayhan Ekim on March 26, 2014 at 10:18 pm said:

  Yabancı kökenli arkadaşlar yorumlarınızla ve uyduruk teorilerinizle kendinizi daha çok tatmin ediniz biz Türküz ve dünyayı üç kere yönettik sizin Batı Romanızı da Doğu Romanızı da biz yıktık Çanakkale de ve Irakta kuttul amara da hiç bir şeyimiz yokken İngilizleri tarih sahnesine gömdük günü geldiğiniz de tarih kitaplarınız yine bizim hükmümüzü yazacak. Atilla Türk’tür ve o bizim atamız tıpkı Suriye de Atamız Süleyman şah’ın türbesine saldırmaya kalkışanlara savaşı göze aldığımız gibi…

 36. Historians state that he was descended from mongols

  Born in Pannonia, a province of the Roman Empire (present-day Transdanubia, Hungary), circa 406, Attila the Hun and his brother, Bleda, were named co-rulers of the Huns in 434. Upon murdering his brother in 445, Attila became the 5th century king of the Hunnic Empire, and the sole ruler of the Huns.

 37. I enjoy reading these comments. You all have such lovely accents.

 38. Greywolf on March 26, 2014 at 10:45 pm said:

  and God sent him back to us, to bring justice to the earth.Hail to the Turkish nations………..

 39. Tayfun on March 26, 2014 at 10:47 pm said:

  Atilla is Turkic, Huns are all Turkic not Mongolian.
  Beside Mongol tribes were in very small populations comparing to Turkic population just like today. If you compare total Turkish populations in the world and Mongolian populations today it would be similar proportions in Asia in the past. They are not even 10% of Turkish population. Even Chengiz Khan was Mongolian-Turkish. A Turkish livining side by side Mongolian tribes.
  80% of population of Poland is today TURKIC. And Sweden and so called “Aryan” is not Aryan at all. There is no Aryan race. Latest Population haplogroup studies zhowed Sweden and other “Aryan” race was in facet ALL TURKISH. Even such a pure Turkish that rate of Turkish genetic descendants in Sweden and neighboring countries are higher in proportion than Turkey.
  So stop trying to cover Turkish name from History, possibly you are also Turkic!

  • So, now we know: Adam and Eve were Turkish, created by a Turkish God.

  • Håkan Liljeberg on April 1, 2014 at 4:00 pm said:

   Swedes are mostly of teutonic descendence, 70-80% both the westgermanic R1b and the more indegenous I1 like goths from Gotland, Skirs from Småland maybe also. Gepids seems to have come from Västergötland. If you compare burial forms, jewelry and pottery in V-Götland with N Poland 3-400 years around year 0, they are much the same.

   And every place where the gepids have lived, there are also people who looks like this from Poland, Pannonia, around Belgrade to the ukrainian carpathians: http://en.wikipedia.org/wiki/Gepids
   http://www.timoteij.se/

 40. I never ever in my entire life read so much BS about hungarian history. or about history in general. it s amazing. anyway huns are not hungarians neither are the hungarians in any way decendants of huns or turks. we are certainly “mixed” with them during history. but actually until now noone found the origin of the hungarian people. and you all need to catch upon school education qua history.
  huns and hungarians is not the same neither related. they were an entire different tribe. but thanks for the great laughs.

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 1:14 am said:

   Well, this is BS. A huge. :D
   Doesn’t even need an explanation..

  • Sandi on March 27, 2014 at 5:40 am said:

   I believe Vera is correct. Originally, the huns hailed from the western steppes and plains north of the Aral sea. There was movement westward and, of course, during waves of migration they made it to parts of Europe, the Middle East and northern Africa. They did NOT originate in what is, today, Hungary.

  • Martha on March 30, 2014 at 4:48 pm said:

   Vera, you are so wrong. Pl. go back and read more about the subject.

 41. Ozden Bektas on March 26, 2014 at 11:02 pm said:

  If Attila wasn’t Turk, Turks didn’t name for Attila, Atila or Atilla to their sons. This name isn’t used in europe, except Hungary and Turkey.

  • We actually have the name Atli in Europe and we know the history of Atilla well, you might look to the west for Hungarian roots, Saxons are propably the real origin of Hungarians, lots of fuck here and there, most of them rapes to be closer to the truth, are making mixture of blood, but the culture and mentality of Hungarians, Bulgarians and the Turks by the Black Sea area is the same as we have as Vikings and Saxons are likely the closest link to Hungarians, the Finns are the same, you can´t let mentality be forgotten when studying origin og folks (absolutly not talking about the muslim part, we got nothing in comon with them)And as to day, Bulgarians and many others are winding up to keep the to days Turks on their place if it comes to war, I know many real Turks and Hungarians of origin and they are totally different from the muslims that call them selvs for Turks to day. Chew on this one boys :)

  • Sandi on March 27, 2014 at 5:53 am said:

   @ Saxon:
   First of all….origins are traced by language. Finns speak a language that is based on finno-ugric. It is a language more similar to central Europe. Swedes, Danes and Norwegians do not speak such a language. Vikings mostly came from the region of Sweden, Denmark and Norway. “Huns” and “Hungarians” are two different groups of people. Are there some people in Hungary with hun genes? Sure. But so are there in Sweden and other countries in Europe simply because of the vast amount of movement, integration, assimilation and so forth. It was not all primarily due to rape, either, that the bloodlines were joined. You might want to read some real history. The problem is that in today’s world, we think about “borders” of countries. Most of the ‘borders’ we know today did not exist in past history. People moved around much more than you realize. There were many MANY nomadic tribes of people not only in Asia but also in Europe. They traded with each other, made deals with each other and inter-married with each other. Case in point: the Vikings traded with Arabic traders…not something that is often taught in K-12 schools because of who writes the textbooks. It would serve us all to remember that a WHOLE LOT of information about ancient civilization (including trade and commerce) was deleted from written history when vast libraries were burned, pillaged and destroyed during the crusades. But linguists, anthropologists and archaeologists are putting together the pieces of the puzzle and what they are finding is the stuff the early Christian churches (and later Muslim mosques) did not want people to know….that, yes, these very different cultures DID more often than not get along, conduct trade and intermarry. ;) But that’s a whole different story; isn’t it?

  • btw old/ancient Hungarian names are the same like “Hun names”; Buda, Bela, Teteny, Bendeguz, Attila,etc.
   Other: Hun empire was a conglomeratum of a different(mostly turanic) tribes…including magyar(hungarian)tribes.Those (hungarian) tribes came to the carpathian basin in the V.c. and either those tribes was so called Huns in that time. After collapsing they went back to east, except the szekely tribe.And…that, why the Hungarian Kings originated themselve straight from Attila.

 42. proudnigerian on March 26, 2014 at 11:12 pm said:

  such bs.

  Attila was a Nigerian. End of story. :P

  • Szekei on March 26, 2014 at 11:38 pm said:

   The most truthful version!

  • Dar nigerienii se trag din maghiari care răspândiseră prin tot Sumerul gulaș și paprika de li se făcuseră greață. Viitorii nigerieni nu au mai rezistat și au plecat de acolo. Pe Atilla l-au făcut din două unguroaice, de-aia s-a supărat el și a distrus Roma, unde trăiau romii care au ajuns maghiarii de azi.

 43. My advice to all Hungarian commentars here:
  Please go to your Parliament building; visit the Crown (the most important historical article of Hungarians) which was presented to King Geza who was the King of Hungary (927-997) by the East Roman Emperor (Constantinople/Istanbul) and read what is written on the Crown in Greek Alphabet…
  Written: “Ki Ovtis Despotis Pistus Kralis Turkias” meaning “For the Gracious King of Turkia”

 44. Brendan on March 26, 2014 at 11:19 pm said:

  The people that followed Atilla The Hun was not of one race, they were not a race at all in fact, they were simply an army…

 45. Huns are Turk. Mongols are Turkic race. For example: Today There are three brother. First name Turk. Turkish, Khazak, Kyrgiz, Uyghur, Uzbek, Azeri, Qırım Tatar etc son of Asian Huns. Second name Fin-Ugor. Estonia, Hungary, Finland etc son of Europa Huns. Third name Mongols. Mongolia son of Mongols. All father name TURK since BC 4000.

  • Szekei on March 26, 2014 at 11:44 pm said:

   Turkic race? Lol. Kazakh people involve different ethnic group beginning from madzhars (G haplogroup) to chinese. Also Turkish people – beginning from Oghuz to Chechens, Circassians, Armenians, Arabs, Greeks etc. and they are all look different. There are no sons, fathers and mothers, it’s anti scientific statement. Turkic means only linguistic term.

  • Baikal on March 30, 2014 at 3:26 pm said:

   Hun empire has been established in the current day Mongolian territory. The Hun means people, empire of people. still hun means in Mongolian people/human. It was a powerful state of nomadic people. However, war happened between northen Hunnu and southern Hunnu, northern Huns lost the war and moved towards the west. They crossed through the caspean sea and reached the steppes of current day Hungary and settled there. The terminology of Turk is much later than Hunnu. Hunnu empire existed in BC, whereas terminology Turk is only takes it’s beginning from the 6-7 century AD from Gokh Turks. The word Gokh in Mongolian means blue and represents the blue sky, therefore Gokh Turk means a celestial Turk. Therefore, Hunnu has a Mongolian origin

  • Baikal on March 30, 2014 at 4:43 pm said:

   Huns are the ancestors of mongols not Turks. Even correct word for Turk is tureg. They are not from Hunnu, tureg is from Ashina tribe.

  • Håkan Liljeberg on April 1, 2014 at 4:15 pm said:

   Swedes are mostly of teutonic descendence, 70-80% both the westgermanic R1b and the more indegenous I1 like goths from Gotland, Skirs from Småland maybe also. Gepids seems to have come from Västergötland. If you compare burial forms, jewelry and pottery in V-Götland with N Poland 3-400 years around year 0, they are much the same. And every place where the gepids have lived, there are also people who looks like this from Poland, Pannonia, around Belgrade to the ukrainian carpathians: http://en.wikipedia.org/wiki/Gepids http://www.timoteij.se/ – See more at: http://worldnewsdailyreport.com/hungary-archeologists-discover-tomb-of-attila-the-hun/#sthash.6c143fZD.dpuf

 46. If your going to speak English, then please speak it correctly. I’m tired of reading everyone’s gibberish. Their sentences/paragraphs make absolutely no sense.

  • Szekei on March 26, 2014 at 11:47 pm said:

   English isn’t first language of hungarians, turks etc. So, do not take it to heart.

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 1:25 am said:

   How many languages do you speak, Sir? :D
   If they were discussing the issue in Turkish, Magyar or Mongolian, you wouldn’t understand a word. Please appreciate the effort! It is not your merit that your native language became the “international language” (mainly because of its simplicity, or just because native english speakers can’t learn any other languages properly…), so don’t be so stuck-up about it, just appreciate the gesture!

  • Sandi on March 27, 2014 at 5:58 am said:

   Quite frankly, ERIC, I think they’re all doing a great job of writing in English, considering it is not their first language! I would like to see you, or I, attempt to write in their languages. I wonder what a headache we would cause? ;)
   If you are having trouble understanding their writing, it is not THEIR problem; it is yours! Some patience, please…one english-speaking person to another. ;)

  • Sandi on March 27, 2014 at 6:00 am said:

   Also…I understand them perfectly well. Open your eyes and heart….do not judge them according to how you EXPECT them to write. Simply read what they are writing minus your expectations. :)

  • Yirmes on March 27, 2014 at 9:25 am said:

   Eric, it’s “if YOU’RE going to write English”… the irony.

  • gaby “your’ should be “you’re”. If you are going to criticize others for their use of English, you should make sure yours is correct.

 47. Mahmud on March 26, 2014 at 11:54 pm said:

  If you read the great French historian Jean Paul Roux and Grousset you can understand who is Attila. According the recent researches about Hun’s Attila’s race comes from the Great Hun Empire. It was first Turkish Empire in the world and founded about B.C 209 by the Metehan(according the some sources Motun). that Empire was Collapsed after A.D 2. centruy and Some Turkish(Hun) groups was spread to North of the Blacksea by the the leadership of the Çi-Çi. This Turkish clans in 4.Centuty begun to moving to middle Europea. in this time in the head of the Turkish clans was Balamir.this group is settled Middle hungaria. sequel of the history is in all history books. you can find who is Rua,Muncık,Attila?

  Bu arada Türk Arkadaşlardan rica ediyorum,İbrahim Kafesoğlu’nun Türk Milli Kültürü adlı kitabını okumalarını.

 48. yuceturk on March 27, 2014 at 12:03 am said:

  Türkler, dünya’yı yönetmiş bir millettir. Ayrıca avrupa da verilen tarih dersleri tamamen uydurmadır. Atilla Türk oğlu Türktür! Tarafsız araştırma yaparsanız doğru bilgileri öğrenebilirsiniz.

  • yuceturk on March 27, 2014 at 12:05 am said:

   The Turks are a nation that ruled the world. Also in European history taught is completely fabricated. Turkey Turkey is the son of Atilla! If you do unbiased research you can find out the correct information.

  • salak turkler herseyi turk zannederler on March 27, 2014 at 7:41 am said:

   aptallasma oglum! atilla mogoldur!

 49. Neemie on March 27, 2014 at 12:07 am said:

  Eva, you ended the argument (I hope)..Not everything that has been written is true.

 50. Dünya da iki bilinmeyen vardır biri kutuplar diğeri ise Türk ler. Atilla nın Türk olmadığını iddaa edenler papalarına sorsunlar:)) Hun Türk empire.Yüzüklerin efendisi uydurma ama Tengri nin kırbacı Atilla Real.

 51. Jozsef on March 27, 2014 at 12:15 am said:

  Az anyátokat :-) Attila hun volt és összefogta a törzseket akik több nemzetből álltak aki a forditotját állitja az 100% buta mind a föld :-) :-) :-) Attila hun volt a mi ősapánk ! Törökök ! Csicskák voltatok a hun birodalomnak :-) :-) :-) tanuly történelmet inkább mint hablatyolsz össze vissza :-) te inteligens fasz tele 1%iqval :-) :-) :-) :-)

 52. This argument about “what the huns are” relies on a post hoc classification system which reifies essentialist claims about identity. That’s a bad thing, just so you know. ;)

 53. Sharon on March 27, 2014 at 12:47 am said:

  Look, when I am hun gry, I eat Turkey. Gosh why does this have to be so difficult…lol

  They didn’t have borders, people traveled all over and I would say that the intermarriage of different groups, who knows exactly what his dna will show :)

  • James on March 27, 2014 at 4:21 am said:

   It will be very interesting to see what DNA will prove. He might have Red hair like the Celts found in Mongolia? but that’s just me being sarcastic. Imagine where his heritage is found to be from; could be Mesopotamian, Central Asia. But I still believe that Attila was Hungarian, it’s kind of his last name on that countries title. Can’t deny it. And in a more recent history (considering) he was the predecessor to the Ottoman Empire.

 54. You're Stupid on March 27, 2014 at 1:10 am said:

  You’re all stupid. Who cares what it is what or who is who. A great discovery may or may not have been found. Either way, the stuff is ancient so it’s a great find all around. Now Shut up.

  • Baikal on March 30, 2014 at 4:53 pm said:

   Mongols are the predecessors of Huns. Mongolia has celebrated in 2006 the 2220 year of Hunnu empire, which is the first state of simple steppe nomads. To protect themselves from Huns, China built a Great Wall which now became one of the wonders of the world.

 55. enki utnapisten on March 27, 2014 at 1:30 am said:

  Of course Huns/Magyars are related to Turks and Mongolians because they are a very ancient nation who had migrated a lot (from Mesopotamia to Central Asia and the Carpathian Basin). They are the descendants of the Sumerians. Plenty of evidence proves that, eg.: language, runic writing, myths, tradition, motives in art, etc.

  • you deserve to be murdered in your sleep for misrepresenting the god akkadian Enki as he himself dictates for defiling him – just repeating this stupidity id idiotic

  • enki utnapisten on March 27, 2014 at 11:20 pm said:

   Don’t be too harsh, computed tomography! ;)
   Learn some Magyar language instead (with some history lessons..):
   “En” means “I/Me”
   “ki” means “who”
   “Ut” means “way/road”
   “nap” means “sun”
   “Isten” means “God”

  • Robert Udugh on March 28, 2014 at 5:21 pm said:

   Everything you wrote is wrong!
   En=Lord, a title in the sumer language.
   Ki=earth, world.
   Ut/Ud=day, sun, time
   Nap=/= with the Hungarian “Nap”.
   Ishtim=/= with the Hu. “isten”.
   Utnapishtim, meaning “he, who had long life” and this is in the Akkadian language.
   Ziusudra is the Sumerian equivalent person.

  • enki utnapisten on March 28, 2014 at 5:27 pm said:

   Everything I wrote was correct. In Hungarian language, you moron.

  • Robert Udugh on March 29, 2014 at 2:00 am said:

   Ahhoz kepest, hogy “doctor”-nak titulalod magad, egy oltari nagy fasz vagy1
   Ami egy sumer es egy akkad szo, azt nem olvashatod magyarul, meg akkor se, ha magynak nez ki.
   Maradj a lovakat doktoralni.

 56. Mongol on March 27, 2014 at 1:30 am said:

  Are y’all crazy or something? Huns are obviously Mongols, and Mongols are not Turks, Turkish people need to stop calling themselves as descendants of great Genghis Khan. I know Turkish tribes were living in the area of today’s Mongolia before 2600 years ago, but they have defeated against the Mongol tribes and travelled all the way to the Minor Asia and settled down over there. Get your historical facts right please. It is proved that the Huns are ancestors of Mongols.

  • A hungarian on March 27, 2014 at 4:21 pm said:

   I am a hungarian with the surname: Zajzon. ( Zaysan or Zaisan, Cyrillic: Зайсан located in Kazahstan nowadays but as you check in google it’s pretty close to the Kazah-Mongolian-Chinese-Russian borders.

   ( By the way the article is fake: picture is fake and Atila is buried at lake Tisza )

 57. Mongol on March 27, 2014 at 1:33 am said:

  I’m telling you, y’all Turkish people must stop mentioning you’re the descendants of great Huns. Read some legit books please, not like somebody who does not like Mongols and write something totally different from the actual sources.

 58. Attila on March 27, 2014 at 1:45 am said:

  Ok guys, my name is Attila. I’m Szekler and my origin is hun. The Szeklers have historically claimed descent from Attila’s Huns.

  • Sandi on March 27, 2014 at 6:05 am said:

   Awwww…you’re so cute!
   literally, actually.
   nice pic.

  • Viktoria Farkas on March 27, 2014 at 6:48 am said:

   :D Asszem, találtál egy rajongót, ha jól látom :-)))

  • Robert Udugh on March 27, 2014 at 2:15 pm said:

   For all to know!
   Atilla the Hun, was borne at close to a river, todays Volga.
   That time, in a.c. 406, the river was called Atil and his name is related to the river, in accordance to the custom of his tribe.
   It is shocking, but the river’s name is Sumerian!
   A.TIL=water of life.
   For people of big animal owners it is very fitting name.
   The name, Atil, has several variation, like Itil, Etil, Atel, Etel(koz), etc.

  • louis Feher on March 28, 2014 at 1:43 pm said:

   Me too. We were the remains of the army of Csaba

  • Robert Udugh on March 28, 2014 at 5:31 pm said:

   Most likely, the “Szekely” name comes from the Turkish “sekiz el”=eight people/tribe and they are from the Kazar Empire.
   Actually, remanents or fractions of 3 tribes of Kazar origin.

  • Håkan Liljeberg on April 1, 2014 at 4:20 pm said:

   Swedes are mostly of teutonic descendence, 70-80% both the westgermanic R1b and the more indegenous I1 like goths from Gotland, Skirs from Småland maybe also. Gepids seems to have come from Västergötland. If you compare burial forms, jewelry and pottery in V-Götland with N Poland 3-400 years around year 0, they are much the same. And every place where the gepids have lived, there are also people who looks like this from Poland, Pannonia, around Belgrade to the ukrainian carpathians(10% is finnish another 10% ios from virtually all over the world: http://en.wikipedia.org/wiki/Gepids http://www.timoteij.se/ -

 59. George on March 27, 2014 at 1:56 am said:

  If you go back in time looong enough, we were all some sort of monkey living in Africa once. That makes us all brothers and sisters.

  To the ones who will object by saying “I ain’t no monkey, god created us, you’re the monkey”:
  Well, sorry boy, your grandpa was a monkey, and you are still a monkey.

 60. Baatar on March 27, 2014 at 2:07 am said:

  i can’t read all of this Comment’s but most of them Atilla is Mongolic Turkic or Hungarian. He’s come same origin were all begin. Xiongnu or in Mongolian language Hunnu (хүннү) is the source that’s why some say he is Mongolic. Mongolian’s not only just Chingis khan or Genghis khan. We have a long long history before Turk and Hungarian. i not say Attila is not Turkic or Hungarian he was. but he’s body type is mongoloid. u can read from Wikipedia about where come from Turk and Hungarians. both of them many tribes. but strongest ruled tribe was comes from Hunnu witch is ancient Mongolia. until today Mongolian’s are same place living and same nomadic culture.

 61. every Turks know about Huns was Mongols but they don’t want to belive it. lol. you have very very small brains, don’t you? so read read read about history ok.

 62. Azamat on March 27, 2014 at 3:27 am said:

  Among Kazaks’ Kipchak tribe we have tribe called Madyars. People from Hungary frequently come and say that they are relatives.

  • Yes, We know.
   What I know that, they are married with Naiman mongols.Is this the Torgaj area? I am hungarian from Budapest.(Magyar)If I see on the Map I’m find that I dont need translating.
   Alma (Magyar) Elma(Türkce)With A-E
   Alma (Azeri)(Tatar tele)(Kazakh tillinde)(Uygur tillinde)
   Alim(a) Mongol
   Most used rotations in the languages:
   A-E ; O-U ; I-Ü K-G ; D-T

 63. Romeo on March 27, 2014 at 3:36 am said:

  Huns are Mongolic/Altaic peoples. The very word ‘Hun’ comes from the old central Asian Altaic word ‘Hunus’ which means ‘the people’. This was a collection of central Asian peoples. Just because Attila might have started the Turk empire doesn’t necessarily make him a Turk. The Mongols started the Yuan dynasty and this doesn’t make them Chinese.

 64. chupaaraaraa on March 27, 2014 at 3:37 am said:

  no no no, Huns are Smurfs!

 65. donna doyle on March 27, 2014 at 3:54 am said:

  Without getting into the finer details of linege, am I the only one that thinks these guys are being kind of presumptuous in their claim this is the actual Attila the Hun?

  • Sandi on March 27, 2014 at 6:10 am said:

   I agree. It seems everytime a stray body is dug up, all of a sudden it was an important historical figure. Maybe it’s just some dude named….I don’t know…George or Syd or Ham. But no…in order to get more funding to continue the research they have to claim it’s someone important so people will throw money at them. *sigh* So many assumptions. And look! So many sheeple falling for it and allowing themselves to argue over such a small thing. What if it’s Syd or Ham and not Attila? How much time will have been wasted on arguing a point that really isn’t going to change any of it anyway?

 66. gàbor on March 27, 2014 at 4:18 am said:

  Sok idióta fogalmatok sincs a Magyarokról!

 67. Hunnu on March 27, 2014 at 4:30 am said:

  Huns are turks? Mongols are turks too? Hey ya’ll go f**k yourselves, turks migrated from Altai mountain(Mongolia) to present day turkey. Huns are Mongols too, they’re western part of Great Hunnu empire which is one of the greatest Mongol-made empires. You mo*******rs always try to grab our history to be a famous! Nice try a-holes! Never will…

 68. Genghis Khan on March 27, 2014 at 4:36 am said:

  HUNS are the Mongolian ancestors! Turks are not HUNS.
  Here is the point why!
  The first of the steppe nomads to make an impact beyond Mongolia were the tribe whom the Mongols now call the “People of the Sun”, the Hunnu or HUNS. They created first steppe empire in 209 BC under Modun, a charismatic leader who took the little shanyu (king)and ruled until his death in 174 BC. Modun created a disciplined and strong cavalry corps personally devoted to him, and used the corps to overthrow… Attila: Following the collapse of the HUN empire in the 4th century AD, various newly independent tribes left the Mongolian homeland, wandering from India to Europe in search of new pastures and new conquests. By the 5th century, one of these branches reached Europe and created new HUN empire that stretched from the Ural Mountains to Germany. Under their most famous leader, Attila the HUN, they threatened Rome and ravaged much of Western Europe, and for the first time in history mounted archers from the Mongolian steppe created an intercontinental reputation for their fierceness and tenacity in battle.

  Way later on, 6th century, compared with both the HUNS before them and the Mongols (Genghis Khaan)after them, the literate Turks sought to blend the traditional nomadic herding life with a sedentary life of AGRICULTURE , urbanization and commerce;consequently they left more physical remains than the others in the ruins of Turkic cities and ceremonial centers.

  HUNS empire existed in 209BC-174 BC but later Turkic empire 552-744. Compare the time…. Turks lost and changed their nomadic lifestyle way in 6th century. Now you guys are agriculture people.

  • Sandi on March 27, 2014 at 6:24 am said:

   Good history. But actually, when the Turks drove their herds into the fertile valleys of the middle east, the herds ATE and trampled all of the agriculture. The agricultural way of life in western asia and the middle east nearly ceased to exist. That was well after Muhammad’s time (he passed in 632, the 5th century C.E.) Many people moved to the cities and the countryside was overtaken by pastoral people for quite some time. The history books describe these nomads as Turks and Turkmen/Turkomen. Two different but related groups. Many were hired as soldiers when the different Sultans and Shah’s vied for power and some were given titles and lands to rule over in time. UNTIL that happened and they were given lands to hold, they were primarily pastoral nomads.

  • Huns are ancestors of Turks. Mongol is not a nation name and came from late. There was no mongol before 12 century before Genghis Khan mongol this name just come from “mingkol” or “manggi el” whch means in turkish “Forever Nation”. Thus Genghis Khan is also Turik and 75% of Genghis Khan soldirs were Turk and all his wives were also turik. Genghis Khan’s first wife Borte is from Kongrat, a Kazakh tribe, most of his Batyrs are from Jalair, Naiman, Dulat… all are Kazakh tribes. Latest genetic investigations proved that Genghis Khan’s gene is more like Kerei’s gene than mongol. Kereis also kazakh tribe.

 69. Viktoria Farkas on March 27, 2014 at 5:48 am said:

  I’m hungarian. Why is not this on the news in Hungary?
  Our king Attila was buried into the river “Tisza” (Tisa), not the Danube!
  This know every Hungarian.

  • Robert Udugh on March 28, 2014 at 5:36 pm said:

   “Our king Attila was buried into the river “Tisza” ”
   It is a legend, not proved!

  • Baikal on March 30, 2014 at 3:34 pm said:

   Hunnu symbol is still in Mongolian flag, it is sun moon and fire. Which signifies the eternity of Hun or human empire. You can see Hunnu symbol in current day Mongolian flag. Mongolians are the real descendants of Huns in terms of its culture, language and in terms of home land.

 70. Huns could be Mongol Turk or anybody else, nobody knows it. And in general terms in doesn’t really matter, who cares

 71. Namig Abbasov on March 27, 2014 at 6:03 am said:

  Huns are Turkic people!

 72. Gray Wolf on March 27, 2014 at 6:10 am said:

  The first Hunnu empire has established Central Asia on BC III/now days Mongolia/. They conquered their neighbors including Turkic tribes named tele or dinlin. AD I-II century some of them moved to west. Attila was the king of the west Huns. Maybe he has already mixed when he was the king. Hunnu and Huns was united empire including many nations. Hunnu’s the king has chosen from 3 main tribe. One of them was Kiad. Kiad still Mongolian main tribe.

 73. Xiong-Nu on March 27, 2014 at 6:38 am said:

  It’s not important if there was a blood relationship between Hun or Mongol or Turk, because this is not important… that can be compare with i.e. one is a Lion, the other is a Tigar and the other is a Panther…, all are cats… clear for all?
  More important is, how the archeolage know, that this tomb is from Attila, is there any writte paper in the tomb which say, I’m Attile the King of Huns??? That what I know from the history and the books of science is, if the tomb will be analyzied as Attila and will be make some DNA test, you will see, that the organization which will do this mostley related to German, Swiss or Austria… and now surprice, they will tell that Attila was a Indo-German, not Hun, Turk or Mongol, he waaasss aaaa persssiaaannnn :)))
  You can discus here about Turk or not Turk and you will see, other will take Attila for his faked history…, that’s the shit, that’s really shit, but will be finished liek I say!!!!!

 74. Viktoria Farkas on March 27, 2014 at 6:43 am said:

  Igen! Agree!

 75. turbek on March 27, 2014 at 6:53 am said:

  Let’s DNA if he’s really Hun and he’s really atilla

 76. uğur yüksel saral on March 27, 2014 at 7:11 am said:

  who feels yourself TURK. he is Turk. there are same smilar mongol and Turk.

 77. bülent karahan on March 27, 2014 at 7:13 am said:

  KENDİ MİLLİ BENLİKLERİNİ KABUL ETMEYENLER BUGÜN BİZİM ŞANLI TARİHİMİZİ ÇALMAK İÇİN NE KADAR UĞRAŞIYOR

 78. uğur yüksel saral on March 27, 2014 at 7:28 am said:

  originaly Turks came frome central asia. in central asia, chinese, Turks, Persians, mongoloid living. Why are we arguing Turks and mongol brother. Because turk and mongol lifestyle similar to each other. chinese and persian lifestyle dont smilar Turk and Mongol

 79. And for the record ; The Huns are the Turks
  Read – Ida Bobula “Origin of the Hungarian Nation”
  https://archive.org/stream/GoldenTreasureOfBulgarianKhansFromAttilaToSimeon/bulgaria_nagyszentmiklos-DOB2005#page/n45/mode/2up

  :)

 80. Erdugan Turk on March 27, 2014 at 7:55 am said:

  Not only hungarians, but Etrusks were Turks. Scientists did a DNA test of the people living in same area of the etrusks and theyr dna is very very simililar to the people from turkey.
  Also the greek Erodoto wrote about this.Huns are Turks but of course Turks are mixed with mongols a little bit but even the language we speak now is in same language family with hungarians…
  look this links about Turk-Etrusk similarities :
  1) http://www.oguz-news.net/tur/?p=2960
  2) turuz.com/post/turk-etrusk-dil-baghi.aspx?lang=tr

 81. Erdugan Turk on March 27, 2014 at 8:13 am said:

  Turkish civilization is cradle of civilizations … we are the first Europeans, we are from Etruskan and Pelazg roots…The Hattians were Turkish too, The Hattians spoke Hattic, a non-Indo-European language of uncertain affiliation. Hattic is now believed by some scholars to be related to the Turkish language groups…

 82. TheFinn on March 27, 2014 at 9:04 am said:

  DNA TEST HIM ! DNA TEST HIM ! DNA TEST HIM ! :D

 83. Mongol’s and Hun’s are from same family. Hun’s are not Mongols and Mongol’s are not Hun’s.Bot of them Turkish. On the other hand Chinggis Khaan’s mother was Turk and father was Mongol. Mongols and Hun’s are two part of same folk. We all came from middle asia. And thousand years ago we were in lost mu island.

  • Ashina(Chinos) clan from Great Mongolia on March 27, 2014 at 12:46 pm said:

   Mongols were Centralasian steppe nomads and turks were forest Siberian deerherders.

  • turbayar on March 28, 2014 at 2:31 am said:

   Minii eleg hushluu huh tenger mini gej oulen eh turk aaaaa hahaha

  • Mongol's huh tenger bidniig iveeg on March 28, 2014 at 2:44 am said:

   yes it is Atilla’s Turk king yes becuz Atilla’s owned turk yeah right CHingiss king europe and chinese and all round i accept dat cool but there all blood line’s from Mon-golz

 84. tc birgül özek on March 27, 2014 at 9:12 am said:

  ben türkce yazıyorum yukarıda türklere hakaret edenlere ve sesleniyorum ben bir türkümm aitala türk ve yaa değil biz türkler nerden geldiğimizi biliyoruz kayı boyunun bütün kolarıı ben tatar türküyüm kırım tatarıyım bizim icin asıl olan selcuklu asmanlı ve şimdi türkiye cumhurieti dir bizz size cevanımızı canakalede verdik biz soyumuz daima var olacaktır kimsenin gücü yetmeyecektir biz türkler külerimizden doğarız barbar tükolar diye yazanlarda siz önce kendinize bakın siz türklerii yok etmeye gücünüz yetmeyecek tıpkı alman tarihciinin söylediği gibii tittreyinJoseph hammer (Alman tarihçi1856)

  1- Türk, Heredot’tan, Tevrat’tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
  Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir
  yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs
  kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve
  alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

  2- Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri
  değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması
  hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.
  Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır
  ki uygarlık için birer süs olmaktadır

  • Kaya on April 7, 2014 at 9:06 pm said:

   niçin bizim için yalnız selçuklu ve osmanlı önemli olsun? türklerin uzak akrabası olduğu herkesçe bilinen hun tarihi de türkleri ilgilendirir.her hakaret edeni kaale almanıza gerek yok,o devirde bütün milletler birbiriyle savaşıyordu.tabi tarihi kazananlar yazdığı için bunlar söylenecek ama gerçek er geç ortaya çıkacaktır.

 85. Magyar girl on March 27, 2014 at 9:18 am said:

  Nimrod / Ménrót father of the Turks, Huns, MAGYARians. Yafet father of Nimrod, who was the grandson of Noah. So we are ancient blood brothers.
  History are trying to lie, it was written the winners.
  Falsely claim before the world Atilla King’s actions as well. The truth is that there was no barbarian, he was a shaman king who practiced grace over all the nations. He was the great enemy of Western powers.
  Misconception is that our ancestors were pagans. Several findings proved that God’s triad (God father, God MOTHER ang God son) in faith.
  If don’t believe, check out..

  Good luck Turk clan! :)

  • Robert Udugh on March 27, 2014 at 5:46 pm said:

   Nimrod is a mythical person from the Bible.
   The Bible is a collection of myths itself.
   It was put together around b.d.500 in Babylon, under the influence of sumer-akkad literature, what is pure myth.

  • enki utnapisten on March 28, 2014 at 12:02 am said:

   Correct, Magyar girl! :)

 86. En Türk on March 27, 2014 at 9:26 am said:

  cCc Dünya Türk Olsun cCc Hepimiz Türküz

 87. joelyn on March 27, 2014 at 9:50 am said:

  Slavics have Mongolian ancestry aswell but we dont claim that Atilla was a slav.

 88. joelyn on March 27, 2014 at 9:57 am said:

  Btw… Slavs were the original people of the Turkish areas until the arababian turks invaded (slaughtered) the area and puched the people into Hungary and the other slavic nations surrounding Turkey like Czeckoslavakia and such…

 89. joelyn on March 27, 2014 at 10:01 am said:

  Atilla invaded feom the north down (Russia to Rome) Modern day Turks invaded from the SouthEast and were pursian.

 90. interesting that central asian shamanism is one of worlds oldest mass religions from estonia to turkey to mongolia to hungary and is fast growing again – recent doco makers following shamen routes found gossip of crew was transmitted from europe to mongolia ahead of them – these places all have cultural links and linguistic ones but i doubt genetic ones – no one here suggested ugro-finnic central asian waves from pre 3000bc and repeated over thousands of years with all sorts of DNA manifesting fragments of language history and religion

  archeology is full of nationalism – i enjoyed reading this because of the debaters here connect this to themselves and have wildly different historical traditions mostly tainted by nationalism – it is important because people still die over national identity often and because countries make territorial claims on each other using bad history as a pretext – so countries teach bad history and reject most notions from fear of claims of land – like israel destroying Palestinian evidence and planting evidence that suits there needs – countries in east europe deny any celts there, destroy artifacts and deny DNA and archeological evidence

  mixing nationalism and racism dont make good basis for history

  so dont rush to debunk the commentary debate as pointless

  Yes Attila probably mentioned to get funding but good

  most great race migration narratives have been debunked

  this is some of greatest craziest bullshit i have read in years and fascinating display of race debate and nationalistic bias i have seen in years

  christian biblical, islamic, sumerian hypothesis ones among most insane (ENKI you are a tool – but not the god of same name)

  • enki utnapisten on March 28, 2014 at 12:11 am said:

   Well, ct… I only suggest you to learn Magyar language and Sumerian language with their runic and cuneiform writings. After you have done that, we can discuss the issue further. Until – there is no point, because of your lack of knowledge and bad agenda.

 91. Károlynils on March 27, 2014 at 10:05 am said:

  A hírnél már csak egyes hozzászólások nagyobb marhaságok!

 92. Okosak vagytok gyermekeim.
  Tele helyesírási hibával..
  Ajánlom figyelmetekbe….

  https://www.youtube.com/watch?v=3hchGiyqsqM

 93. Károlynils on March 27, 2014 at 10:17 am said:

  Egyébként, érdemes megnézni a honlap többi írását is. Álhírek. A magyarok meg rájuk jellemzően jól egymásnak esnek komolyan véve a hülyeséget, csak úgy repkednek az ezer évek, törökök, hunok, mongolok, stb. Még szerencse, hogy mindenki az őstörténet szakértője és nem mondjuk az agysebészeté. Az előbbivel kevesebb kárt okoz a sok dilettáns.

 94. Mongolian empires always had “GAR”-s. Zuungar, Baruungar for example to denote provincial kingdoms. Hungar probably can have a similar meaning.

  • Robert Udugh on March 27, 2014 at 6:20 pm said:

   The name “Hungar” actually, started out as a name for the tribal confederation of 7, so called “Magyar” and 3 Kazar tribe’s name.
   And the word’s meaning is “10 Tribe”.
   On Gar, which can be recognized in the German “Ungar” and the Italian “Ongher” names.
   These were the first “Western” people to have contact with Hungarians and to hear the spoken Hungarian word for themselves.
   The “H”, is only the 12th century French scribes invention, due to the similarities in lifestyle, between Huns and Hungarians.
   This GAR word and G.R alternates, you can find in other eastern tribe name.

 95. I guess you are confusing Turkish with Turkic people in Asia. Most of the people opposes the idea of Attila being Turkish, just because they think about Turkish people from Turkey who changed a lot because of Islam and the other cultures. Think about Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Uyghur Turks in China… When someone says Attila is Turkish it means Turkic. Don’t think about today’s Turkey, Turks in Turkey mixed with the other people and cultures a lot, and they are from another Turkic tribe as well.

  As far as I know Attila is a member of one of the Turkic tribes originated in Asia. Also, we have to consider that most of the ancient turkic monuments are in mongolia today. Even turkish people from Turkey(their language also changed a lot) can undesrtand the language written on these monuments. So it’s hard to seperate turkic and mongolian in that centuries because they lived on the same lands.

  • Baikal on March 30, 2014 at 5:11 pm said:

   Mongolian culture stil preserves the cultural elements of Huns. Hunnu symbol is a current day Mongolian symbol. You can see it in Mongolian flag, state stamps, almost everywhere. This is a sun moon and fire, which signifies the eternity of Hunnu or people’s empire. Horse riding techniques, archery, war techniques, 10th or aravt system of war – are the purely Mongolian heritage.

 96. IntCitizen on March 27, 2014 at 11:02 am said:

  I want to believe “he must be in our nation” It doesn’t matter, I think he was a succesfully man and a commander. (personally note: i prefer turkish :D)

 97. Reader on March 27, 2014 at 11:08 am said:

  I Say I blame it on Obama !

 98. anonim 10 on March 27, 2014 at 11:09 am said:

  We (turks) accept maygars -we call macar- and turkish are sibling.
  mongols – we do not know well- but Cengiz han claim that he has turkish root in his tablet/legent to govern turks people. Because turks could not obey a leader if he is not turkish.
  Mongols could be half turkish half chinese people we can not know exactly. but there were turkish pyramides in China, maybe that can find an evidence. http://www.youtube.com/watch?v=AD5jkYS8RSg

 99. Mongol hun on March 27, 2014 at 11:27 am said:

  Turks how hard you try or tell, Attila is going to Hun or Mongol origin but you are not.

  be in peace, because you can’t change anything

  Tenger etsegiin taalal bugdiig shiidne

 100. Magyarlány on March 27, 2014 at 11:27 am said:

  Én google forditóval olvasom amiket beirtatok, nagy tévedések! Ime egy rendes leirás a Skyta hun magyar népről és eredetének történetéről!

  Samu
  on March 27, 2014 at 5:56 am said:

  Hun magyar nem türk nem mongol még kinézetre sem és nézzétek meg Seminő DNS leiratát őskárpátinak irja le a nemzetet! Kárpátmedencéből kiáradva majd többször visszatérve él e nemzet e földön!
  Mi tanulunk a föld népeiről többett mint a föld főleg nyugati népsége a Magyarokról!
  Illik pótólni a hiányt.
  A testvérnépek azért nem egészen azonosak mivel nemcsak genetikai változás de csontozat kinézetbeli is! Mongolok széles arccsont keskeny szemrés Török sok fekete haj, szem, szin.Déli tipus.
  Hun magyar változóan barna haj szöke szemek kerekebb és barnától a kékig minden előfordul.

  Ösemberlelőhelyek Rudabánya,=Rudi, Bakony, Szeletabarlang. Vizözönt és a jégkorszakot is itt átélt emberek sokasodása áradt ki európába ázsiába! – onnan vissza!

 101. Szekei on March 27, 2014 at 11:34 am said:

  So many stupid posts from Turks and Mongols.. Let’s do DNA test. Huns are not Turkic/Mongol people it’s a fact, they were a conglomeration of tribes. I’m not even talking about Etruscans bout they are Turkic – this is superbullshit.

 102. A Hungarian not stupid enough to be proud of the Huns. on March 27, 2014 at 11:39 am said:

  Stupid are those Hungarians who consider the Huns as their ancestors and are proud of it. We know from the Romans that the Huns language was very similar to that which was spoken at that time in Northern China aka the actual Mongolia. So, Huns are NOT the ancestors of the Hungarians. By the way, “hun” means “warrior” in mongolian-hun language. Moreover there is nothing to proud of being related to the Huns since it was a primitive and brutal bunch of people who knew only one thing: how to kill and rob those people who were less good at massacring but had a culture and were much more civilised than Attila`s horse-mounted serila killers.

  • You are stupid . You call Atilla a serial killer? Man , they weren’t barbarians! They were more civilised than Romans. They weren’t barbarians. The Romans invented the term “barbarian” because they belief , they are better than other nations and others bullshit. Huns weren’t killers. There’s no nation where everybody is a killer. And if Hungarians are not huns , what happened to huns? They just gone? A great empire just vanquishes? I don’t think so. But I think you are not hungarian. If we are not huns then what are we?

  • enki utnapisten on March 28, 2014 at 12:20 am said:

   Correct, RV86! :)

 103. Тиграсус on March 27, 2014 at 12:01 pm said:

  Аттила хаан түрэг байж болно, үгүй ч байж болно. Харин өрнө зүгт нүүдэллэсэн хүннүчүүд бол бидний өвөг дээдэс. Баруун зүгт хэн байсан? Янз бүрийн үндэстэн, түүний дотор Түрэгүүд ч байсан. Тэгэхээр 300 жилийн нүүдэллэх хугацаанд тэдэнтэй холилдох нь зүйн хэрэг. Манай нутагт ч түрэгүүд их байсан. Хоорондоо ч их холилдсон байх нь дамжиггүй. Харин одоогийн Туркүүд бол юун Түрэг, юун Аттила, юун Хүннү. “Хүн” гэж монгол хэлээр юу гэж байгааг ч мэдэхгүй байж энэ тал дээр чимээгүй байвал барав бишүү? Түрэгийн эзэнт улсын Билгэ хааны нэрийг хүртэл монголчууд ямар утгатайг мэдэж байхад Туркүүд харин амаа хамхиад суух хэрэгтэй!

  • Hunnu on March 28, 2014 at 1:28 am said:

   Attila , king Turks may or may not be . , But migrating west Xiongnu our forefathers . West , who was ? Various nations , including the Turk . So , 300 years to migrate time mixing them useful . Our area , but the Turk . Much that will be mixed with each other . But now Turkey is what Turk, what Attila , what Hun . ” Man , ” in Mongolian language , but do not know what she silent on this aspect , passed , bishüü ? Turkic imperial symbol , the name of the king to Turkey , but to know what it means , Mongolians mouth should sit khamkhiad !

 104. Yin Mik on March 27, 2014 at 12:26 pm said:

  He looks like he could go a good dinner

 105. Ashina(Chinos) clan from Great Mongolia on March 27, 2014 at 12:36 pm said:

  Turkic speaking people were originated from Siberian forest.They were not steppe people.Turkic speaking forest people were slaves of steppe nomadic mongols all time.
  Original turkut people were from steppe mongolic speaking nomadic tribe Ashina(Chinos)wich means wolf.
  Turkut is turk in plural form in mongolian.
  Kazaks were originated from yakut,hakas,kirgyz ,manchu,karakitai people.

 106. Atilla is Bulgarian!!!

 107. aadsadsad on March 27, 2014 at 1:13 pm said:

  “He his considered by most Hungarians, as the founder of the country.” Heh – but Hungarians are Ugrofinic people. And they came to Pannonia much much later (after Huns there were Avars here, and then Slavs – Morvians and then Hungarians!)

  • Robert Udugh on March 27, 2014 at 6:44 pm said:

   Of the 7 “Magyar” Tribes, only 2 were Ugor, the other 5 have names suggesting turcic origin.
   Not to mention the other 3 kazar/kabar, turcic remnants.
   BTW, “Magyar” is just 1 tribe’s name.
   The one, who gave the first rulers/kings for the nation and which became the name of the country and its people.

 108. Mongolia on March 27, 2014 at 1:14 pm said:

  When Hunnu was in 209 BC–155, Nomads do not knew Turk word. A Turk was in 555-744 after Mongolian Nirun was broken by turks.

  • Baikal on March 30, 2014 at 5:28 pm said:

   Hunnu is the predecessor, during Hunnu time there was not even a terminology or word turk. Hunnu had it is glory 8 centuries before even the first name tureg started to be heard in the western steppe of current day mongolia. Therefore, Huns are the first empire of steppe nomads and mongol are its righteous descendants.

 109. FAtih on March 27, 2014 at 1:31 pm said:

  please check this text , before you ramble shit put some documents in here
  http://www.adji.ru/books_en.html

  All Huns stories and before is a teachings in Primary schools in Turkey . We know our history better than you , trust us on that . All the writing they use are Ex Turkic writings . The foundations of that territories still got many Turkic writings too .
  Even it does not matter now , just know the truth !

 110. turbayar on March 27, 2014 at 1:54 pm said:

  Mongol ppl all have a blue sign if that not have that’s not mongolian kazah ppl have that sign? and turk ppl to have that sign ?? if have we have a 1 blood line Mongolic than why we need problem like that if we re Mongolian blood line have than attila’s our king !! why do you ppl speak like that ?? we all don’t have 100% proof and that mummy really atilla’s body than do DNA test.

 111. GeekFreak32 on March 27, 2014 at 1:56 pm said:

  Huns were not Mongolians as Mongols weren’t even around during Hunnic times. Central Asia before the Mongols were ruled by Turks, before that it was the Hunnu(Huns). You can argue all day they weren’t Mongolian, they weren’t Turks and they weren’t what not, but they were all of the Altaic people. Recently, new discoveries of ancient Korean king’s tombs of Shilla(Shinla) shows that the surname Kim(meaning Gold), King Kim Michu, is of Altai mountain(Gold mountain) origin as Kim Alchi was from a loyal family of the Hunnu(Huns). Seok Talhae who is the 3rd king of Shilla has his surname roots of central Asia(Turks). Basically, even though these many tribes were separated and created their own names, Turks, Mongols, Siberians, Manchurians and Koreans all share the same root and culture(their ancient names include GokTurks, Goguryeo Hunnu, Khitan, Malgal, Mohe, Shilla, Mongols, etc. Their language changed over time but the roots of many words still are very similar. By scientific genetic evidence the blue markings on the baby’s rear during birth, as well as carrying blood type-B is all native to Altaic people. They also have high cheek bones and they all worshipped the same God, Tengri/Tangun/Tenzin, etc.

  • Baikal on March 30, 2014 at 5:34 pm said:

   Huns are first confederation of steppe nomads and mongols are the direct descendants of Huns. Mongolia still preserves the cultural aspects of Huns in terms of horse riding, language, tengerism, symbol of eternity etc.

 112. Fuck turk on March 27, 2014 at 1:59 pm said:

  Hun belongs to Mongolia

 113. Tulin Alpkaya on March 27, 2014 at 2:03 pm said:

  We still have boys’ name Atilla. The languages are similar agglutinative.Tense and time being added to the verb.

 114. Kyrgyz on March 27, 2014 at 2:10 pm said:

  Atilla came out from Central Asia that was ruled by Kyrgyz-Kypchak people. Kypchak had been mainly assimilated by Kyrgyz. Mix of Kyrgyz and Persians became Uzbeks. Tajiks were brought from Persia during Tamerlan. Other people who lived in Central Asia are Turkmens and Karakalpaks. Kyrgyz and others are Turkic people. So Atilla is Kyrgyz Turkic. According to hitorians his yurt looked like Kyrgyz (not Mongolian) and language was Turkic.

 115. Geronimatrix on March 27, 2014 at 2:13 pm said:

  It is really amusing to realize that ignorance is not only spread in-between Anatolian peoples but spread worldwide.

  Another funny thing is that the idea of admiring the Western courtesy and cursing eastern brutality! These arguements are fascist bullshit, nothing more…

 116. … Magyar (Hungarian) are SURE NOT Turk. their origin is Asian and from northern Lands, as well as Norway, but sure not Turk. And they didnt got assimilated during the hundreds of years under the Turk occupation. The Tribes Roma and Sinti (Chipsy) are from India. Some people say, that Turk and Magyar Language have somilar words and signs. Yes and it means not much. you can find all over the world similar words and spellings in differend languages.

 117. Geronimatrix on March 27, 2014 at 2:16 pm said:

  Hahhah! This is really funny! :)

 118. Lulupei on March 27, 2014 at 2:36 pm said:

  Müngür büskrüt dir imci sem Ali tem tam!
  Icim nimi tün mükri pol anpri tum em bom. Hem ram gan bil ükrü, nümü tümdü fem hali bisker.
  Sumcu ği gibli tittril çuk eski yüzmillemi yıbnarım tündı aski kolostar. Sapliç idunde bifteki dürüm sükür bir hanem ürükçlik, aşebbüs hamabir.

  Tipki ringli fing feng shu, ATTILA HUN makri om MADJAR!!

  Now Ladies and Gentlemen, think about this one! :-)

 119. Lulupei on March 27, 2014 at 2:38 pm said:

  Müngür büskrüt dir imci sem Ali tem tam!
  Icim nimi tün mükri pol anpri tum em bom. Hem ram gan bil ükrü, nümü tümdü fem hali bisker.
  Sumcu ği gibli tittril çuk eski yüzmillemi yıbnarım tundıı aski kolostar. Sapliç idunde bifteki dürüm sükür bir hanem ürükçlik, aşebbüs hamabir.

  Tipki ringli fing feng shu, ATTILA HUN makri om MADJAR!!

  Now Ladies and Gentlemen, think about this one! :-)

 120. Atilla not dead.. xD

 121. Dassanı yiiim Atilla

 122. Mustafa on March 27, 2014 at 3:22 pm said:

  Hun are Turks!!!

 123. Evan S. on March 27, 2014 at 3:57 pm said:

  As I am writing a book on the Battle of the Catalaunian Fields, the find of a Hun Noble is invaluable.

  However, this is not Attila the Hun himself. They’re overhyping that. The evidence points to Attila’s burial being on the River Tiza, not Budapest which is on the Danube.

  However, many Huns came from this part of the danube: Onegesius for example, and maybe even the Hunnic Cur Octar. It could, possibly, be linked to an important Hunnic Noble.

  @The Comments below.

  I’m a Germano-Croatian American, and have no Nationalistic Bias. Linguistic analysis of Hunnic Names indicates they SPOKE Lir-Turkic (The only language left of which is modern Chuvash) but they were most likely Altaic in general, a mix of Turkic, Sarmatian, and Finno-Ugrian. Evidence for a link to the Xiongnu has been disproven since the 1940′s.

 124. Xionnu or Hunnu Empire of real Mongol Ancestors in 3rd Century before the birth of Christ, half of them moved today’s Hungary from Mongolian territory. Kok Turkish empire established 7 th century in MOngolian territory but moved that land in 9th century. see Poor Attila now whose khan. of course one of Mongolian. you should know history guys. Turkey is also Mongolian one of State. there Ancestor’s Heritage, finding are peacefully preserved in Mongolian territory nowadays.

 125. boyboy on March 27, 2014 at 4:24 pm said:

  I say we put in a call to the only man who can settle this once and for all: Let’s call CHUCK NORRIS and ask him who the heck the Huns are descended from.

 126. Today’s people in Turkey and Hungary are both from Turkic origin … They all moved from central asia…. During those times some called Hun some called Gokturk … Centruries after centruies …they settled …huns become cristian and gokturks become muslim …

  • Not Quite. Gokturks are a general grouping based mostly on language that include the Avars, Khazars, Hepthaltites, Chionites/Kidarites, and others.

   The Hungarian people are situated in what had been a melting pot of peoples and cultures since about 2000 BC.

   The Hungarians are in part descended from the Magyars, who were predominately Uralic but also with some Gok-Turk and Finno-Ugrian influence.

   Furthermore, it is worthy of note that the name “Chunni” is not what the Huns called themselves (The Chunni were a Sarmato-Dacian tribe on the coast of the Black Sea). We con’t know what the Huns were actually called, but their first Political grouping, the Vurugundi, were given the name Chunni by the Goths in the 3rd century AD.

 127. Albert Kónya on March 27, 2014 at 4:34 pm said:

  The name of Albrecht Rümschtein you can not find on the homepage of Lorand Eötvös University in Budapest. You also can not find the biography of bibliography on the Google.
  In Budapest, nobody knows about this matter.
  Most probably, nothing what is written.

  • I would not put it past being faked. The image presented doesn’t seem to be consistent at all with other Hunnic burials, from what can be seen. Furthermore, leather and metal rarely both survive under the same conditions.

   I am also unaware of any finds of burial masks on Huns, which is what the metal object in the image appears to be.

  • Baikal on March 30, 2014 at 5:40 pm said:

   Gokh Turks are the first eastern Turks, however, they appeared much later than Hunnu, about 8 centuries after the legendary Hunnu empire. Hunnu is an ancestor of mongols. As Hunnu spread its might throughout Eurasia Turks started to assimilate into them. Therefore, Hunnu is the direct ancestor of mongols.

 128. Oogii on March 27, 2014 at 4:53 pm said:

  Huns are Turkish???? No no no, they are originally from Mongolia. Actually the Huns were divided into East and West. Attila was the West one which was lost to Easterners and evacuated to the West. During his travel he developed huge army and fought with Romans. He was also source of collapse of Roman Empire.

  • The Huns weren’t specifically Turkish, they were Altaic. Turks, Mongols, and Huns all come from Altai. They are different branches, although we do know that the Bulgars seem to be the closest relation to the Huns.

   Furthermore, there was no division of Huns. That’s a common misbelief due to poor interpretation of later medieval authors in Persia, Central Asia, and China.

   There is no source to the collapse of the Fall of the Roman Empire. The process was so complicated that there was not one single cause.

   There are several tomes on the Huns you may enjoy, if you want to take the study seriously. For basic reading, although outdated, I recommend Maenchen-Helfen’s “On the World of the Huns.”

   You can probably find it free on the Internet.

  • Chinggis Bold on March 28, 2014 at 5:45 am said:

   Evan, he said a source as in it had an influence in the fall of Roman Empire. And I like how you are very dedicated on responding. The name Altaic from the Altai Mountain. Altai is a Mongolian word and has been for a very long time which proves that Mongols named the mountain that. And since it hasnt been changed it proves that Mongolians had to have great power over the turks huns and that the King or Ruler of was a Mongolian himself. (that should stop the “Is Attila a Mongolian person himself debate.”)

 129. janos on March 27, 2014 at 4:54 pm said:

  mongolia is warmongers same as tatar khazzaria kingdom now who call him sell jews they are mongol warmonger khazzars . Attila is Uighur

 130. janos on March 27, 2014 at 4:54 pm said:

  mongolia is warmongers same as tatar khazzaria kingdom now who call him sell jews they are mongol warmonger khazzars . Attila is Uighur READ protocol of zion

 131. janos on March 27, 2014 at 5:00 pm said:

  ATTILA IS Not mongol piece of trash and not Turkish he is Uighur
  its fake Ashkenazim Khazar Jews they lier they came from Khazar land who call him self Jew and they sister is mongols warmongers

  • Oghur/Oguz/Ugur/Uighur is a branch of Turkic.

   It’s worth noting that Archaeologically, the only evidence of a Proto-Hunnic people is from Khwarezm, which sickles and cranial deformation suggest a culture that extended to the Upper River Ob by 200 AD.

 132. Ghinggis Khan/Mongo/Hunnu on March 27, 2014 at 5:06 pm said:

  Turks are idiots. Huns are neither Turks and Kazakhstans. Huns are Mongols. No Doubt. Modun shanyo has established Hun empire in ED 209. And after Nirun(Jujan), Syanbi, Turke, Kidan/Hyatan/ and after Mongolian Great Empire established in Central Asia. There are all Mongols. No Doubt. More read your historical books.

  • The Juan-Juan were Gok-Turkic Avars and the Yanbei were Iranian Alans/Sarmatians.

   Besides, the Mongolian “Ethnicity” did not develop until the medieval era. The Xiongnu were Altaics, not Mongols.

   Mongols descended from Altaics, but not the same branch as the Xiongnu.

 133. Spartak on March 27, 2014 at 5:10 pm said:

  Attila was the first King of Bulgars ,who were allies of the Magyars ,there are written documents that historian ask…!Udvozlet!

  • The Volga Bulgars didn’t come about until the 2nd wave of Hunnic Movement after Attila’s Death, when a combination of Severe Drought from the El-Nino cycle + Avars pushed the Saragur, Onogur, Utrigur, and Sabir Huns west. Small parts of those Cunei included Volga Bulgars, a branch of Ogur-Turkic along with the Huns.

  • Spartak on March 27, 2014 at 10:34 pm said:

   Evan,see Wikipedia,history of Bulgaria!inquire to historians,working with facts,for Attila archeological data in Bulgarian history!Barbarian comes from …bulgarian!Hahaha!Read more and more!I am Thrakian -Bulgarian!Like Spartacus!Haha!Huns we’re union of tribes!

  • Baikal on March 30, 2014 at 5:48 pm said:

   Evan, Gokh Turks were later than Juan-Juan. Gokh Turks became a state only after Juan-Juan. Name mongol has come with chin gigs khan, however, ethnicity and origin of Huns were mongol people.

 134. Sólyom on March 27, 2014 at 5:40 pm said:

  Huns and Magyars are the same people. Old chronicles describe this as clear as possible.

  Huns and Magyars descend from an older culture, the Schythian culture.

  The link between the Hungarians (Hun-Magyars) and some Turks/Mongols are simply the way of life: all of them were horse warriors, but no more.

  The Hungarian Kingdom had fought and defeated the Mongols a number of times, and Hungarians almost never waged war for greedy needs like countless other nations.

  Hungarian and Mongol morality has never been the same. If you want to look for serial killers, maybe direct your attention to the Tartars/Mongols, who had very arguable conducts of war…

  The picture of Attila, the Hun and the Hun people was mostly described by the Western countries who could not live up to the moral standards he embodied.

  He was considered the descendant of Nimrod, the First King, he was raised in Rome and no barbarian can live up to that name. You have to remember that meaning and reputation of kings were way different than today, where their values are expressed in their wealth, and only seldom in their original (leader and clairvoyant of the nation) function.

  Attila was a merciful king, his people had loved him, he was not a serial killer like they depict him. He always sought diplomatic solutions and even in combat showed mercy. What would have any other king, emperor or sultan do when he found out about conspiracy against him? Probably they would have eradicated their whole family tree… Well, Attila had sat the man free so he can change his mind and become a better person…

  I’ve seen comments here that say that some Hungarians are not stupid to embrace the Huns as their ancestors. To me Huns represent a higher stage in exercising a moral way of live in those times than any other nation around the Hun Empire back in those days.

  Well Hungarians, we carry this not only in our DNA, our traditions and our name (Hun-gar == Hun Country), we must carry this until the end of times, because nobody can express this morality and conduct better than us. I am proud of King Attila, the first king of the Hungarians!

 135. Sólyom on March 27, 2014 at 5:42 pm said:

  Huns and Magyars are the same people. Old chronicles describe this as clear as possible.

  Huns and Magyars descend from an older culture, the Schythian culture.

  The link between the Hungarians (Hun-Magyars) and some Turks/Mongols are simply the way of life: all of them were horse warriors, but no more.

  The Hungarian Kingdom had fought and defeated the Mongols a number of times, and Hungarians almost never waged war for greedy needs like countless other nations.

  Hungarian and Mongol morality has never been the same. If you want to look for serial killers, maybe direct your attention to the Tartars/Mongols, who had very arguable conducts of war…

  The picture of Attila, the Hun and the Hun people was mostly described by the Western countries who could not live up to the moral standards he embodied.

  He was considered the descendant of Nimrod, the First King, he was raised in Rome and no barbarian can live up to that name. You have to remember that meaning and reputation of kings were way different than today, where their values are expressed in their wealth, and only seldom in their original (leader and clairvoyant of the nation) function.

  Attila was a merciful king, his people had loved him, he was not a serial killer like they depict him. He always sought diplomatic solutions and even in combat showed mercy. What would have any other king, emperor or sultan do when he found out about conspiracy against him? Probably they would have eradicated their whole family tree… Well, Attila had sat the man free so he can change his mind and become a better person…

  I’ve seen comments here that say that some Hungarians are not stupid to embrace the Huns as their ancestors. To me Huns represent a higher stage in exercising a moral way of live in those times than any other nation around the Hun Empire back in those days.

  Well Hungarians, we carry this not only in our DNA, our traditions and our name (Hun-gar == Land of the Huns), we must carry this until the end of times, because nobody can express this morality and conduct better than (well some of) us. I am proud of King Attila, the first king of the Hungarians!

  • You do realize that the Szekly chronicle and that of a variety of other Medieval Hungarian authors such as the Gesta Hungarorum have been thoroughly disproven right? The mythology in those texts is the equivalent to the mythology associated with the Amalungs of the Ostrogoths in Jordanes.

   Attlia as a ruler was an effective one. He was merciful, and humble, but brutal and authoritative. He was highly pragmatic and able to make effective use of Hunnic military tactics. He was also effective and selective in whom he took council from. He could in many senses be compared to his rival Aetius.

   However, you can’t rely on DNA tests to determine descent, as 1. Modern Hungary is a mix of Germanoc, Turkic, and Uralic, as well as Indo-European, and 2. The handful of finds of confirmed Hunnic graves yield nothing with which to test DNA.

   Also, Attila did not let Edecon go out of his own generosity, but out of Roman Generosity. They added 700 pounds of Gold to the tribute of 2100 pounds as compensation, at least until Theodosius II died.

   Finally, Attila was not raised in Rome. He had never been inside the empire, except in his military campaigns or maybe a tiny handful of diplomatic envoys. He was likely born somewhere east of the Dniester in modern-day Ukraine, and saw the movement of the Huns into the Tiza river Valley in his youth.

  • Sólyom on March 27, 2014 at 7:29 pm said:

   Hm… I will educate myself in that section and will try to find out the truth.

  • Peter Heather is the basic reading. I recommend his paper: “Huns and the End of the Roman Empire.”

   Another Outdated, but excellent source, is Otto Maenchen-Helfen’s unfinished work “On the World of the Huns.”

   He actually tried to determine their origins, but died before he could finish his work. Much of it is in fragments, but it still provides valuable insights.

  • enki utnapisten on March 28, 2014 at 12:52 am said:

   Well, Evan, sorry, but I’ll trust our ancient chronicles, our kings’s papers rather than your resources. Anyway, history is always written by the winners, we all know that, so pick a belief what you want.. I trust the Gesta Hungarorum, the Chronica Pictum, the Tarih-i Üngürüsz (even if some political agenda finances the opposite research group).

 136. MsBabzy on March 27, 2014 at 6:51 pm said:

  Y’all need to chill out. I’m thinking that these archeologists are very well educated and most likely know the answers better than you do. ;)

 137. Marianna on March 27, 2014 at 6:52 pm said:

  WOW!!! I never saw this much comment about a little article. But I am Magyar (Hungarian) and really bother me NO ONE able to tell us for sure where we are come from, where we belongs to. The Finnugor family fits me better, than Turkish or Mongoloid or Gypsy …. (sorry). Well after 50 years of age, I am still PROUD TO BE HUNGARIAN! Isten aldd meg a Magyart!!!!!!!

 138. Tengir Ordo on March 27, 2014 at 7:22 pm said:

  Guys, no need to fight. We know that huing-nu was Mongolian and Turkic. Because mongolians and turkic nations are relatives. Just like cousins. We know that turkic nations got their ‘Turk’ name long after Huns with the Kok Török Khanate. So no need to fight. We have same roots. We all are sons of blue sky. We all are TENGIR ORDO.

  btw about Magyars, they are Turkic too :)

 139. The Crazy Turk on March 27, 2014 at 7:31 pm said:

  Guys get over it! Everyone has a Turkish origin, Japanese? They were Turks who were exiled due to their suicidal tendencies, Americans? First settlers were Turkish, All Africans? They are just Turks who stayed under sun for too long! Germans? They are Turks from future (yeah check the population growth of Germany today and guess where it goes…), Russians? They are Turks that that drink too much, Aborginies? Turks that love nature (some of them also mixed with celts to form Druidic religion, and yes before you ask Celts were Turks as well), British? They are Turks that love fish and chips, Romans? They were Turks that decided to quit nomadic life, Jews? They were Turks that wanted to believe in a single God so instead of waiting for a prophet to appear, they decided to sign a covenant with the God, Azteks? They wre Turks who forgot how to ride horses, Chinese? They were Turks who ate soo much rice and Hungarians? They are Turks who forget who they were…

  Apart from the mentioned ethnicities above, the rest of the people of the world are desecendents of Aliens who looked like humans (Turks), their only difference was that they had two hearts and they were able to travel through time with little blue boxes.

  Note: If you want to learn what is what, stop reading your school history books by the way. Read academic writings and read them from all perspectives without prejudice. Judge the works based on technical analysis, not based on your own thought. This is history we are talking about. A subject that is hard to get evidence, and any evidence you get has a great potential to be distorted in one way or another. The only way to be sure is to know that you cannot be %100 sure and check all the reliable sources from all perspectives you can find. So before going over and saying Huns are Turks, Hugarians arent Turkish, Mongols are Turks, Turks are Aliens etc. whatever crap you wanna say, know that, %100 sure statements have no value in history as a discipline.

  • Thank you. This is why I’ve been on here: we can’t say things for certain.

   The Huns were Altaic: what branch of Altaic, what ethnicity, we’re not certain. the Hisiung-Nu/Xiongnu were Alataic-Mongolian Admixture of some kind, but even then we’re not certain.

   All we can say is that the Huns who came into Europe spoke a Lir-Turkic language similar to Old Bulgarian, and spurred the Volkerwanderung. They raided the Roman Empire, but were defeated and slowly assimilated by the Turkic Avars and Ughuric Bulgars.

  • Burcin on March 27, 2014 at 8:29 pm said:

   :) very funny. …certainly agree about reading academic articles without any prejudice.

  • Evan!
   The Huns were conglomeratum of a different altaic tribes, including magyar (hungarian)
   The Huns, who came into europe(carpathian base)was magyar(hungarian) tribes, just they was called Huns!All their names and language was a similar, like the ancient magyar(hungarian)! check the language,names, motivs in the hunnenthal in switzerland!

 140. Luisa on March 27, 2014 at 7:58 pm said:

  This is an utter and complete hoax. There is no new bridge being built on the Danube. There is no historian named by that name at ELTE University. And finally, the photo is from China, taken from this site: http://photos.caijing.com.cn/2012-06-13/111891471.html

 141. Omer Gülten on March 27, 2014 at 8:11 pm said:

  Ne kadar cahilsiniz, keske olseniz !

 142. His remains should be returned to their rightful origin, the same one as for the entire hungarian nation, MONGOLIA!!!!!!!!

 143. Susan Stoltze on March 27, 2014 at 8:47 pm said:

  I have been following these comments closely, as my family came originally from Hungary. On the 1930 U.S. Census, my great-grandparents listed themselves as “Magyar.” I would love to learn more about this beautiful country and would welcome any sources from all of you to learn more about the culture and history of this area. Thank you.

 144. Gok Tura on March 27, 2014 at 8:52 pm said:

  People calm down plesa. Xiong-nu (hunnu in mongolian, hun in turkish) are a mix of people of ural altaic origins. they even include (according to some scholars) finns and koreans! and attila’s western huns are considered to be offshoot of them. of course ancestors of turks, mongols and magyars (called macar in turkish, turks are the only other nation who call hungarians with the same pronounciation) were in it. Even the conquered alans and slavs were used as bait infantry. whatever you claim will add nothing would to it. yeah, we all were unified many centuries ago, turks and mongols used to share the same god (Kok Tengri), turks, mongols and magyars used to have a common culture, even used the same weapons and had similiar shamans before they were converted to islam, buddhism or catholism, whatever. no need to fight over which part of hunnic people attila really belonged to.

  He was the leader of Western Huns, and a certain discrimination of magyar, turk, or mongol wasn’t specified back then, they had linguistic differences (which were less than similarities) but they weren’t seperated so distinctly. so calm the eff down please, and try to figure out if this article has truth on it or not and what would it add to history of all the nations of world

 145. reader on March 27, 2014 at 9:40 pm said:

  Turks anchestors are from central asia, their lifestyle was nomadic because they had to feed their animals. So they immigrated to West, this immigration lasted for 300 years. And of course they affected other folks by doing so. European Huns immigrate to West as well and they established European Huns there. no matter what you think Turks history is incredibly old. their history goes back to bc.

  • Semisedentary, actually. There are very few true nomads, notably the Bedouin of the Sahara.

 146. Attila Turkish ? :-) very funny! Sorry but you nothing know about the Hungarian history! Scythian much good way! Sorry my english not the best! But i can speak hungarian that oldest …..

 147. Teodóra Ingatlan on March 27, 2014 at 10:01 pm said:

  A magyarok nyilaitól beszart egész Európa. A Velencét is azért építették cölöpökre hogy ne tudjanak a Magyarok lovakkal bemenni. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

 148. Avitohol on March 27, 2014 at 10:27 pm said:

  Attila is from the Bulgarian dynasty Dulo.

  • Attila cannot be linked to any dynasty, even if one takes the Ultinzur Huns and applies them to Uldin (whose name was actually Ultzin) you still can only link him to Charaton (Qaraton) through the fact Aetius remained at the Hunnic court.

   Attila’s direct “Heirs” were either killed or assimilated by the Romans. One went on to found the Kutrigur Huns, who were overrun by Avars in the mid-late 6th century.

 149. Jannet Morgan on March 27, 2014 at 10:40 pm said:

  it’s real mongolian clothes. he’s not turkish. look at picture

 150. mohawktnt on March 27, 2014 at 10:40 pm said:

  all stupids who saying atilla is not turk,, all hungarians here are you reading your history ??,,, please read history then write with knowledge,, do you hear turanoid race ? dont you know hungarian and turkic tribes relation ? please dont be silly ,, and please take look below words in turkish and hungarian ,,, after check list ask your history professor or historiographers in your country… but if you cant learn anything about them ,, email me ”calyusuf@hotmail.com” i will teach you, your history….

  çok->sok
  ata->atya
  ana->anya
  ben->en
  o->o
  kim->ki
  kimin->kié
  kapı->kapu
  yer->ter
  uzun->hosszu
  pis->piszkos
  öküz->ökör
  tavuk->tyuk
  keçi->kecke
  arslan->oroszlan
  kuçu(köpek)->kuçu
  koç->kos
  köpek->kopó
  sakal->szakal
  küçük->kicsi
  alma(elma)->alma
  batur(cesur)->bator
  ikiz->iker
  kapak->kupak
  süz->szür
  kök->gyök
  bol->bo
  yel->szel
  kırbaç->korbacs
  biş(çiş)->bis
  baykus->bagoly
  beter->beter
  öl->öl
  çal->csal (hile)
  çarp->csap
  dür->tür
  eşmek->es
  sayı->szam
  sek->szök
  yas->gyasz
  yoğur->gyur
  sür->suruség(firça)
  süpür->söpör
  süpürge->seprü
  dalga->dagály
  kalpak->kalpag
  damga->támga
  tanıt->tanít(öğretmek)
  tanık->tanú
  daz->tar
  tarak->taraj
  tuğrul->turul
  tümen->tömény
  pamuk->pamut
  yemiş->gyümölcs
  yüksük->gyüszü
  cep->szeb
  var->van
  biç->becs
  erdem->erdem
  er->úr
  yurt->jurta
  kılıç->kard

  • Ümit on March 28, 2014 at 6:47 am said:

   Ağzına sağlık

  • Batts on March 28, 2014 at 5:45 pm said:

   That doesn`t make any sense bro. Every language borrows words from others. So calm down and study more. And Attila who passed away in Hungary was a man from Mongolia.

 151. mohawktnt on March 27, 2014 at 10:50 pm said:

  people who saying atilla bulgaric, please read bulgar history link below coming from cia.gov

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bu.html

  • Otto Maenchen-Helfen did the most extensive study of Hunnic language ever conducted. The three “Hunnic” words Priscus records are actually Gothic/Slavic, not Hunnic. We can only rely on the handful of actual Hunnic names. Many are Germanic or Sarmatian, but a few are Hun. Of those few, they are Lir-Turkic, their structure most closely resembling Oghuric, from which the Bulgars also stemmed.

   The Bulgars are NOT Huns, but they are related to the Huns. The Huns were a mixed group with possible Altaic/Oghuric origins.

  • Robert Udugh on March 28, 2014 at 11:26 am said:

   One of the clearly recognizable Hun name is, Bashiq=smaller or lower captain is turcic.
   Turkish: bash=head
   -iq=diminutive suffix

 152. Metehan on March 27, 2014 at 11:13 pm said:

  A magyarok egy nemzet lost törökséget. minden elvtársak.

 153. Andy Coyne on March 27, 2014 at 11:22 pm said:

  The Roman ambassador present when Attila died stated that he was placed in three coffins, an inner coffin of gold, a middle coffin of silver and an outer coffin of iron. His bodyguard then rode to a secret place by the river Tiza.

  • More or less. One could probably actually find it with a study of currents of the Tisza and some indication of where Attila’s “camp” was, of which we have none. If we ever find the semisedentary locations the huns traversed back and forth between, we could in theory locate Attila’s grave.

   However, with the wealth of information those locations would reveal, would we really need to find Attila’s grave?

 154. Lehetne róla szó,hogy nem akarják a kedves barátaink bemagyarázni,hogy a több,mint 1000 éves történelmünk(miszerint Ázsiából jöttünk)kamu?Tudom,hogy náluk úgy tanítják azt a bizonyos 150 évet,hogy barátságos szándékkal jöttek,de mi ezt akkor is másképp éltük meg és nem hiszem,hogy az emiatt felvett közös szokások meg néhány szó miatt már mi is töröknek száítanánk.
  Örülök,ha pozitívan állnak hozzánk,de tudjuk azért,hogy mégis mi meg merre. :)

 155. Ashina(Chinos) clan from Great Mongolia on March 27, 2014 at 11:27 pm said:

  Huns were mongolic.

  • That’s like saying all animals are dogs. Nationalist dogma cannot be allowed to influence historical discussion if one wants to do it successfully, that is why the best scholars of topics usually come from ethnicities with no association to such topics.

  • Evan you’re the only person here who really knows. thank you.

 156. Ashina(Chinos) clan from Great Mongolia on March 27, 2014 at 11:33 pm said:

  Invasion of the Kingdom of Hungary
  Further information: Battle of Mohi

  The Mongolian army was based upon light cavalry. One of the major light cavalry tactics was to suddenly rush the enemy position. However, if the enemy held or re-formed, light cavalry was insufficient to achieve a victory. Another significant tactic was to feign retreat, in which the light cavalry would attack the enemy and then withdraw, apparently fleeing. The enemy would ideally pursue and become disorganized, leaving themselves open to attack by units hidden in reserve. The light cavalry would then reform and attack the flanks or rear of the enemy forces. In the late 11th century, the majority of the Hungarian army consisted of mounted sergeants (heavy knights) and infantry. The Hungarian allies, some of whom still utilized the light cavalry combat style, included the Cumans, who had settled down in Hungary not long before the Mongol invasion. They were tasked with providing the light cavalry force in the Hungarian army. However, the Hungarians accused the Cumans of being Mongol spies due to Mongolian tactics of using Cuman forces. After a bloody fight, the Hungarians killed Kuthen (the Cuman Leader) and his bodyguards; the remaining Cumans fled to the Balkans. After the Mongol invasion, Béla IV of Hungary recalled the Cumans to Hungary to repopulate settlements devastated by war. The nomadic Cumans subsequently settled throughout the Great Hungarian Plain. The Cumans were violent against local people and their nomadic lifestyle was hurtful for the Hungarian peasants but the king favoured the Cumans.

  Around 1241, the Kingdom of Hungary was much like any other feudal kingdom of Europe: although the throne was still inherited by Árpád’s successors, the king’s authority and power was greatly curtailed. Rich magnates cared less about the national security of the whole kingdom than about petty feudal quarrels with their fellow landlords. The Golden Bull of 1222 issued by King Andrew II authorized magnates to rebel against the king in some circumstances, and made him only ‘primus inter pares’—first among equals. Béla IV tried to restore the king’s former authority and power, without much success.

  The Hungarians had first learned about the Mongol threat in 1229, when King Andrew granted asylum to some fleeing Russian boyars. Some Magyars, left behind during the main migration to the Pannonian basin, still lived on the banks of the upper Volga (It is believed by some that the descendants of this group are the modern-day Bashkirs, although this people now speaks a Turkic language, not Magyar.). In 1237 a Dominican friar, Julianus, set off on an expedition to lead them back, and was sent back to King Béla with a letter from Batu Khan. In this letter, Khan called upon the Hungarian king to surrender his kingdom unconditionally to the Tatar forces or face complete destruction. Béla did not reply, and two more messages were later delivered to Hungary. The first, in 1239, was sent by the defeated Cuman tribes, who asked for and received asylum in Hungary. The second was sent in February 1241 by the defeated Polish princes.

  Only then did King Béla call upon his magnates to join his army in defense of the country. He also asked the papacy and the Western European rulers for help. Foreign help came in the form of a small knight-detachment under the leadership of Frederick, Prince of Austria, but it was too small to change the outcome of the campaign. The majority of the Hungarian magnates also did not realize the urgency of the matter. Some may have hoped that a defeat of the royal army would force Béla to discontinue his centralization efforts and thus strengthen their own power.

  Although the Mongol danger was real and imminent, Hungary was not prepared to deal with it; in the minds of a people who had lived free from nomadic invasions for the last few hundred years, an invasion seemed impossible, and Hungary was no longer a predominantly soldier population. Only rich nobles were trained as heavy-armored cavalry. The Hungarians had long since forgotten the light-cavalry strategy and tactics of their ancestors, which were similar to those now used by the Mongols, as well as by their predecessors, the Huns.

  The Hungarian army (some 60,000 on the eve of the Battle of Mohi) was made up of individual knights with tactical knowledge, discipline, and talented commanders. Because his army was not experienced in nomadic warfare, King Béla welcomed the Cuman King Kuthen (also known as Kotony) and his fighters. However, the Cuman invitation proved detrimental as Batu Khan justified his invasion of Hungary as Béla giving asylum to the Cumans, a group Batu Khan regarded as rebels and traitors to the Mongol Empire. After rumors began to circulate in Hungary that the Cumans were agents of the Mongols, some hot-headed Hungarians attacked the Cuman camp and killed Kotony. This led the enraged Cumans to ride south, looting, ravaging the countryside, and slaughtering the unsuspecting Magyar population. The Austrian troops retreated to Austria shortly thereafter to “enlist more Western help.” The Hungarians now stood alone in the defense of their country.
  Battle of Mohi in a Medieval-era depiction

  The Hungarian army arrived and encamped at the Hernád river[where?] on April 10, 1241 without having been directly challenged by the Mongols. The Mongols began their attack the next night; quickly it was clear the Hungarians were lost. While the king escaped with the help of his bodyguard, the remaining Hungarian army was mercilessly killed by the Mongols or drowned in the river as they attempted escape. The Mongols now systematically occupied the Great Hungarian Plains, the slopes of the northern Carpathian Mountains, and Transylvania. Where they found local resistance, they ruthlessly killed the population. Where the locale offered no resistance, they forced the men into servitude in the Mongol army. Still, tens of thousands avoided Mongol domination by taking refuge behind the walls of the few existing fortresses or by hiding in the forests or large marshes along the rivers. The Mongols, instead of leaving the defenseless and helpless people and continuing their campaign through Pannonia to Western Europe, spent the entire summer and fall securing and pacifying the occupied territories. Then during the winter, contrary to the traditional strategy of nomadic armies which started campaigns only in spring-time, they crossed the Danube and continued their systematic occupation, including Pannonia. They eventually reached the Austrian borders and the Adriatic shores in Dalmatia. At this time, Croatia was part of Hungary, since it was conquered by the Kingdom of Hungary in 1091.[15][16] The Mongols appointed a darughachi in Hungary and minted coins in the name of Khagan.[17] According to Michael Prawdin, the country of Béla was assigned to Orda by Batu as an appanage. At least 20%-40% of the population died, by slaughter or epidemic. Rogerius of Apulia, an Italian monk and chronicler who witnessed and survived the invasion, pointed out not only the genocidal element of the occupation, but also that the Mongols especially “found pleasure” in humiliating local women.[18] But while the Mongols claimed control of Hungary, they could not occupy fortified cities such as Fehérvár, Esztergom, Veszprém, Tihany, Győr, Pannonhalma, Moson, Sopron, Vasvár, Újhely, Zala, Léka, Pozsony, Nyitra, Komárom, Fülek and Abaújvár. Learning from this lesson, fortresses came to play a significant role in Hungary. King Béla IV rebuilt the country and invested in fortifications. Facing a shortage of money, he welcomed the settlement of Jewish families, investors, and tradesmen, granting them citizenship rights. The King also welcomed tens of thousands of Kun (Cumans) who had fled the country before the invasion. Chinese fire arrows were deployed by Mongols against Buda in December 25, 1241, which they overran.[19]

  During the spring of 1242, Ögedei Khan died at the age of fifty-six after a binge of drinking during a hunting trip. Batu Khan, who was one of the contenders to the imperial throne, returned at once with his armies to Asia, leaving the whole of Eastern Europe depopulated and in ruins (before withdrawal, Batu Khan ordered wholesale execution of prisoners). But because of his withdrawal, Western Europe escaped unscathed.

  Some Hungarian historians[who?] claim that Hungary’s long resistance against the Mongols actually saved Western Europe, though many Western European historians reject this interpretation[citation needed]. They point out that the Mongols evacuated Hungary of their own free will, and that Western Europe avoided Mongol attacks due to the sudden death of Ögedei Khan, not by the endeavor of the Hungarians. Other European and American historians have questioned whether the Mongols would have been able to, or even wished to, continue their invasion into Europe west of the Hungarian plain at all,[20] given the logistical situation in Europe and their need to keep large number of horses in the field to retain their strategic mobility.

  The Mongolian invasion taught the Magyars a simple lesson: although the Mongols had destroyed the countryside, the forts and fortified cities had survived. To improve their defense capabilities for the future, they had to build forts, not only on the borders but also inside the country. During the remaining decades of the 13th century and throughout the 14th century, the kings donated more and more royal land to the magnates with the condition that they build forts and ensure their defenses.

 157. Pingback: Does newly discovered tomb in Hungary belong to Attila the Hun?

 158. Pingback: Does newly discovered tomb in Hungary belong to Attila the Hun? | ZBAMF

 159. enki utnapisten on March 28, 2014 at 1:33 am said:

  I’d like to cite Sir John Bowring English traveler and writer: „The Hungarian language goes far back. It developed in a very peculiar manner and its structure reaches back to times when most of the now spoken European languages did not even exist. It is a language which developed steadily and firmly in itself, and in which there are logic and mathematics with the adaptability and malleability of strength and chords. The Englishman should be proud that his language indicates an epic of human history. One can show forth its origin; and all layers can be distinguished in it, which gathered together during contacts with different nations. Whereas the Hungarian language is like a rubble-stone, consisting of only one piece, on which the storms of time left not a scratch. It’s not a calendar that adjusts to the changes of the ages. It needs no one, it doesn’t borrow, does no huckstering, and doesn’t give or take from anyone. This language is the oldest and most glorious monument of national sovereignty and mental independence. What scholars cannot solve, they ignore. In philology it’s the same way as in archeology. The floors of the old Egyptian temples, which were made out of only one rock, can’t be explained. No one knows where they came from, or from which mountain the wondrous mass was taken. How they were transported and lifted to the top of the temples. The genuineness of the Hungarian language is a phenomenon much more wondrous than this.”

 160. enki utnapisten on March 28, 2014 at 1:40 am said:

  Conversation started 5 April 2013
  Enki Utnapishten
  05/04/2013 03:54
  Enki Utnapishten

  Dear Mr.Foster,

  I’m a medical doctor, but my passion is archeology. My main interest is the Sumerian culture and their relation to the Magyars/Huns. The Magyar language is neither Indo-European nor Semitic, but an agglutinative language like the Sumerian. I have found very interesting facts, for example strong similarities between the Magyar and the Sumerian language both in the grammar and the vocabulary. Magyars also have a runic writing. The Ancient Hungarian Runic Script (http://www.hunmagyar.org/tor/hunrun.htm) written from right to left was used by the Magyars since pre-Christian times. These runes are supposed to be derived from the Sumerian cuneiform writing. To my great surprise I discovered that important Sumerian words, eg. name of gods and places has a meaning in Magyar, and we use these words in the same form up until now. There are plenty of geographical names (towns/lakes) in the area of old Mesopotamia that are Magyar words: Ur (Lord/God), Uruk (Their Lord/God), Van (Exist), Marad (Remain), Kut (Well), Kis (Small), Kissura (the Lord of Kiss, btw Kiss/Kis a very common Hungarian family name), Erido (Eredo= the origo, the startpoint), Hamar (Soon), Falluja (His village). There many Magyar names among the Sumerian Gods and Kings. The most obvious one I think is Sin-Magir. Magir! ‘Mag’ means ‘Seed’ in Magyar language, the name Mágus comes from this word. You know, Magyar language is an agglutinative language as the Sumerian was. We (Magyars) originate ourselves from Nimród, the great king, the great mágus, the great hunter, the father of Hunor and Magor (in some texts they are mentioned as Pálos and Napos, or Túr and Ír).

  I have also found names of cities and geographic areas that have a meaning in Magyar all over the world (in Central and South America, Central and South Asia, Australia, Egypt, etc.), approx. 6000 words. This subject is being investigated by Dr. Vámos-Tóth Bátor, who made the “Tamana” maps.

  • I honestly would not be surprised if Caucasians who settled both the fertile crescent and the Ural Mountains both had the same origin.

   Of course, further study would be needed. New stuff turns up every day, quite literally in some cases. Sumerian is no longer the oldest written language in the old world, IIRC.

 161. The Huns are Mongol !!!

 162. Tobby on March 28, 2014 at 5:13 am said:

  Shut up, pieces of shit. There are many not mongolians here. I’m real mongolian. I wanna tell u that turkey and hungarians are from Mongolia. We Mongolians are your encestors. Hun came from Mongolia, Turkey came from Mongolia, too. Hun was Mongolian First and most ancient and only one biggest state in Mongolia and the World at that time. So Turkeys, Hungarians just shut up and be Mongolian late survivals… Be Proud the u came from Mongolia. Ok?

  • Batts on March 28, 2014 at 5:39 pm said:

   Leave him to them. We still have Chinggis the Great, Khubilai the Great and many others.

  • No… the Cumans and Mongols spread across Europe but didn’t leave a lasting influence. Hungarians are Uralic Magyars (mostly, the place is a melting pot.)

 163. Michael Mecsery on March 28, 2014 at 5:44 am said:

  I have an Hungarian background but I live and was born in Australia my mother always said to me that our ancesters were Mongolian, I always though Attila was the leader of the eventual Hungarian people, I am interested to find out more.

 164. Оргил on March 28, 2014 at 5:55 am said:

  Hun is a Mongol ancestors

 165. Оргил on March 28, 2014 at 5:56 am said:

  Hun
   the Mongolian ancestors

 166. Оргил on March 28, 2014 at 5:57 am said:

  Hun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestorsHun
   the Mongolian ancestorsHun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestors
  с
  Hun
   the Mongolian ancestors

  Hun
   the Mongolian ancestors
  Hun
   the Mongolian ancestors

 167. read that all turkics on March 28, 2014 at 6:17 am said:

  too many poor guys live turk and hungarians
  http://en.wikipedia.org/wiki/Huns

 168. Turks or Mongolians, who cares, Hungarians should go back where they belong, Central Asia !! And leave Europeans alone.

  • sorry for disturbing you!
   since 895 xD
   get over it :3

  • Lajos Valaki on March 28, 2014 at 2:21 pm said:

   Lajos

   Fuck your damned spotty sow mother, my friend. For what would you be anyhow “European” , huh ?
   You are surely a skimpy-brain son-of-a bitch…..

 169. HAKAN on March 28, 2014 at 6:59 am said:

  Dear All,

  Let historians discuss all. I feel that Hungarian people do not like to hear if their predecessors has relations with turkic tribes in central asia. Just look Hungarian language and say us what does it mean Török:)

  And Hungarian-Finnish-Turkish are from the same linguistic family Ural-Altai.

  To all Hungarian people, please do not hesitate do discuss all aspects , history has full of surprises to every country in this planet.

  With love and Respect to Atilla and Bleda!

  Someone likes to learn who’s are Gokturks: Gok means sky in Turkish:)

 170. Erdugan Turk on March 28, 2014 at 7:39 am said:

  Hungarians !! you are our brothers, from big Turkish family…We must create Turkish confederation or great new Otoman empire !!!

  • Ottoman Turks are a mix of the various Turkish peoples who intermingled with the Greeks of what was Roman Anatolia. They are Gok-Turk, Hungary is Uralic.

 171. Erdugan Turk on March 28, 2014 at 7:40 am said:

  History of Hungary is history of Turkish people

 172. maravihervip@mail.ru on March 28, 2014 at 8:12 am said:

  Attila’s legendary “Holy War Sword of the Scythians” – this mean Attila was Scythian. Some well known historical facts: 1. Scythians are the Indo-Iranians. 2. Osetians (Alanians) are the same Scythians; 3. Osetians (Alanians) joined to Attila; 4. Osetians (Alanians) settled in the territory of modern Hungary, and even now they could be easely found, living around Jasberen city in Hungary, carrying not only the same surnames as Osetians (Alanians), but even speaking the same language but more archaic.

  • No. The Romans called everything from Franks to Huns to Goths Scythians, but none of them were. Later on, the Romans called the other invading Turkish peoples “Huns” but they weren’t Huns.

  • maravihervip@mail.ru on April 12, 2014 at 10:26 am said:

   Evan, u are right! But! three major cores clearely identify the nationality of Attila:
   1. Osetians (Alanians) are the same Scythians, living in Jasberen city(Hungary) till now and speaking the same but archaic Osetian/Alanian (Scythian) language and carrying the Same Surnames as Osetians (Alanians);
   2. Attila’s legendary “Holy War Sword of the Scythians” – Only Ossetians/Alanians (Scythians) have an ancient legend about there appearance and three Holy Items given them by Heaven – this Sword was one of those items, that is why it was called Holy!
   3. Known fact – Osetians/Alanians (Scythians) came to Hungary together with Kipchag peaople. So, this mean that Osetians/Alanians (Scythians) where the Leaders of this Tribal Union and Attila was there Osetian/Alanian Chief who followed the Ancient Scythian Epic Tradition. That is why Attila is known as Attila the Hun – the name by itself articulates the simple fact for all eupropeans till now!: Scythians’ Holy War Sword is mine! – I am Attila! – I am Scythian! – I am Chief of Hunns!!!

 173. Andrew Zolnai on March 28, 2014 at 8:26 am said:

  who are these yahoos? “He his considered by most Hungarians, as the founder of the country”… have you spoken to any Magyars lately? Also learn to write: Budapest is a capital not a capitol!

 174. hulahaa on March 28, 2014 at 10:51 am said:

  Brace yourselves! Fairytales about how Magyars and Huns are the same are cumming :D :D

 175. Problem solved!

 176. Is not Hungary!
  Is only Hungry!

 177. ATILIANA on March 28, 2014 at 11:32 am said:

  ARE BULGARIANS! GREAT BULGARIA! IYI !!!

 178. ALL TURKISH PEOPLES, UIGHURS, KÖK-TURKS,OTTOMAN TURKS, BELONG TO THAT CENTRAL GROUP OF EURASIAN HUMANITY WHICH WE ARE CALLING SCYHTIAN.

  THE EARLIEST SCYTHIAN AND THE EARLIEST INDO-EUROPEAN WERE MUTUALLY INTELLIGIBLE SISTER LANGUAGES.

  THE AR AZ AS SA OR SU PEOPLES…. AZ WERE IN SOME WAY ANCESTRAL TO KASSITES AND KHAZARS.

  WE MAY SUPPOSE THAT THIS SA POPULATION WAS THE LONG SOUGHT PRE-SUMERIAN. AFTER THE ARRIVAL OF THE SUMERIANS PROPER, THE SA PEOPLE SEEM TO HAVE BEEN PUSHED TO THE NORTH, TO THE NORTHERN MOUNTAINS, THE PART OF THE SUMERIAN WORLD DESIGNATED IN CUNEIFORM DOCUMENTS AS SABARTU. IN RECENT LITERATURE THESE PEOPLE ARE OFTEN CALLED SUBARAEANS.

  SUMERIANS WERE THE CREATORS OF THE FIRST HIGH CIVILAZATION IN MESOPOTAMIA.

  THE SUMERIANS WERE- THIS TRUTH EMERGES SLOWLY FROM THE RECENT PROGRESS OF ARCHEAOLOGY- THE PROBABLE BIOLOGICAL , AND CERTAINLY THE CULTURAL ANCESTORS OF ALL THE LATER PEOPLES CALLED SCYTHIAN.

  * THE MEDES, ONE OF THE GREAT PEOPLES OF ANTIQUITY, WHO APPEAR AFTER THE ASSYRIANS AND BEFORE THE PERSIANS. THE ORIENTALIST JULES OPPERT ASSERTED (IN 1879) THAT THEY WERE A TURANIAN PEOPLE. THEY WERE PRESENT NOT ONLY IN CLASSIC MEDIA ; HERODOTOS WRITES ABOUT MEDES NORTH OF THE DANUBE.

  THE DAHA PEOPLE (DACIANS) RULE IN CENTRAL EUROPE WAS DEFEATED BY THE ROMANS, BUT DACIANS SEEM TO HAVE SURVIVED IN RUMANIA AND IN SOUTHERN HUNGARY TOO, WHERE THEY ARE CALLED TAHO. EARLY GROUPS OF THE DAHAE MAY HAVE INFLUENCED MANY PEOPLES OF ASIA. IT IS POSSIBLE THAT THEY WERE THE ANCESTORS OF THE THRACIANS AND THE TURKS.

  THE HUNS IN THE WEST THEY WERE CALLED SCYTHIANS. SOVIET EXCAVATIONS HAVE SHED LIGHT ON THE SURPRISINGLY HIGH CULTURE OF THOSE HUNS (SCYHTIANS) WHO LIVED AND BURIED THEIR DEAD IN THE SIXTH AND FIFTH CENTURIES B.C. IN THE ALTAI MOUNTAINS.

  THE AVARS MANY DIFFERENT NAMES LIKE OBORS, VARS, PARS, IN ROMAN TIMES AS PARTIANS. THEIR ETHNIC GROUP UNITED WITH SIMILAR SCYTHIAN ELEMENTS.

  ALEXANDER THE GREAT CONQUERED THE AVAR LAND, BUT SOON AFTER HIS DEATH ARSACUS LIBERATED THE AVAR, WHO UNDER THE ARSACID DYNASTY FOUGHT THE ROMANS UNTIL 250 AD. , WHEN ROME PUSHED THEM BACK TO THE ARAL SEA. FROM THERE MENACED BY THE KÖK-TURKS PART OF THE AVARS MOVED WEST AND IN 568 SETTLED IN THE CARPATHIAN BASIN.

  THE TURKS; ALL TURKISH PEOPLES, UIGHURS, KÖK-TURKS, OTTOMAN TURKS, BELONG TO THAT CENTRAL GROUP OF EUROSIAN HUMANITY WHICH WE ARE CALLING SCYTHIAN.

  Dr.IDA BOBULA (1900-1980)
  ORIGIN of the HUNGARIAN
  https://archive.org/stream/GoldenTreasureOfBulgarianKhansFromAttilaToSimeon/bulgaria_nagyszentmiklos-DOB2005#page/n45/mode/2up

  Ida Bobula was born in Budapest on February 27th, 1900. Her first work, Versek, [Poems] was published in 1920. She earned her Doctorate of History, her fist, at Pázmány Péter Tudományegyetemen, Budapest, in 1923. From 1929(?) to 1933, she was a Ministerial Advisor of Religion and Education; 1933-1944, Director of Sarolta Kollégium [Boarding-School]; from 1939 also a private tutor at Debreceni Egyetem [University of Debrecen].

  Dr. Bobula continued her studies in the United States until 1929, after which she returned to Budapest to teach. In 1947, political pressures forced her to permanently emigrate to the U. S. where she worked at the library of the New Jersey Women’s College and the Library of Congress, and taught history and sociology at Limestone College in Gaffney, S.C. She was a member of the American Orientalist Society; and, from 1960, headed the information department of the World Confederation of Organizations of the Teaching Profession (WCOTP). In 1956-1957, she was the director of the Hungarian Refugee program in Philadelphia.

  Dr. Bobula spoke seven languages, and was an alumna of Bryn Mawr College, Pennsylvania. She was a scholar of exceptional talent but of modest (material) means. She passed away in Gaffney, S.C., on October 24th, 1980.

  Ida Bobula wrote dozens of books and papers, her most popular works are: [The square-bracketted title translations to English are unofficial]

  A nő a 18. század magyar társadalmában, Budapest, 1933 [The Woman in 18th century Hungarian Society]

  Nők útja a matriarchatustól a mai társadalomig, Budapest, 1938 [The Course of Women from Matriarchy to Today's Society]

  Sumerian Affiliations. A Plea for Reconsideration, Washington, 1951

  The origin of the Hungarian Nation, Gainesville, 1966

  A sumér–magyar rokonság kérdése, Buenos Aires, 1961, [The Question of the Sumerian-Hungarian Kinship]

  Kétezer magyar név szumír eredete, Montreal, 1970 [The Sumerian Origin of 2000 Hungarian names]

  Ida Bobula’s works have been translated to other languages and are recommended in the curricula of several colleges and universities worldwide. She has been regularly quoted by several researchers and scholars. Professor Alfréd Tóth, author of the Etymological Dictionary of Hungarian (EDH), 9, Etruscan and Hungarian, also quotes Dr. Bobula:

  “Spread the word and be not surprised if you are assailed, perhaps even by people who call themselves Hungarians.”

  http://magyarmegmaradasert.hu/in-english/our-history/1570-book-review-bobula-ida-origin-of-the-hungarian-nation

 179. ALL TURKISH PEOPLES, UIGHURS, KÖK-TURKS,OTTOMAN TURKS, BELONG TO THAT CENTRAL GROUP OF EURASIAN HUMANITY WHICH WE ARE CALLING SCYHTIAN. THE EARLIEST SCYTHIAN AND THE EARLIEST INDO-EUROPEAN WERE MUTUALLY INTELLIGIBLE SISTER LANGUAGES. THE AR AZ AS SA OR SU PEOPLES…. AZ WERE IN SOME WAY ANCESTRAL TO KASSITES AND KHAZARS.
  WE MAY SUPPOSE THAT THIS SA POPULATION WAS THE LONG SOUGHT PRE-SUMERIAN. AFTER THE ARRIVAL OF THE SUMERIANS PROPER, THE SA PEOPLE SEEM TO HAVE BEEN PUSHED TO THE NORTH, TO THE NORTHERN MOUNTAINS, THE PART OF THE SUMERIAN WORLD DESIGNATED IN CUNEIFORM DOCUMENTS AS SABARTU. IN RECENT LITERATURE THESE PEOPLE ARE OFTEN CALLED SUBARAEANS.

  SUMERIANS WERE THE CREATORS OF THE FIRST HIGH CIVILAZATION IN MESOPOTAMIA.

  THE SUMERIANS WERE- THIS TRUTH EMERGES SLOWLY FROM THE RECENT PROGRESS OF ARCHEAOLOGY- THE PROBABLE BIOLOGICAL , AND CERTAINLY THE CULTURAL ANCESTORS OF ALL THE LATER PEOPLES CALLED SCYTHIAN.

  * THE MEDES, ONE OF THE GREAT PEOPLES OF ANTIQUITY, WHO APPEAR AFTER THE ASSYRIANS AND BEFORE THE PERSIANS. THE ORIENTALIST JULES OPPERT ASSERTED (IN 1879) THAT THEY WERE A TURANIAN PEOPLE. THEY WERE PRESENT NOT ONLY IN CLASSIC MEDIA ; HERODOTOS WRITES ABOUT MEDES NORTH OF THE DANUBE.

  THE DAHA PEOPLE (DACIANS) RULE IN CENTRAL EUROPE WAS DEFEATED BY THE ROMANS, BUT DACIANS SEEM TO HAVE SURVIVED IN RUMANIA AND IN SOUTHERN HUNGARY TOO, WHERE THEY ARE CALLED TAHO. EARLY GROUPS OF THE DAHAE MAY HAVE INFLUENCED MANY PEOPLES OF ASIA. IT IS POSSIBLE THAT THEY WERE THE ANCESTORS OF THE THRACIANS AND THE TURKS.

  THE HUNS IN THE WEST THEY WERE CALLED SCYTHIANS. SOVIET EXCAVATIONS HAVE SHED LIGHT ON THE SURPRISINGLY HIGH CULTURE OF THOSE HUNS (SCYHTIANS) WHO LIVED AND BURIED THEIR DEAD IN THE SIXTH AND FIFTH CENTURIES B.C. IN THE ALTAI MOUNTAINS.

  THE AVARS MANY DIFFERENT NAMES LIKE OBORS, VARS, PARS, IN ROMAN TIMES AS PARTIANS. THEIR ETHNIC GROUP UNITED WITH SIMILAR SCYTHIAN ELEMENTS.

  ALEXANDER THE GREAT CONQUERED THE AVAR LAND, BUT SOON AFTER HIS DEATH ARSACUS LIBERATED THE AVAR, WHO UNDER THE ARSACID DYNASTY FOUGHT THE ROMANS UNTIL 250 AD. , WHEN ROME PUSHED THEM BACK TO THE ARAL SEA. FROM THERE MENACED BY THE KÖK-TURKS PART OF THE AVARS MOVED WEST AND IN 568 SETTLED IN THE CARPATHIAN BASIN.

  THE TURKS; ALL TURKISH PEOPLES, UIGHURS, KÖK-TURKS, OTTOMAN TURKS, BELONG TO THAT CENTRAL GROUP OF EUROSIAN HUMANITY WHICH WE ARE CALLING SCYTHIAN.

  Dr.IDA BOBULA (1900-1980)
  ORIGIN of the HUNGARIAN
  https://archive.org/stream/GoldenTreasureOfBulgarianKhansFromAttilaToSimeon/bulgaria_nagyszentmiklos-DOB2005#page/n45/mode/2up

  Ida Bobula was born in Budapest on February 27th, 1900. Her first work, Versek, [Poems] was published in 1920. She earned her Doctorate of History, her fist, at Pázmány Péter Tudományegyetemen, Budapest, in 1923. From 1929(?) to 1933, she was a Ministerial Advisor of Religion and Education; 1933-1944, Director of Sarolta Kollégium [Boarding-School]; from 1939 also a private tutor at Debreceni Egyetem [University of Debrecen].

  Dr. Bobula continued her studies in the United States until 1929, after which she returned to Budapest to teach. In 1947, political pressures forced her to permanently emigrate to the U. S. where she worked at the library of the New Jersey Women’s College and the Library of Congress, and taught history and sociology at Limestone College in Gaffney, S.C. She was a member of the American Orientalist Society; and, from 1960, headed the information department of the World Confederation of Organizations of the Teaching Profession (WCOTP). In 1956-1957, she was the director of the Hungarian Refugee program in Philadelphia.

  Dr. Bobula spoke seven languages, and was an alumna of Bryn Mawr College, Pennsylvania. She was a scholar of exceptional talent but of modest (material) means. She passed away in Gaffney, S.C., on October 24th, 1980.

  Ida Bobula wrote dozens of books and papers, her most popular works are: [The square-bracketted title translations to English are unofficial]

  A nő a 18. század magyar társadalmában, Budapest, 1933 [The Woman in 18th century Hungarian Society]

  Nők útja a matriarchatustól a mai társadalomig, Budapest, 1938 [The Course of Women from Matriarchy to Today's Society]

  Sumerian Affiliations. A Plea for Reconsideration, Washington, 1951

  The origin of the Hungarian Nation, Gainesville, 1966

  A sumér–magyar rokonság kérdése, Buenos Aires, 1961, [The Question of the Sumerian-Hungarian Kinship]

  Kétezer magyar név szumír eredete, Montreal, 1970 [The Sumerian Origin of 2000 Hungarian names]

  Ida Bobula’s works have been translated to other languages and are recommended in the curricula of several colleges and universities worldwide. She has been regularly quoted by several researchers and scholars. Professor Alfréd Tóth, author of the Etymological Dictionary of Hungarian (EDH), 9, Etruscan and Hungarian, also quotes Dr. Bobula:

  “Spread the word and be not surprised if you are assailed, perhaps even by people who call themselves Hungarians.”

  http://magyarmegmaradasert.hu/in-english/our-history/1570-book-review-bobula-ida-origin-of-the-hungarian-nation

  • enki utnapisten on March 28, 2014 at 5:38 pm said:

   Nice. Thank you for your comment! :)

  • One error: Scythian is Caucasian, not Altaic. There is no relation between Altaics and Scythians: Scythian cultures like the Wu-sun, Alans, Massagetae, Saka, Sauromatians, and the Scythians themselves dominated central Asia from about 1100 BC to 200 AD, but were replaced by Altaic groups beginning in the 200′s in central Asia. From said Altaic groups came the Mongols and Turks later on.

 180. Kanasubigi on March 28, 2014 at 12:02 pm said:

  It is clearly said that Attila is a bulgarian ruler. Check out the Nominalia of the Bulgarian khans – http://en.wikipedia.org/wiki/Nominalia_of_the_Bulgarian_khans

 181. Teodóra Ingatlan on March 28, 2014 at 12:06 pm said:

  Hungarians defended the whole of Europe from the Türk. Nándorfehérvár just Belgrád is intended to commemorate all of the bels at 12 o clock. European countries have not sent troups to hwlp. Just to the trembled lest Mangerian com too. You were vile European coutries. It is nov 1956. hajrá Magyarország Hajrá Magyarok.

 182. Pingback: Tomb of Attila the Hun discovered | Unearthed

 183. William The Hun on March 28, 2014 at 12:27 pm said:

  I am William The Hun and I live in America and I have proof that Attila The Hun (My great-great-great…. Uncle) is actually American. You see if you notice he was buried alive because his mouth was open in photo! They did this to him because he voted for Obama The Hun.

 184. Abdul Karim Baryalai on March 28, 2014 at 1:11 pm said:

  Very intresting, perhaps a second clue about HUNS / BAKHTAR after the excavation carried out by Russian ARCHEOLOGIST VICTOR INOVICH SARIANIDI in TALYA TI PI village SAMANGAN AFGHANISTAN in 1980.

 185. Teodóra Ingatlan on March 28, 2014 at 1:41 pm said:

  Magyarok védték egész Európát a törökök ellen. Például Nándorfehérváron. Ma Szerbia Belgrád. Azért szólnak mindenhol a harangok 12 órakor. Európai országok nem küldtek segítő csapatokat. Csak remegett Európa hogy nehogy tovább jöjjenek a törökök Magyarországtól. Akkor is szemetek voltak az Európai államok. Most is mint 1956 ban.

  Hungaryans defendedthe whole of Europe from the Türk. Nándorfehérvár just Belgrád is intendea to commemorate al of the bes at 12 o clock. European countriels have not sent troops to help. Just to the trembled lest the Hangeria com too. You were vile European countries ist is nov 1956

 186. MONGOLIA on March 28, 2014 at 1:50 pm said:

  wow HvNNv MONGOL HaaN

 187. M.Grozdev on March 28, 2014 at 1:51 pm said:

  Sorry, but it is funny to say that the hungarians are true huns. The hungarians are mostly MAGYAR, but the MAGYAR are not HUNS. Probably some of the people in the common or from the closest settlements have been “mixed” with the huns, but this is different story. This is happened in many other places on the road of the huns during the years.

 188. Confused on March 28, 2014 at 2:10 pm said:

  Here’s a guy who by all accounts hacked his way across history over 1500 years ago. All the comments seem hell bent on continuing to celebrate the tribalism that has plagued humanity since the Iron Age story of Cain and Abel.

  The tribalism that has caused millions of murders in the name of statehood or religion is the worst manifestation of our ancient human prejudices and hatreds.

  It’s an interesting archaeological find. But it won’t define who is/isn’t Hun/Mongol/Maygar/Turk. And until we can figure out how to stop drawing arbitrary lines separating humans into random categories to self-justify killing the “others”, the rise and fall of cultures–with their concomitant slaughter will continue to be the bane of civilization.

 189. james lee jobe on March 28, 2014 at 2:14 pm said:

  as long as he isn’t a damn texan. that would be too much.

  (wait for the dna testing, folks.)

 190. Teodóra Ingatlan on March 28, 2014 at 2:15 pm said:

  Magyar feltalálók nélkül a világ nem érne semmit. Magyarok találták fel az autót, telefont, számítógépet, villanyvonat, elektromotort, dinamót, holográfiát c vitamint, atombombát, Rubik kockát, helikoptert, torpedót, gyufát, radart, transzformátort, és sok mást. Mondjam még? Akkor mit akartok ti?

  Without Hungarian inventors of the world would not be worth anything. Hungarians invented the car, phone, coputer, electric trans, the elektromotor, television, holographic image, of the atomic bomb, c vtamin, Rubik cube, torpedo, matches, helikopter, radar, transformer, carburetor, and much more. I say it? Most hungarians have raised in in relation to the population. What do you want then?

 191. Historical evidence on March 28, 2014 at 4:19 pm said:

  Huns were Mongolic. Because they were western Xiongnu. The Xiongnu were largely Mongolic. It’s a wrong assumption to think Xiongnu and Xianbei were both Turkic, like Clauson did. These people like to paint everything Turkic. They call Khitans Turkic. They call Genghis Khan Turkic. They even call modern Mongolians Turkic!

  This is all just wrong. Xianbei and Khitan are now seen as Mongols. Modern Mongolians are also seen as Mongols (duh!). Genghis Khan is Mongol. Xiongnu is also Mongol, because the Rouran and Khitan were half-Xiongnu and half-Xianbei according to Chinese texts. DNA analysis of Xiongnu people in Mongolia prove they are identical to modern-day Mongolians. Mongolians are descendants of Huns/Xiongnu by language and DNA and culture. This is scientifically proven.

  • The link between the Huns and the Hsiung-Nu has been disproven since the 1940′s, and only remains a viable theory amongst ex-soviet scholarship who were so blinded by lack of new information from the non-communist world that they continued their propaganda-based history into the late 1990′s and beyond.

  • Baikal on March 30, 2014 at 6:25 pm said:

   Evan, apparently you have some scientific root. You should study more. But the fact is that the Huns were the ancestors of mongols and most probably as Hunnu empire spread towards west in adjoined number of Turkic people into it. But you should admit the fact that the elit of the Hun empire under attila were mongol origin people, they applied all the war techniques of steppes into their warfare.

 192. Northern Mongolia on March 28, 2014 at 4:32 pm said:

  The Turks were ironsmiths living in the far west (Altai mountains) under the Mongolic Rouran (Nirun) Khaganate. Turkic domination only lasted from 555 to 840. This was a superficial political domination, over a land that never was theirs and never became theirs.

  Turks were originally from beyond Tuva and Altay Republic (outside historical Mongolia). Their state was built on the foundation of a Mongolic Rouran Empire through a slave revolution. Much like how the Ottomans succeeded the Mongol Empire. The Old Turkic words ending in “-n” like khagan, khatun, tudun, darkhan, tegin are all from Mongolic. This has been proven by linguistic study. The Old Turks got their aravt (ten-man) system from the Mongolic Rourans, as well as the entire Khan system. It’s only a matter of time before this debate is settled once and for all. Archeology is the key. Who knows how many inscriptions are buried in Mongolia and Inner Mongolia?

  • The Rouran weren’t Mongolian, they were the Gok-Turk Avars. The Rouran are the same as the Juan-Juan.

   The words are not from Mongolic: they share similarities with Korean and Japanese as well, all of which stem from Altaic, which is where the endings come from. The people of the Altai mountains became the Turks, Mongols, etc.

  • Baikal on March 30, 2014 at 6:33 pm said:

   Tourane or Juan-Juan were the mongolic confederation. Ashina or lately became Gokh Turks were under Rouran. Gokh tureg and Rouran are different. Gokh Turks defeated Rouran and Rourans fled towards west and they actually are the predecessors of Avars.

 193. Attila's name is Mongol on March 28, 2014 at 4:46 pm said:

  Attila’s name is Mongolic. It is Achila or Achilla meaning filial piety, similar to the Confucian concept of filial piety or son-like devotion.

  The modern Mongolian bichig is from pre-proto-Mongol *bitig. We see that “ch” was pronounced “t” for some words in pre-proto-Mongol. Bitig was later borrowed by Turkic. Following this logic Attila’s name makes sense. Attila is a form of Mongolic Atilla as heard by Romans (they made the mistake of doubling the t when it was actually the L being doubled). “Ati/Achi” is a verb root meaning show filial piety, return favor to parents. “-la” is a verb suffix meaning “make happen” and the final “-l” is a nominalizing (noun forming) end suffix. Even in modern Mognolian there is the word Achilal meaning filial piety, similar to the Confucian concept of filial piety. Achilal, literally means “the thing that people do when they give filial piety to their parents”, fitting name for the Hun King.

  • Attila comes from Gothic. It’s Gothic “Atta” with the honorary addition of -ia to the end meaning “Great Father.”

   Rua also gets the same upgrade to “Rugila” in 430 AD as well.

 194. DNA tests on the remains will tell us whether the remains are Turkic or Mongol or Magyar. What if the guy in the tomb is Irish?

 195. Attila's name is Mongol on March 28, 2014 at 4:59 pm said:

  The Classic of Filial Piety (Xiao Jing, 孝經) was translated into Mongolian as Achilalta Nom (Book of Filial Piety) in 1305 during the Yuan Dynasty. Later translations also used the word Achilal for the concept of Xiao 孝, the central concept of Confucianism.

  We have to remember that the Xiongnu, after their initial glory days, later became vassals of the Confucian Han Dynasty in 33 BC. They were very familiar with Confucianism and even established Confucian states in the 4th century. Xiao 孝 (Achilal, Atilala, Atilla) was actually the name and reign title of many Confucian or Confucian-influenced Xianbei and Xiongnu kings. For example the Xianbei king Xiaomin (孝閔).

  That’s why it is more reasonable to see Attila’s name as Mongolic. The Germanic theory for Attila meaning “little Father” doesn’t make much sense.

  • The Germanic meaning makes perfect sense because a vast number of Huns had Germanic or Alanic names. Only a handful of names can actually be determined to be Hunnic, and those are Lir-Turkic, not Mongol.

   Otto Maenchen Helfen is the only one who did an extensive linguistic study into Hunnic names in his “On the World of the Huns.” He lived with both Mongols and Turks for decades. I highly recommend you read it.

 196. Budapest is the Hungarian “capitol”? Capitol?! I think you mean “capital”. The Capitol is a building in Washington, DC, the capital of the USA.

 197. Dennis on March 28, 2014 at 6:41 pm said:

  Hungarians are not mongolian, nor are we turk, we mixed here and there but our language is much more logical and rich then those two languages, our writing is much older then both those cultures, in fact our culture is the richest in ancient cultures. Many cultures claim a part of our history trying to push us out of the way but you just cant claim our language, writing nor our long history of culture. Even before Attila there were Magyars in that basin. Apple dont fall far from the tree, mongols and turks are still primitive cultures that do not advance nor invent. Hungarians no matter how much the world has beat down we still manage to stand on our feet.

 198. Naoki on March 28, 2014 at 7:09 pm said:

  This news show that the occidental people doesn’t yet understand the Oriental Culture and its history. I think so. I hope that the occidental people also will have a interests in and understand or study the oriental culture more to mutual understanding.

 199. Lütfi Sertoğlu on March 28, 2014 at 7:38 pm said:

  Great discovery and excavation. Congratulations and thanks to construction company and civil authority who care to historic evidences and not to destroy them all to fullfil their contract issue and earning money.

 200. Istvan from Hungary on March 28, 2014 at 7:45 pm said:

  Very funny what pepole has commented here about, Hungarians or as we , Magyars.
  Huns and Mgayars have nothing too much to do with the Turkish pepole. Their attitude is verrrrrry different from us. They made such a big mess to our country with their ottoman empire….thats why U can see nice blue and green eyed pepole from them coa they kidnapped kids and used them as a slave when they putted their asses in to the Carpathians…Europe was lucky cos we holded them up. We should actualy let them go further up to Austria and let them do what they want. Why am I saying this? Cos When we were in trouble Europe has not even moved a small finger for us to help. See the Habsburgs or the fucking kommunists…
  Hystory in short words just to let many badly informed pepole to see…Magyars are not just from Attila time in the Carpathians..Magyars are the first ancient europid pepole in europe after Noah has builded his survivor ship…when the huge flood came not just they were survived….we survived too. We were who has builded Babylon tower…Surprised? Yesss. The first and most ancient Language is ours and we are allrelted to the europeans…cos after the Huge flood we moved to the Carpathians. Just some has survived. They became the seed/Mag/ this also mean, the keepers of Magia, and teachers of Magic… I would call that knowledge.
  We were not nomads…. We ruled the world from Japan to the west coast of France… We helped nations who joined to us. We gave right for them to live, and keep their culture. The hun leaders, Captains they were white blond haired, blue esyed and blue blooded. The blue blooded not cos their blood was blue, but their veins lookd blue thrue their skin…to get more information about it just search ancient India White Hun leaders…
  As Iam a Hungarian, I am the son of Gog and Magog, and my Greatest King in History is Nimrod.
  Who ever excited about Hungarian ruinic writes, well this can be founded almost all around the world…even in Africa…North America, South America(Taitos Caves) -Taltos Barlang… The speached dialect also in North America Aboriginal Indians(like ety par ety par letyen nigy) and endless information what today they are not put n the hystory books. Why ? Because its discomfortable for some groups…like also discomfortable for some groups when a Hungarian can read perfectly the Egypt hieroglifs, or also discomfortable for some groups when aHungarian can read a sumerian ruinic writes 4000 B.C. Without any problem…… Or why Chinese do t show up with their mummies from their pyramids? Oh sorry cos the are all Hungarian graves…or the Bosnian Pyramid…..thanks for Reading, God Bles U all!

 201. Dacul - DD on March 28, 2014 at 8:14 pm said:

  Sure is ATTILA TATILA it is same atila when live.ha ha ha Come on. Everybody from Romania know that huns are just renegade mongols .What haplogroup are.?THIS A QUESTIONS.

 202. Istvan from Hungary on March 28, 2014 at 9:39 pm said:

  O yes …all our Naighbours are hate us. Cos they were nothing until 1920. We looked after them thrue centuries…and this is how they say thank you…..specialy romanians….originaly called Olaj, Olah, group of mountain Sheaperd pepole…. They are introuders in Transilvanya….Transilvanya is an ancient Hungarian Land, belong to the Hungarian Holy Crown….Without our invetors the world today still will be like 110 years behind….and the hairy footed romans wo t be able to lie that much bullshit here…
  If God woth us, who is against us?
  Well the Lord know the truth, and when he returns to earth, he will put the Holy Crown on his head. Cos Maybe U dont know pepole, but this is the only country whos belong to Jesus Mother , Maria, and the thron is belong to his son. Jesus Christ. Thats why this country also called The Kingdom of St. Maria, the gratest Lady of Hungarians….
  But we forgive….we keep our motuh shouted like allways….God will judge not us.
  God Bless who against us, and our enemies. Amen.

 203. Todays Hungarians are not related to Turkic nations and Attila.Attila was Turkic Leader and Huns were one of the Turkic peoples.But Hungarians are Magyar and there is not any relation between Magyar and Turkic languages.AND ATTILA IS NOT LEADER OF HUNGARIANS.THEY JUST ADOPT HIM BECAUSE MAGYARS HAVE NOT REMARKABLE HISTORY LIKE TURKIC NATIONS AND LIKE ATTILA.ATTILA CAME FROM CENTRAL ASIA,THEN OCCUPIED EUROPE AND DIED IN HUNGARY.AND HIS TROOPS MAINLY SETTLED DOWN IN HUNGARY AND AFTER COLLAPSING THAT HUGE EMPIRE THEY JUST HARMONIZED WITH LOCAL AND AFTER COMING NATIONS

 204. Nagy Balázs on March 28, 2014 at 10:29 pm said:

  Én már azt is olvastam nemrég álítólagosan komoly eltitkolt bizonyítékok vannak arra csak a világnak nem érdeke hogy kiderüljön milyen nemes felsőbbrendű nép a Magyar: Mi a Sumérok ( Sumer = Mah-gar )leszármazottai vagyunk, és az egyiptomi piramisok földönkívüliek űrállomásai voltak akik már nem látogattak meg minket több ezer éve, akik anno réges régen az univerzumból rendszeresen eljöttek meglátogatni az általuk előemberekkel közösült gyermekeiket az embereket a Sumérokat vagyis a Magyarokat … A földönkívülieket is Isten irányítja, és a Magyar a Kárpát medencében Isten kiválasztott tisztavérű nagyon békés soha nem háboruzó népe akit a legjobban óv a mai napig … és honfoglalás nem is volt mert ez a föld mindig is a mienk volt, és innen tőlünk származik elkalandozások során a világ összes népe, mi magyarok vagyunk minden ember őse …stb.

  - De olvastam már olyan történetet is, hogy a magyar Iránból származik, és semmi köze a finnugor népekhez …

  - De olvastam már azt a verziót is, hogy Attila a Hun úgy keveredett anno ide amikor Xerxész a perzsa birodalom uralkodója a görögök és európa ellen indult hódítani, mi voltunk az egyik mészárló előlovas népe …

 205. SamuEgyFasz on March 28, 2014 at 11:03 pm said:

  Aki a finnugor elméletben hisz, az egy elmebeteg, tudatlan barom! :)
  A kalandozáskkor átvett 1-2 dolog van csak. De hpl összevetjük a japánnal, akkor nem, hogy a nyelvtan gyakorlatilag ugyanaz, hanem több, mint 300 szavunk rokonságban van.

  De azt még józan paraszti ésszel is tudni lehet, hogy semmi közünk a finnugorokhoz, hiszen semmi öltözködésbeli, beszédbeli stb. hasonlóság nincs. Szkíták, mongolok öltöztek, harcoltak úgy, ahogy a hunok. Még a régi Kínai feljegyzésekben is szerepelnek. ;)

  Szóval, kedves agymosó/agymosott finnugoros barmok, kapjátok be. :)

  • Igazad van . Senki nem tudja a valót !
   Sok – itt hozzászóló -nem magyar és magyar “ember” anyja ha tudta volna hogy ilyen hülye lesz a gyereke , inkább lenyelte volna .
   Az írja meg a tuttit, aki épp akkor ott volt , a mostani okostojások meg húzzanak el .

 206. Burak burak128@gmail.com on March 28, 2014 at 11:04 pm said:

  amma cok cazgır yapmıssınız yahu… 1000 yıllık atillamızı elimizden alıyolar bak hele (: Mevlanayada Pers diyo bunlar…

  Attila is Turkish. Today Mongolia is a small country and their only proud thing is this. Anymore it’s been talking even Hungarians are Turk. So dont talk so much, we are relative with magyars… Mongols go outside (:

  • The Hunnu Kuyan on March 30, 2014 at 1:59 am said:

   First original turks were mongol speaking people.Clans Ashina,Seljuks were pure mongolian tribes wich were related to Genghiskhan”s tribe.The Clan Barlas was also pure mongolian tribe.
   Temurleng was also mongolian.

   Somodern turks are the decsendants of slaves of the MONGOLS.

 207. attilla tomb on March 28, 2014 at 11:04 pm said:

  fighting over dead mans tomb.We need world war 3.Too many fucking humans.

 208. attilla tomb on March 28, 2014 at 11:12 pm said:

  burak burak you mother fucking chicken brain rat .800 years ago your big mouth granfather licked my granfathers ass and killed by mongol sword.

 209. bachar al assad on March 29, 2014 at 1:28 am said:

  AMEN !

 210. attila on March 29, 2014 at 4:22 am said:

  good thing is non of your fuckwit said magyars – huns are sametik izrael offsprings !

 211. Wintown on March 29, 2014 at 8:43 am said:

  It was hard to distinguish them.Turkics and Mongolians had many similar cultures before Turkics accepted Islam..There are still many common tribes among Mongolians,Kazakhs and Kirghiz.

  • That’s true, before the Islamic influence on the nomadic tribes of central Asia, both the peoples of Mongolia and the peoples of Khazakstan (where the Turks come from, more or less) shared a similar Altaic culture.

 212. Dr.Odbayar of Mongolian Historical on March 29, 2014 at 9:51 am said:

  Actually Attilla’s clan were nomads.At the Attilla’s time he believe in Shamanism. In Mongolians are still believe in shamanism. Let me tell you that Attilla is Mongolians.

  • By that logic every culture on the planet that had a shaman is Mongolic. Shamanism is prevalent amongst almost any pagan society.

 213. Khulan Khatan on March 29, 2014 at 10:32 am said:

  I’m not racist. But, They always trying other country’s culture and claim that is their culture. I do not like Turks. Stupid Turks.

 214. Khulan Khatan on March 29, 2014 at 10:36 am said:

  Stupid Turks , always claiming to be the source of everything LOL.

 215. What a rubbish discussion about Attila, Hungarians, and Turks… I am born in Turkey (Turkish), my grandparents are Spanish, Serbian, Greek, and Turkish. My kids are born in Australia and Singapore, and they are Australians. When did Attila live? 16 centuries ago. That’s roughly 60-70 generations ago. Since then, Hungary was invaded 10 times by different nations. BTW 95 percent of Turks do not look Asian. 20,000 centran Asian Turkic horseman invading (current Turkey) doesn’t mean that the indigenous people of (current) Turkey suddenly became Asian. Invaders just brought their language and traditions. Turks are very mixed race and they are more aligned with South and East Europeans, and north Middle Eastern people. Turks are not Asian, not Hunnic, not Mongolic.

  • You’re right. Modern Turks are called Tyrks, because they’re so intermixed with a variety of other races: namely Armenians, Greeks, etc.

 216. MO's HUN on March 29, 2014 at 2:28 pm said:

  ATTila could have been Greater or less hungry, with a pen and a phone.

 217. Defiant on March 29, 2014 at 4:17 pm said:

  A picture of the “legendary” sword would have been nice.

 218. Julia on March 29, 2014 at 7:10 pm said:

  What kind of coffin is he in? It is said to be one of silver, one of gold and one of steel….. that should tell you right there.
  So very curious to know what he died from

 219. Deegii on March 29, 2014 at 8:55 pm said:

  Now guys, i wanna tell u sth.
  1. Folks, u should stop to being stupid as u want to own everything by violence!!!
  2. And it is very complicated topic where Atilla really come from. Until now even Hungarian people do not know who they are :DDDDDD
  3. I saw many words which is very similar to mongolian: for example colors {mady-mon}: barna-bor, sárga-shar, kék-hoh, narancssárga-sharga, kar-gar, szakáll-sahal etc. Modern hungarian language is mixed with fin, german, latin, greek also some slavic languages.
  4. Hun is mongolian word which means person (people). Until now we use this word.
  5. And Atilla was head of one of those tribes which were located in central asia(location of Mongolia). Sometimes they had struggling for power. Atilla´s leaving caused by one of those battles. And then he came in Europe and reigned over what was then Europe’s largest empire.

  • Mongolia is in East Asia. The Proto-Huns can be found in the Khwarzem valley and stretching as far as the upper Ob as of 150-200 AD.

   The word Hun comes from the Latin word “Chunni,” (Greek xuvvoi or ouvvoi) which was the name of a Sarmatian or Dacian people living on the Sea of Azov. It was given to the Huns by the Goths, likely because of the presence of Altaic peoples in the area of the former “Chunni.”

 220. Pingback: Hungary Archeologists Discover Tomb of Attila the Hun | Randal's Sanctuary

 221. Attila the HUN on March 30, 2014 at 12:05 am said:

  No way I am not Turkish, everyone wanna say that the Hungarians comes from Turkish nation but that`s not true!

  I`m Hungarian, and nobody who is Turkish speaks my language even one word, so?

  • Hungarians are Uralic, but their culture has Turkish influence.

  • Baikal on March 30, 2014 at 6:49 pm said:

   Evan, apparently you do not know much about nomadic culture. Just read few books and nothing much. You do not know how fast nomads move and mobilize. I did not know until recently. Don’t act as if you are judge or something, I read what you are writing and came to the conclusion that you are writing the things only from your perspective, your facts are not fitting with the reality.

 222. Angela Quinty on March 30, 2014 at 12:32 am said:

  Well I think it’s wonderful that they have found this ancient burial site, a lot can be learned from it I am sure, even if it isn’t Atilla’s tomb. Calm down everyone, and stop hurling abuse and bad language at eachother!!

  • Baikal on March 31, 2014 at 1:07 am said:

   Huns are the natives of the steppes around the lake Baikal and they were mongolic.

 223. Sharon Sullivan on March 30, 2014 at 3:26 am said:

  Have mercy! The argument in the comments on this article over the ethnicity of both Attila and of the Hungarian people is amazing! You should all go to Ancenstry.com, get the DNA testing, and learn how mixed up your ancestry is. Then you would stop fighting over it. (I already learned)

 224. KuKluxKlan on March 30, 2014 at 7:33 am said:

  Chop,chop in Mongolia you non-european wankers!

 225. MonikariDestroyerOfTacos on March 30, 2014 at 10:50 am said:

  I agree with EXDEATH… but suggest that we take it one step further. Instead of posting in some variant of mongolian, hungarian, russian, broken garbled english, taiwanese, etc…
  Let’s just nuke the entire thing and say guess what?
  They have most likely found the burial site of Attila the Hun… a great (albeit somewhat known for cruelty) conqueror in history – that he is known across the world 1600 yrs later speaks to his accomplishment. Does it matter if he was mongolian or turkish? Nope, only the mongols, hungarians, and turks give a rat’s arse about it.
  The rest of us are just rather amazed at the sheer stupidity that these three peoples’ argument in the comments section, about his ethnicity. I mean, Really? you discover the one of the great people from history’s burial site and that’s *ALL* you can talk about???
  FYI, we’re not worried about it, so why are you? And, for the love of the great Bob in the sky don’t tell me to go read read read in broken english. I may just have to sccream back at you in broken ENGRISH “stupid mongorian, stop tearing down my shitty wall!”
  (and I think that says it all – he was mongorian, now can we move on?)

  • Baikal on March 30, 2014 at 3:46 pm said:

   Believe me, our history of mongols and Huns were repressed many years by Russians, they change the history as they want, that’s why we mongols have such a defensive mode over our history. Huns are the ancestors of mongols.

  • hahha, if you are not Mongolian, nor Hungarian or Turkish. Get the fuck out. You’re the lamest person in here.

 226. Håkan Liljeberg on March 30, 2014 at 12:58 pm said:

  Unbelievable! If it’s him, it’s a man who has played a major role also in the Nordic sagas. He was a kind of 400′s Hitler who was admired by many, but feared and hated by most. Of the oppressed people that followed him were Ostrogoths with ties to Gotland, gepids from Västergötland(like the group Timoteij), skirs probably from eastern Småland (there is an old village called Skir and Skirsnäs in Småland. Name is ancient.). Desperate migrants from Scandinavia, tired of starvation and hardship.the Rök runestone: “I say this as the twelfth, the battle maiden’s horse must find food on the battlefield, where twenty kings lie fallen.”, aimed probably at the Battle on the Katalounian fields 451 between Huns and Romans, and various nations, among them Germans on the different sides. It happened during a decade in Europe, compared with the First World War in destruction.

 227. Ancient on March 30, 2014 at 4:41 pm said:

  Hungarians come from the ancient Summer Babel

 228. Pingback: Found Upon the Web 3/30/14 | The Middlegate Key

 229. Pingback: Digging up the dead | My-Mu Blog

 230. Huns were neither Turks nor Mongols, but related to Scythians according to their weapons, archery skills, jewellery and burial customs. When Arpad lead his nation (the Magyars)back to the Carpathian Basin, they were wearing similar dresses, using similar weapons, having the same archery skills and spoke the same language as the Huns. The Magyar(Hungarian) Arpad dynasty, one of the longest royal blood line in history were also recognised as Huns, HUN-garians if you like. According to DNA tests, Hungarians are not related to Mongols at all, it is absurd to assume that the are, as an eternity is not enough to wipe out human DNA. There were Turkish DNA found in Hungarians but that is not surprising after-all Hungary had been occupied by Turks for 150 years. Reasoned by excavations, archeology and linguistics, the Huns were Magyars/Scythians and now live in the Carpathian-Basin known to the world as Hungarians.

 231. Big LOL at all you nationalists. Who cares about those things? We all descended from monkeys anyway.

 232. Pingback: Arqueólogos descubren la que, posiblemente, sea la tumba de Atila el Huno en Hungría (ENG)

 233. I don’t know why we need archeologists and scholars, seems like the people in this comments section know everything there is to know. No further study needed. This is sarcasm by the way.

 234. REAL MONGOLIAN GUY on March 31, 2014 at 4:49 pm said:

  I THINK THAT THIS MAN IN TOMB IS MONGOLIAN(HUN)BECAUSE WE (I AM MONGOLIAN)DRESSING THIS OUR TRADITIONAL CLOTHES(COLLAR FROM LEFT TO RIGHT SIDE).HUNS ARE OUR ANCESTORS!.HUNGARIANS AND BULGARIANS WERE WAS LIVED IN ALTAI RANGE(MOUNTAINS) IN ANCIENT TIME AND MAYBE COME TO EUROPE WITH HUN EMPIRE SOLDIERS.TURKISH PEOPLE DOESNT WEAR THIS STYLE OF CLOTHES(COLLAR FROM THE CENTER OF CHEST TO DOWN).”HUN”IS MONGOLIAN WORD MEANS IN ENGLISH LIKE”MAN”!.GENGHIS KHAAN ARE MONGOLIAN AND NOT TURKISH!.NONGOLIANS AND TURKISH ARE NOT SAME NATION OR THEIR LANGUAGE ARE DIFFERENT OR WE DONT UNDERSTAND EACH TO OTHER IF WE TALK!.WHY TURKISH SAY LIKE”HUNS IS TURKISH” BECAUSE HUN EMPIRE WAS VERY STRONG!

  • REAL MONGOLIAN GUY on March 31, 2014 at 5:00 pm said:

   SORRY,I WOULD LIKE TO MAKE CORRECTION TO MY COMMENT(TURKISH PEOPLE DOESNT WEAR THIS STYLE OF CLOTHES(COLLAR FROM THE CENTER OF CHEST TO DOWN).AND I MAKE CORRECTION TO THIS COMMENT:
   -…..(TURKISH PEOPLE DRESSING OR WEARING THEIR NATIONAL CLOTHES WICH OPEN FROM THEIR NECK OR CHEST TO DOWN).OH,SORRY AGAIN BECAUSE MY ENGLISH IS NOT SO WELL TO EXPLAIN THIS MY COMMENT FOR MORE

 235. Jack6009 on March 31, 2014 at 5:07 pm said:

  Most of these revered founders were nothing more than thugs and gangsters. They brought mayhem, pillage, murder and rape. They contributed little to the advancement of civilization. One good Roman Aqueduct contributed more.

 236. Wtfppl on March 31, 2014 at 8:27 pm said:

  Oh yeah yeah the turkish people are related to everybody of course. Maybe because they invaded some country, stole kids, and raped the women.
  Just as they did in Hungary too. Sure we are related to them.

 237. Pingback: Decouverte probable de la tombe d'Attila | Arkeos

 238. Betty J on April 1, 2014 at 5:35 pm said:

  I’m impressed with the level of discussion on this issue. I’m seeing you all holed up on your dens, surrounded by hundreds of history books. The article was fascinating, but I think I learned even more by reading the comments. Consider my eyes opened.

 239. PartyPooper on April 4, 2014 at 4:56 am said:

  Okay, sounds like we need some clarification here.

  A. There are insufficient evidence to link Huns to any of the following: Magyars, Mongols, Turks. We don’t even have sufficient data on language yet.

  B. Magyars were originally, as identified by linguistics, a Finno-Ugric group tracing back to the areas around the Ural mountains, linking them to Udmurts, Mari, Finns, Estonians, to name some. Modern day Hungarians are heavily intermixed at their geographic location bearing close resemblance to neighboring Croats, Poles and others.

  C. Turks in modern day Turkey may have the language of the elite that founded the Ottoman empire, but have a wide genetic variety of contributions made from all the populations that have built the country for centuries, and also share a lot with neighboring populations, even the Greeks, more so than let’s say, Tuvans.

  D. Mongols established an empire, their initial army also contained many Tatar tribes who surrendered and later others as more were conquered. Some estimates suggest that the ethnic Mongols within the empire may have been as few as 100,000.

  E. Ethnic pride can be a wonderful thing, but ignorant supremacy based on created and/or hand picked facts does not fly in science. Be proud if you are, that’s great, but be prepared to be challenged on your facts, and embrace it.

  Written with respect, admiration and appreciation for everyone.

 240. Bartha on April 6, 2014 at 10:34 am said:

  I love this. so very Proud of my heritage,.. wish I spoke the language better though,..

 241. Frank on April 6, 2014 at 5:44 pm said:

  Scientific research from linguistic, historical and cultural sides clearly shows that the Altaic languages: Mongol, Tungusic, Korean, Japanese and Turkish share the same ancestor, originating from the Altai range.

  The claim that the Fino-Ugric (Finnish and Hungarian) are related to this group has still not been proven suficiently.

 242. Rostás László on April 6, 2014 at 11:17 pm said:

  Sajnos a linkben közölt kép nem Magyarországon, hanem Kínában a Jiangxi tartomány Nanchang városában egy Ming dinasztiából származó mumifikálódott királyi, fejedelmi sírról készült.Lásd az eredeti cikket alább:
  http://www.thejournal.ie/in-pictures-mummified-human-remains-found-in-ming-dynasty-tomb-486888-Jun2012/#comments

 243. maravihervip@mail.ru on April 12, 2014 at 10:33 am said:

  Evan, u are right!
  But!
  Three major cores clearely identify the nationality of Attila:
  1. Osetians/Alanians are the same Scythians, living in Jasberen city(Hungary) till now and speaking the same but archaic Osetian/Alanian (Scythian) language and carrying the Same Surnames as Osetians/Alanians (Scythians);
  2. Attila’s legendary “Holy War Sword of the Scythians” – Only Ossetians/Alanians (Scythians) have an ancient legend about there appearance and three Holy Items given them by Heaven – this Sword was one of those items, that is why it was called Holy!
  3. Well known fact – Osetians/Alanians (Scythians) came to Hungary together with Kipchag people. So, this mean that Osetians/Alanians (Scythians) where the Leaders of this Tribal Union and Attila was an Osetian/Alanian Chief who followed the Ancient Scythian Epic Tradition. That is why Attila is known as “Attila the Hun” – the name by itself articulates the simple fact for all eupropeans till now!: “Scythians’ Holy War Sword” is mine! – I am Attila! – I am Scythian! – I am Chief of Hunns!!!

 244. Marlene on April 13, 2014 at 8:38 pm said:

  Perfect example of why there continues to be constant ethnic killing. Human nature is to hate, fear, and kill. End of story.

 245. Marlene Lecher on April 13, 2014 at 8:40 pm said:

  The previous comments are a perfect example of why there continues to be constant ethnic killing in our world. Human nature is to hate, fear, and kill. End of story.

 246. Csángó on April 22, 2014 at 3:08 pm said:

  A sok nagytudású nem jutott el addig a jólfizetett állásában, hogy kimondja; egy nép sohasem egy alomból való emberek csoportja. Vannak alapnépek, akikre a hun vezetőréteg úgymond rátelepült és átvéve nyelvüket, szokásaikat évszázadok során tudatváltozáson mentek keresztül. Európában a hun vezetőréteg Angliától, Franciaországon, Magyarországon át Oroszországig ugyan úgy nézett ki fizikailag. Sajnos ezek a hun vezetők a tudatváltozás miatt egymás birodalmait, országait pusztitották, mig végul az alapnépek vették át a vezetést minden korábbi hunok által vezetett országban. Ma már csak elvétve láthatunk hunokat a világban. Legtöbbet Oroszországban, ahol az ortodox keresztény vallás vezetői között képesek voltak megtartani hun eredetüket, lelkiségüket. A hunok egyik leg jellemzőbb fizikai vonása, hogy magasak növésüek voltak és a nemes emberekre jellemző sasorruk volt. Tessék követni ezeket a fizikai jellemzőket és akkor nem eshet senki abba a hibába, hogy összekeveri a hun vezetőréteget az általuk vezetett alapnéppel. A nyelv a tudat változhat, de a vér nem válik vizzé. A hunok a vérükben hordozzák történelmüket, amelyet nem lehet átirni, nem lehet meghamissitani bécsi, berlini fizetésért. Nagyon helyes úton járt Dr. Kiszely István professzor úr, aki több évtizedes munkával a hunok genetikai térképét megalkotta. Ki is tagadták érte a tudományosnak nem mondható MTA soraiból a labancok. Dr Kiszeli István professzor úr tudta, hol kell keresni a hunok, magyarok őseit. Ezen az úton kell haladnunk és akkor nincs félreértés, félremegyarázás.

 247. endre on April 25, 2014 at 3:02 pm said:

  I was always under the impression that Atila was buried in the Tisza not the Danube… As a Hungarian i always considered the Huns to have come from asia and turks to have originated from the same and mixed as they traveled.. has anyone heard of the fin ugors?
  Just wondering……hard headed idiot turks

  • XXX! on May 1, 2014 at 2:24 pm said:

   Paternal Haplogroups(Mostly):

   Xiongnu=Huns: N , C(C3) , NO .
   Xianbei: C3, O .
   KökTÜRK: C3 , R1a ,R1b , N, Q .
   KHazarians: Q
   Turkmenistan(Oguzs=Turks=Turcomans): R1b, J2(Turkmenified)
   Turkey: J2(Turkified greeks), R1b , G .
   Finland: N
   Magyaria: R1a , i
   Uygurs: C3 , R1a , R1b , J2
   Kyrgyzs: R1a , C3
   Uzbekistan: R1a
   Kazakhstan: C3c
   Rurik: N
   Yakuts: N
   BashKurts: R1b, N .
   Mongols: C3, No, N

   And weTurks can explain a lot of Xiongnu, Avars and EuropeanHun names and hunnic words because our language is Hunnish(+persian, +arabic, +…). Turks=\=Huns! Huns=Mongols+Turks+Turkics!

   WeTurks have Xiongnu & Tocharian Yuechi/Kushan & EasternScythian & anatolianGreekHaplogroups. You Magyars have Slavic(r1a’s slavic subgroups subclades) haplogroup r1a and european haplogroup i !
   First/Original Turks was Mongolian, not centralAsian, like Shiungnu. I think magyars was just a vassal of Huns. Attila’s appearance was Altaic!

  • mary on May 2, 2014 at 5:47 am said:

   Well sounds like we attend the same history lesson. I learn also that Attila was buried in the un cut TISZA river.And the language is fin and ugor. And Attila and his cult came from originaly from Ukraine

 248. Attila B. on April 30, 2014 at 7:01 pm said:

  the grave should remain untouched. To those that disturb the grave of our King shall be cursed.

 249. Tex on May 2, 2014 at 1:28 am said:

  Clearly Attila is Greek, having named one of his sons “Erp”, no doubt in honor of the famous sheriff from Tombstone, Greece,
  Wyatt Erp!

 250. KaraDeniz on May 2, 2014 at 9:58 am said:

  A Hun king’s name is Dengisich. InTurkish: Deniz/Dengiz/Tengis=Ocean\Sea. InMagyarish: Sea=Tenger.

  A Hun king’s name is Uldes/Uldys.
  InTurkish: Uldız/Ulduz/Yulduz/Yıltıs/Yıldız = Star. InMagyarish: Star=Csillag.

  A Hun king’s name is CharaTon. InTurkish: Kara=Black. Ton/Don=Frost. Maybe the word “Ton/Don” is relevant with “Don river”. It is normal is transformations/switchs of “td kg kğ kh gh ch(ç)gy/j(c) iı Bakatur=Bagadur=Bahadyr>Batur/Batyr Bek=Beg>Beğ>Bey Aryslan>Arslan>Aslan Barys=Bars=Pars Alyp=Alp tengritanğrı kutgut Tau=Taw=Tai=Dagh GökOguz>GagaUz isenEsen Chengli>Tengri? Hudu>Kut’u? Chanyu>Khan? a-china>a-shina>e-chine BukaBugaUlu HuyanKuyan TürükTürk Mengi=Bengi/Mengü=Bengü Mukan=Bukan men=ben TylDil Tungan>Döngen Tengis>Deniz TarganTarkanTarhan Kagan>Kağan>Kaan KaganHâkan” in Turkish&Turkic languages.

  Mean of the word Huyan in Xiongnu&oldChineseLanguage: Rabbit. InTatarLanguage: Kuyan/Koyan=Rabbit!
  There is a mountain(Kuyan Tau) in Ukrain. Huyan was a xiongnu family name.

  • KaraDeniz on May 2, 2014 at 11:02 am said:

   A Hun king’s name is Dengisich. InTurkish: Deniz/Dengiz/Tengis=Ocean\Sea. InMagyarish: Sea=Tenger.

   A Hun king’s name is Uldes/Uldys.
   InTurkish: Uldız/Ulduz/Yulduz/Yıltıs/Yıldız=Star. InMagyarish: Star=Csillag.

   A Hun king’s name is CharaTon. InTurkish: Kara=Black. Ton/Don=Frost. Maybe the word “Ton/Don” is relevant with “Don river”. It is normal is transformations/switchs of “td kg kğ kh gh pb ch(ç)gy/j(c) iı tıldil TumanDuman TengisDeniz KölGöl Buka>Buga>Boğa isen>Esen Kagan>Kağan>Hakan Bakatur=Bagadur=Bahadyr>Batur/Batyr Bek=Beg>Beğ>Bey menben …”

  • KaraDeniz on May 2, 2014 at 1:41 pm said:

   *Correction*
   A Hun king’s name is Dengisich. InTurkish: Deniz/Dengiz/Tengis=Ocean\Sea. InMagyarish: Sea=Tenger.

   A Hun king’s name is Uldes/Uldys.
   InTurkish: Uldız/Ulduz/Yulduz/Yıltıs/Yıldız=Star. InMagyarish: Star=Csillag.

   A Hun king’s name is CharaTon. InTurkish: Kara=Black. Ton/Don=Frost. Maybe the word “Ton/Don” is relevant with “Don river”. It is normal is transformations/switchs of “t-d k-g k-ğ k-h g-h p-b ch(ç)-gy/j(c) i-ı tıl-dil Tuman-Duman Tengis-Deniz Köl-Göl Buka>Buga>Boğa isen>Esen Kagan>Kağan>Hakan Bakatur=Bagadur=Bahadyr>Batur/Batyr Bek=Beg>Beğ>Bey menben …”

 251. cheap celtics jerseys on May 5, 2014 at 4:39 am said:

  Sale in hot of Philadelphia Flyers nhl replica hockey jerseys, we’ll provide best products for you. free shipping & 365 day returns.
  cheap celtics jerseys http://agpaisaje.com/images/femmessheepskinbottesfr4.html

 252. Pingback: Веста за пронаоѓањето на гробот на Александар Македонски – желба за сензационалност или…? | Историски Блог

 253. attila s descendant on May 5, 2014 at 6:06 pm said:

  Hey all of you, know the true; Attila is Bulgarian, many sources point that his army was mainly bulgarian tribes.

 254. Pingback: Attila - miesto posledného odpočinku | www.magistra-historia.sk

 255. Hun-(garo)-Cell on May 29, 2014 at 12:47 am said:

  I came from Mars, but I was not born there. I was born on Tatooine.

 256. ishuntr on July 8, 2014 at 11:11 am said:

  Attila the Hun was born in Mongolia as a Mongol and a king there. He lead his people into the area now Europe, plundering there way. They made in Europe the area now Romania as there land for a 30-50year period. This is why so many people that are from that area have dark hair, brown eyes etc. Anyhow much happened as result of their pluderious ways such as the creation of Venise. As Attilas horses got stuck in the mud. So the people lived on the waters of a marsh land and were safe from Attila there. Even his appearance was key to the end of the Roman Empire. One other piece of evidence still found happening around Europe is the Mongol Birth mark. A small dark spot found near the cocix (lower back). This is sure evidence Attila and the Huns were once there.

 257. ROBERT ILLES on November 8, 2014 at 5:25 am said:

  well well well, it is all very interesting and confronting. however who can dig deep enough in the past of times to find ones origin. Let’s make it clear, if a nation migrate and settles in a new land with its habitants for a period of time it is evident that they will mix and exchange words, clothing, artifacts even dna.It is known that Huns and Magyars which are the same but under different leadership spent time in Mongolia, China and before that in Assyria and Mesopotamia. Before that some say they been in Egypt and Africa and they seem to draw direct conclusion from the words Ur & Uruk cities which are mentioned in the Bible as these words are still have very strong meaning in Hungarian. Some even go to the length that Hungarians come from Atlantis. But where is the proof? I am Hungarian born there, migrated to Australia and my wife is Thai. Now my children are Hungarian and Asian mix. Does this prove anything other than if Attila was born in Mongolia because the nation travelling through Asia that time that does not make him Mongol neither make us Turk just because spent time there before. Sure there are common words but that only proves connection.

 258. kürt siken emre on November 27, 2014 at 10:10 pm said:

  Huns-Turkic not mongol idiots

 259. huns, turks and mongols are like danish, swedish and norwegians both have the same origin. huns became christians and turks became muslims and mongols became budist but they still had the same traditions even though when they fight with each other in 1526 both armies horsetail ties where same “according to our old traditions”.

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

In The News

Hungary: Archeologists Discover Tomb of Attila the Hun

hun 25 March, 2014

Budapest| Construction workers building the foundations of a new bridge over the Danube River in the Hungarian capitol, have unearthed a spectacular 5th century sepulchre. The analysis of the monument revealed that it was the burial chamber of a great hunnic leader, most likely  that of King Attila himself.

“This site is absolutely incredible!” explains Albrecht Rümschtein, an historian from the Lorand Eötvös University in Budapest and member of the team of specialists investigating the tomb. “We found many horse skeletons, as well as various weapons and other artefacts, all traditionally associated with Huns. These objects include a large sword made of meteoric iron, which could certainly be Attila’s legendary “Holy War Sword of the Scythians”, allegedly given to him by the god Mars himself. In fact, this definitely seems to be the resting place of the almighty Attila, but further analysis needs to be done to confirm it.”

Nicknamed “the scourge of God” by roman historians, Attila was the ruler of the Huns, a nomadic people originating possibly from Central Asia. He ruled from 434 A.D., until his death in 453 after a feast celebrating his latest marriage to a beautiful and young gothic princess named Ildico. He led many military raids on both the Eastern and Western Roman Empires provoquing what has become knowned as the Barbarian Invasions or the Great Migration, a large movement of germanic populations that greatly accelerated the fall of Rome and the advent of the Middle Ages in Europe. He his considered by most Hungarians, as the founder of the country.

The discovery of this funerary site could bring many clarifications concerning the origins and identity of the hunnic people and of Attila himself, which have both been sources of debate for centuries. The analysis of pieces of pottery and jewelry found on the site, should bring a new light on their cultural origins and trade networks, and help scientists better understand this badly documented people.

 

By
@